İçeriği Paylaş:

Analiz Tipine Göre Kullanılması gereken Substrat Miktarı

Analiz Tipine Göre Kullanılması gereken Substrat MiktarıGıda içerisindeki bir enzimin miktarının belirlenmesi isteniyorsa:

 • Enzim aktivitesini belrileyen (sınırlayan) faktörün mevcut substrat miktarı değil de enzim miktarı olduğunu garantilemek için yüksek substrat derişimlerinde çalışılır.
 • Bu da substrat derişiminin enzimin Vmax’te çalıştığını garantileyecek kadar yüksek olmasını
 • Pratikte bu şart, ortamdaki substrat derişiminin belirlenen Km değerinden 10- 20 kat fazla olmasının ağlanması ile gerçekleştirilir.
 • Bu durumda enzim aktivitesi enzim miktarı ile doğru orantılı artacaktır.1Enzim gıda içerisindeki bir substrat derişiminin belirlenmesinde kullanılacaksa (örneğin gıda içerisindeki glikoz miktarının glikoz oksidaz aktivitesi ile belirlenmesi):
  • Bu durumda substratın sınırlayıcı faktör yani enzim aktivitesini belirleyici faktör olması
  • Substrat konsantrasyonu Km’den düşük olmalıdır ki substrat konstantrasyonu artışı ile birlikte belirgin bir enzim aktivitesi artışı da olsun.1Enzimatik Tepkimelerin Hızına Etki Eden Faktörler
   1. Diğer Faktörler
   • Aktivatörler
   • İnhibitörler

   Aktivatörler

   • Kofaktör ve koenzimler: Daha önce üzerinde

   duruldu.

  • İnhibitörler (Engelleyiciler)
   • Bir enzimin katalitik aktivitesini azaltan

   maddelerdir.

   • İki tip inhibisyon (engelleme) vardır:
   • Geri dönüşümlü
   • Geri dönüşümsüz
  • Geri Dönüşümlü İnhibisyon
   • Yarışmalı (kompetetif) inhibisyon
   • Yarışmasız (nonkompetetif) inhibisyon
   • Sınırlı yarışmalı (Ankompetetif) inhibisyon

Yarışmalı Kompetitif İnhibisyon 

 • Kompetitif enzim inhibisyonunda, bir kompetitif inhibitör, enzimin aktif yeri için substrat ile yarışır.
 • Kompetitif inhibitör, sıklıkla yapısal olarak substrata benzeyen ve substrat gibi, enzime geri dönüşümlü bağlanma özelliği gösteren bir bileşiktir.
 • Enzimin aktif yerine inhibitör bağlanınca reaksiyon gerçekleşmez; inhibitör aktif yeri işgal ederken substratın enzime bağlanmasını önler.
 • Substrat derişimi arttırılırsa inhibitör

etkisi azaltılabilir.1

 • Km değeri üzerine belirgin etki ve Vmax değeri üzerine etkinin olmayışı, kompetitif enzim inhibisyonunun karakteristiğidir:
 • Kompetitif enzim inhibisyonunda inhibitör madde, enzimin substratına olan ilgisini azaltır; Km değeri büyür.
 • Kompetitif inhibitör, Lineweaver-Burk grafiğinin eğimini arttırır.1

Yarışmasız Nonkompetitif İnhibisyon 

 • Nonkompetitif inhibitör, kimyasal yapı yönünden substrata
 • Nonkompetitif inhibitör, enzim üzerinde substratın bağlandığı aktif yerden ayrı bir yere geri dönüşümlü olarak bağlanır.
 • Enzime nonkompetitif inhibitörün bağlanması substrat bağlanmasını bloke etmez, substrat bağlanması da nonkompetitif inhibitörün bağlanmasını bloke
 • EI ve ESI ürüne dönüşmez.
 • Substrat eklenmesi inhibisyon etkisini azaltmaz.1
  • ESI kompleksi ürün vermek üzere ES kompleksinden daha yavaş parçalandığı

  için tepkimenin hızı yavaşlamaktadır.

  • Bu tür inhibisyon ile, tepkimenin Vmax değeri azaldığı halde Km değeri değişmez.
  • Km değişmez çünkü enzimin substrata ilgisi değişmez.1

 Ankompetitif İnhibisyon

 • Ankompetitif inhibitör, nonkompetitif inhibitör gibi, enzim üzerinde substratın bağlandığı aktif yerden ayrı bir yere bağlanır;
 • Fakat nonkompetitif inhibitör serbest enzime veya ES kompleksine bağlanabildiği halde ankompetitif inhibitör, yalnızca ES kompleksi oluştuktan sonra enzimin substratın bağlı olduğu aktif yerden başka bir yerine bağlanarak enzimi inaktive
 • Substrat miktarının arttırılması inhibisyon etkisini arttırır.1
  • Ankompetitif inhibitör, ES konsantrasyonunu azaltır.
  • Ankompetitif inhibisyon sonucu hem Vmax hem Km değeri değişmektedir; Vmax değeri azalırken Km değeri küçülür:

  1

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Analiz Tipine Göre Kullanılması gereken Substrat Miktarı

Biyoteknoloji

3/10/2016 | Yorum Yok | 104 | Mustafa Küçükakarsu