noimage

İçeriği Paylaş:

Anatomik Duruş Pozisyon Ve Düzlemler

Anatomik Duruş Pozisyon Ve Düzlemlerİnsan anatomisinde bütün tanımlar anatomik pozisyona göre yapılır. Ayakta dik duran, topuklar ve ayak başparmakları birleşmiş, el ayaları öne bakar ve yüzü karşıya bakar vaziyette  bir insanın durumuna normal anatomik pozisyon (positio anatomica normalis) denir. Herhangi bir anatomik tanım 3 ana düzlem temel alınarak yapılabilir. Bunlardan ikisi olan sagittal ve coronal düzlemler vücudun boyunca seyrederler, birbirlerini ortada dik açı ile keserler. Diğeri ise transverssal veya horizontal olarak dik açı ile enine keser.Normal anatomik duruştaki bir kişide yapılacak tarif ve ilişki adlandırmalarının herkes tarafından aynı anlamda algılanabilmesi için tasarılı üç düzlem ile üç eksen tanımlanmıştır.I-Tasarılı Anatomik Düzlemler :1.Sagital düzlemler: Vücudun önden arkaya dik kesen düzlemlerdir. Bunlardan bir tanesi tam ortadan geçerek vücudu birbirine eşit iki parçaya ayırır. Bu düzleme median düzlem denir.sagital düzlem üzerinde olan iki oluşumdan median düzleme yakın olanına medial, daha uzak olanına lateral denir. Median düzlem üzerindeki bir oluşum için median terimi kullanılır.a)Planum medianum (Orta düzlem) : Özel bir sagittal plan olup, linea mediana anterior et posterior’dan geçerek vücudu sağ-sol ikieşit yarıma  böler.b)Planum paramedianum : Planum medianum’a paralel geçirilenplanlar için kullanılan ortak Bir planum paramedianum davücudu sağ-sol olarak iki parçaya ayırır; fakat yarımlar eşit değildir.2.Planum frontale (Coronale alın düzlemi): bunlardan vücut boyunca uzanan fakat vücudu      sağdan sola kesen düzlemlerdir. Bunlardan vücudun ön cephesine daha yakın olanların üstünde bulunan oluşumlar için anterior veya ventral, arkada bulunan oluşumlar için posterior veya dorswal terimleri kullanılır.3.Planum Transversum (Horizontal düzlem): Vücudu enine kesen düzlemlerdir. Başa daha yakın oluşumlar için superior veya sefalik, altta kalanlar için ise inferior veya kaudal terimleri kullanılır.4.Oblik düzlemler: Diğer düzlemleri herhangi bir açı ile kesen düzlemlerdir.Böylece vücudun içindeki herhangi bir organın izafi pozisyonu medial, lateral, anterior, posterior, superior veya inferior diye tanımlanır. Bazen bunların karışımları kullanılır. Posterolateral, anteromedial gibi.II-Tasarılı Eksenler: Yukarıda belirtilen düzlemler yanında üç tane de eksen (Axis) tanımlanmıştır.Bir hareket esnasında yer değiştirmeyen noktaları birleştiren doğru eksen olarak adlandırılır.

  1. Dikey eksen (Axis verticalis): İnsan vücudunda başın tepesinden ayak tabanlarının ortasına kadar,enine düzleme dik geçirilen tasarılı
  2. Sağ-sol enine eksen (Axis transvcrsalis):Vücudun sağından soluna veya solundan sağına doğru yere paralel olarak geçirilen
  3. Ön-arka enine eksen (Axis sagittalis): Vücudun önünden arkasına veya arkasından önüne doğru, yere paralel (Alın düzlemine dik) geçirilen eksendir.

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Anatomik Duruş Pozisyon Ve Düzlemler

Anatomi

26/07/2016 | Yorum Yok | 165 | kucukakarsu