noimage

İçeriği Paylaş:

Özel Kemik Bilgisi (İskelet Kemikleri)

Özel Kemik Bilgisi (İskelet Kemikleri)

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomi’de hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun ve gövdenin iskeleti için aksial iskelet, ekstremitelerin iskeleti için de  appendiküler iskelet terimi kullanılır.Yetişkin bir kişide bulunan 206 kemiğin, 126’sı appendiküler iskelette, 80 tanesi de aksial iskelette yer alır. Appendiküler ve aksial iskelet kemiklerini ayrı ayrı inceliyeceğiz.

Appendicular İskelet (Scaleton Appendiculare)

Appendiküler iskelet (Gr.skeletos=iskelet, appendiculare=eklenti) başlığı altında gövde iskeletine bağlanmış üst ve alttarafların iskeletini oluşturan kemikler  incelenir. Ossa membri superioris (üsttaraf kemikleri)Üsttaraflar, gövdenin en üst bölümü olan göğüs’ün iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere çift ve simetrik birer uzantı halindedirler.vücudumuzun en hareketli, dinamik ve esnek bölümü olan üsttaraflar’ın kemikleri iki grup halinde ele alınırlar. üsttarafları göğüs iskeletine bağlayan kemikler üsttaraf kavşağı kemikleri, serbest hareketli üsttaraf kemikleri de serbest üsttaraf kemikleri başlığı altında incelenir.Appendiküler iskeleti oluşturan 126 kemiğin 64’ü üsttaraf kemiklerine aittir. Bir taraf kavşak kemikleri 2, serbest hareketli kemikler ise 30 tanedir.Üsttaraf Kavşağı Kemikleri : Göğüs kavşağı olarakta adlandırılan üsttaraf  kavşağı  scapula (kürek kemiği) ve clavicula (köprücük kemiği) olmak üzere iki kemikten (iki taraf için   4 kemik) oluşur.Kürek kemiği (Scapula): Kürek kemiği, göğüs kafesinin arka yüzüne oturmuş, trianguler, yassı bir kemiktir. Üç köşesi (angulus), üç kenarı (margo) ve iki yüzü (facies) vardır. Hafif çukur olan önyüzü kaburgalara (2.-7. kaburgalar) yaslanır. Konveks olan arka yüzünde spina scapulae denilen  belirgin  bir  çıkıntı  bulunur.  Arka  yüzü  üst  ve  alt  iki  çukurcuğa  bölen  spinanıngenişlemiş ucuna acromion (omuz çıkıntısı) denir. Acromionun üzerinde köprücük kemiği ile eklem yapacak bir eklem yüzü vardır. Scapula’nın oldukça kalın olan dış köşesinde, serbest hareketli üsttaraf kemiklerinin ilki olan humerus’un eklemleşeceği sığ bir eklem yüzü (Cavitas glenoidalis) yer alır. Cavitas glenoidalis’in iç yanındaki kalın boyuna collum scapulae denir. Glenoid çukur (Cavitas glenoidalis)’un üst tarafında, üst kenarın devamı şeklinde boyun’a tutunan büyük bir çıkıntı-processus coracoideus uzanır. Bu çıkıntıya coracoklavikuler bağ ile göğüs ve kolun bazı kasları (m. pectoralis minor, m.coracobrachialis ve m.biceps brachii’nin çaput breve’si) tutunur.

Serbest Üsttaraf Kemikleri

Brachium (kol)), antebrachium (ön kol) ve el (manus) kemikleri  bu başlık  altında  incelenir. Bir taraf kol iskeletinde 1 önkol iskeletinde 2 el iskeletinde ise 27 kemik bulunur. Bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Özel Kemik Bilgisi (İskelet Kemikleri)

Anatomi

2/08/2016 | Yorum Yok | 61 | kucukakarsu