İçeriği Paylaş:

Anabolizma (Yapım)

Anabolizma (Yapım)

 • Karbonhidrat Biyosentezi
 • Lipit Biyosentezi
 • Protein Biyosentezi
 • Nükleik Asit Biyosentezi
 • Sekonder Metabolitlerin Biyosentezi

Karbonhidrat Biyosentezi

 • Monosakkarit (Glikoz) Sentezi
 • Monosakkaritlerden Polisakkaritlerin Sentezi

Monosakkarit (Glikoz) Sentezi

 1. Fotosentez (Klorofili

olan canlılarda)Glikoneogenesis: Kabaca glikolizin tersi diye tanımlanabilir.Monosakkaritlerden Polisakkaritlerin Sentezi

 • Glikoz Kaynakları:
 1. Fotosentez
 2. Glikoneogenesis
 3. Ortamdaki serbest glikoz
 4. Glikoz depoları
  • Glikojen: Bakteri, maya, küf, hayvan
  • Nişasta: Bitki
   • Monosakkaritler arasında glikozit bağının

   kurulmasıyla gerçekleşir.

   • Sentez 2 şekilde gerçekleşir;
   1. Monosakkarit üniteleri arasında fosforilaz enzimleri tarafından reaksiyonla polisakkaritler oluşur.
   2. Transglikolizasyon reaksiyonunda; glikozit bağları bir üniteden diğerine aktarılarak yeni bağlar oluşturulur.1Enzim İle İlgili Tanımlar
    • Kimyasal tepkimeleri hızlandıran protein yapısındaki biyolojik katalizörlere enzim
    • Enzimin etki ettiği bileşiğe substrat
    • Tepkime sonunda meydana gelen maddeye ise ürün adı
    • Enzimle katalizlenen bir reaksiyonun ayırt edici özelliği, enzim üzerinde aktif merkez (aktif bölge) denen bir cep sınırları içinde meydana
    • Aktif merkez, enzim molekülü üzerinde, substrat bağlama özelliğine sahip özel bölgedir; substratı tutar ve enzim-substrat kompleksi oluşur, substratın ürüne dönüşmesiyle oluşan enzim-ürün kompleksinden enzimin ayrılmasıyla ürün serbestleşir.1Enzim Teknolojisi
     • Enzimler in vitro koşullarda da katalitik aktivite gösterdiklerinden, mikroorganizmaların bu proteinleri bol miktarda üretmeleri sonucu izole edilerek çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılabilirler.
     • Enzimlerin bu şekilde endüstriyel süreçlerde kullanılma işlemleri topluca “enzim teknolojisi” olarak adlandırılır.AÇIKLAMAin vivo: “Canlı ortamdaya da yaşayan koşullarda” anlamındadır. in vitro:
      • Kelime anlamı “cam

      içinde” demektir. Yapılan çalışmanın canlı hücre dışında örneğin tüp, petri vb. bir yerde yapıldığını tanımlar.

      • “Laboratuar ortamında ya da

      yapay koşullarda”

Enzimler ve Aktivasyon EnerjisiS (substrat) ve P (ürün) arasında bir enerji bariyeri vardır: Geçici stabil olmayan yüklerin oluşumu, fonksiyonel grupların aktarılması, bağların yeniden düzenlenmesi her iki yönlü olarak enerjiMolekülün bu yüksek enerji bariyerini geçmesi Bu yüksek enerji seviyesi geçis durumudur. Bu bağ oluşumu ve yıkılması için gerekli olan enerji seviyesidir.Moleküllerin geçmesi gerekli olan bu enerjiaktivasyon enerjisi olarak adlandırılır.Yüksek aktivasyon enerjisi reaksiyon hızının yavaşolmasına nedendir.Enzimsel tepkimeler katalizlenmeyen reaksiyonlara göre 103 – 108 kere daha hızlı gerçekleşirler.Reaksiyon hızı sıcaklık artırılarak da hızlandırılabilir. Ancak biyolojik sistemler buna elverişli değildir.11 2 3 4

 • Aktif merkez için, enzim-substrat bağlanmasını

açıklayan iki model ileri sürülmüştür:

 1. Fisher’in anahtar-kilit modeli
 2. Koshland’ın uyum oluşturma modeli

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Anabolizma (Yapım)

Biyoteknoloji

2/12/2016 | Yorum Yok | 61 | Mustafa Küçükakarsu