noimage

İçeriği Paylaş:

Aksial İskelet

Aksial İskelet:

Aksial iskelet başlığı altında,gövde ve baş-boyun iskeletini oluşturan kemikler (omurga.göğüs kemikleri, kafatası) incelenir.

  1. Columna Vertebralis (Omurga sütunu):

Omurga, kafatası tabanından başlayıp, boyun ve tüm gövde boyunca uzanan longitudinal bir kemik kolondur. Omurga, yekpare bir kemik sütun olmaktan ziyade yetişkinde 26 adet bağımsız kemiğin birleşmesi ile oluşan kabaca S şeklinde fleksibil bir kolondur.Omurga’nın oluşumuna katılan herbir bağımsız kemik vertebra (omur) olarak adlandırılır. Omurganın, geçtiği vücut bölümlerine göre içerdiği omur sayıları şöyledir:Vertebrae cervicales (Boyun)                           C                 7 adet Vertebrae thoracicae (Göğüs)                          T                12 adet Vertebrae lumbales (Bel)                                  L                 5 adet Os sacrum (Sağrı)                                            S                  l adet (Yetişkinde birleşip kaynaşmış)                                             Coccyx, os coccygealis (Kuyruk)                                           l adet (Yetişkinde birleşip kaynaşmış)Toplam………………………………………………………….26 adetYirmialtı adet omur birbirlerine, discus intervertebralis (Omur arası disk) olarak adlandırılan fibro-kartilaginöz yapılar ve bağlarla birbirlerine bağlanmışlardır. Omur ve disklerin kalınlıkları boyundan sakruma doğru kademeli bir şekilde artar. Yetişkin bir erkekte yaklaşık 71 cm.olan omurga boyu,yetişkin kadında 61 cm. kadardır. Bu uzunluğun 1/4’ü diskler, 3/4’ü omurlar tarafından oluşturulur. Yetişkinde sakrumun üzerinde kalan 24 hareketli omur presakral omurlar (gerçek omurlar) olarak adlandırılır.İntrauterin yaşamda, önce öne doğru konkavite gösteren bir yay şeklinde olan omurga, geç fötal dönemde ve doğumdan sonra, çocuğun başını tutması, emeklemesi, ayakta dik durması ve yürüme gibi gelişim periodlarında ilave eğrilikler kazanır. Normal olan ve sagittal planda ortaya çıkan bu eğrilikler şöyledir:-Boyun bölümünde arkaya doğru konkavite (Servikal lordoz)-Göğüs bölümünde arkaya doğru konveksite (Thoracal kifoz)-Bel bölgesinde arkaya doğru konkavite (Lumbal lordoz)-Sakral bölgede arkaya doğru konveksite (Sakral kifoz)Bu eğriliklerden thorakal ve sakral bölgelerdekiler (Thorakal ve şakrak kifoz) fötüste’de görüldüğünden primer eğrilik boyun ve bel bölgesindekiler (Servikal ve lumbal lordoz) doğumdan sonra ortaya çıktığı için sekonder eğrilik olarak adlandırılır. Omurganın coronal plandaki eğrilikleri (Skolyoz) ile sagittal plandaki eğriliklerin aşırılıkları patolojiktir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Aksial İskelet

Anatomi

9/08/2016 | Yorum Yok | 41 | kucukakarsu