İçeriği Paylaş:

Anahtar – Kilit Modeli

Anahtar – Kilit ModeliFisher’in anahtar-kilit modelinde, substrat veenzimin aktif yerinin birbirine uyacak şekilde önceden belirlenmiş olduğu varsayılır.1Uyum Oluşturma  ModeliKoshland’ın uyum oluşturma modeline göre aktifmerkez esnek yapıdadır; substrat varlığında, proteinin tersiyer yapısında oluşan bir değişiklikle, enzim substratını katalize uygun en doğru biçimde bağlayacak biçimsel bir değişikliğe uğrar.1Enzimlerin Adlandırması

 • Her enzimin etki ettiği substrat ya da

katalizlediği tepkime farklıdır.

 • Substrat tipine göre enzimlerin

adlandırılmasına örnekler:

 • Lipolitik enzimler: Lipitler üzerinde etkili
 • Proteolitik enzimler: Proteinler üzerinde etkili
 • Amilolitik enzimler: Nişasta üzerinde etkiliEnzim Komisyonuna (EC) GöreEnzimlerin Sınıflandırılması(Katalizlenen Tepkime Tipine Göre)1
  1. Oksidoredüktazlar: İki substrat arasında oksitlenme (yükseltgenme) – indirgenme tepkimelerini
  2. Transferazlar: İki substrat arasında C, N veya P taşıyan işlevsel grupların aktarım tepkimelerinde görev alırlar.
  3. Hidrolazlar: Substratın yapısına göre ester, glikozidik, peptit, vb. bağların yıkıldığı tepkimelerde görev alırlar (C-C, C-N, C-P, C-S gibi bağlara H20 katarak yıkımı katalizlerler).
  4. Liyazlar: Hidroliz harici, substrattan fonksiyonel gruplar koparan tepkimelerde yer alırlar. Su molekülü çıkarmadan molekülleri yıkan
  5. İzomerazlar: Substratların izomerleşmesini sağlarlar.
   • birinci numara enzim sınıfını,
   • ikinci numara alt sınıfını,
   • üçüncü numara grubunu,
   • dördüncü numara da kendine özgü sıra numarasını verirLigazlar: Daha büyük molekülü oluşturmak için iki substratın birleşmesini sağlayan tepkimelerde görev alırlar (ATP’nin hidrolizi ile C-C, C-S, C-O,ve C-N arasında bağ oluşumunu katalizlerler).Enzim Komisyonu Kodlaması(Enzimlerin EC Numaraları)1
    • birinci numara enzim sınıfını,
    • ikinci numara alt sınıfını,
    • üçüncü numara grubunu,
    • dördüncü numara da kendine özgü sıra numarasını verir.Enzim KinetiğiEnzim Aktivitesinin ÖlçülmesiEnzim Aktivitesi Ölçümünün GıdaSanayinde Önemi
     • Enzim aktivitesinin ölçümünün gıda sanayindeki önemini anlamak için enzimlerin gıda sanayinde kullanım şekillerini bilmek
     • Enzim aktivitesi ölçümü söz konusu bu alanlarda gıda/proses (işlem) kontrolünün sağlanması açısından önemlidir.Enzim Aktivitesi Ölçümlerinin GıdaSanayinde Kullanım Alanları
      1. Gıda laboratuvarlarındaki analizlerde
      2. Gıda matriksinde doğal olarak mevcut olan enzimlerin aktivitesinin kontrolünde
      3. Gıdalara işlem yardımcısı olarak katılan enzimlerin

      aktivitelerinin kontrolünde

      1. Doğrudan enzim kullanımı ile üretilen gıda

      ürünlerinin proses optimizasyon ve kontrollerinde.1Enzimatik Tepkimelerin Hızına EtkiEden Faktörler

      • Enzim Aktivitesi: Enzim varlığı sebebi ile birim zamanda belli şartlarda substrat ya da ürün miktarında meydana gelen değişim.
      • Değişim:
       • Substrat ölçülüyor ise

      azalma

      • Ürün ölçülüyor ise artma

       

      1. Zaman
      2. Substrat konsantrasyonu
      3. Sıcaklık
      4. pH
      5. Enzim

      konsantrasyonu

      1. Diğer faktörler

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Anahtar – Kilit Modeli

Biyoteknoloji

18/11/2016 | Yorum Yok | 396 | Mustafa Küçükakarsu