noimage

İçeriği Paylaş:

Anatominin Çalışma Yöntemleri

Anatominin Çalışma Yöntemleri:Canlının anatomisi: Yaşayan birey şu yöntemlerle muayene edilebilir.1. İnspeksiyon: Bu kavram görerek kontrol veya gözlem gibi anlamlara gelmektedir. Vücudungenel durumu, doğal postürleri, vücut yüzeyindeki yapıve ayrıntıların görünüşü hareketleriningörümüne bakarak incelemektir.2. Palpasyon: Anlamı“dokunarak muayene”dir. Bu yöntemle organ ve oluşumların çeşitli,sertlik-yumuşaklık, pozisyon, büyüklük, şekil, kayganlık ve hareketliliğine, ayrıcakardiovasküler sistemin nabzına ve kasların kasılma durumlarıile ilgili bilgileri elde edebiliriz.3. Perküsyon: vücudun bir yerine parmakla vurmaktır. Bu vuruşlar sonucunda derindekidokunun fizik karakterlerine uygun boşluk veya dolgunluk (timpanik veya mat) sesler alınır. Buyöntemle bir parmağın volar yüzeyi muayene edilecek vücut yüzeyine yerleştirilir ve buparmağın üstüne diğer elin parmak ucuyla keskin çekiç darbeleri şeklinde vurulur.4. Oskültasyon: Dinlemek anlamındadır. Genellikle steteskop adıverilen araç yardımıilegerçekleştirilir. İç organlarda kan ve sıvıakımının çıkardığısesler, kalbin darbeleri, havaakımının nefes alıp verme sırasında çıkardığısesler dinlenerek sonuç çıkarılır.5. Endoskopi: Bronkoskop, Laryngoskop, systoskop, Laparoskop gibi araçlarla vücudun derinkısımlarının ve iç organların içinin incelenmesidir. Örneğin; midenin, mesanenin iç yüzeylerininincelenmesi gibi.6. X-ışınları: Röntgen araçlarıve bilgisayarlıtomogramlarla alınan filimlerin incelenmesiradyolojik anatominin temelini oluşturulur. Bunlar günümüzün tıbbında en değerli tanıaraçlardır. X-ışınlarının geçirgenlik yeteneklerindeki farklara dayanarak kemiklerin, eklemlerinve hemen tüm iç oranların pozisyonları, şekilleri, ilişkileri, dolup boşalmalarıvb. konulardatanılar konulabilir.Bu saydığımız altıyöntem, tıpta büyük klinik öneme sahiptir.b. Makroskobik anatomi: Disseksiyon bu alanda en etkin çalışma yöntemidir. Disseksiyondatopografik biçimde çalışmak daha elverişlidir. Ancak sistemik biçimde de çalışılabilir.c. Mikroskobik anatomi: Histoloji ve sitoloji diye tanımladığımız bilim dallarının çalışmayöntemlerini kapsar. Mikroskobik anatominin bir parçasıdır. Bir çok durumlarda birazmikroskobik bilgi fonu olmaksızın makroskobik yapıyıkavramak olanaksızdır.Bir yüzyıla yakın süre histoloji ışık mikroskobu ile yetinmek zorunda kalmıştır. Son yıllardasahneye çıkan elektron mikroskop bu alandakibilgilerde bir patlama yapmıştır. Daha da yenisi,skan elektron mikroskobu çalışma alanınıgittikçe genişletmektedir.Mikroskobik anatominin bir diğer çalışma yöntemi histokimyadır. Kararlaştırılmışkimyasalreaksiyonlar klasik boya teknikleri yerine kullanılmaktadır.Otoradyografi histokimyanın özel bir dalıdır. Radyoaktif izotoplarla işaretlenmişmaddelerinhücre tarafından alınıp araştırmamızıolanaklıkılmıştır. Örneğin; DNA sentez eden hücreçekirdeğindeki tritium ile işaretlenmiştimidinin izlenmesi hücre proliferasyonunu anlamamızısağlamıştır.c. Embriyoloji: Ovumun sperm ile döllenmesinden gelişkin bir organizma oluşuncaya(doğuma) kadar gittikçe ilerleyen değişiklikleri inceler.6Embriyolojik gelişme sırasında yalnızca hücrelerin toplam sayısında artma değil, hücrelerinçeşitliliğinde de bir artma söz konusudur. Hücrelerin bu farklılaşmasına histogenezis,hücrelerinözel yapılarıoluşturmak için bir arada toplanmalarına organogenezisdenir.Embriyoloji çalışmalarıbirçok normal gelişkin organların ilişki ve pozisyonlarına ait akılcıaçıklamalar yapmamızısağlar. Ayrıca bir çok anomaliler ve patolojik gelişimleri anlamamızdabüyük değeri vardır.d. Deneysel yaklaşımlar: Sayısız histogenetik ve morfogenetik sorunlarda deneysel çözümlergittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu konuda her gün o kadar çok çalışma alanıaçılmakta, o kadar çokyeni teknikler işin içine katılmaktadır ki bunların isimlerinin sayılmasıbile onca zaman alır.Doku kültürü yöntemleriyle hücrelerin gelişme ve farklılaşmalarına ait devamlıbilgiüretilmektedir.Örneğin; Yumurtayıtüpte döllemek ve blastosist evresine kadar tüpte yaşatmak olanağıvardır.Bu blastosisti bir konakçıya geçirerek gelişmesini tamamlamasınısağlamak atılımıinsanda dayapılmış–tüp bebek- ve başarılıolmuştur.İnsandan insana, hayvandan hayvana ve hayvandan insana organ ve doku transplantasyonlarıgünlük olağan işler haline gelmiştir. Bugün kalb, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik ve korneanıninsandan insana transplantasyonlarınıduymak heyecan bile yaratmamaktadır. Bir insanınhastalanmışkaraciğer fonksiyonlarıgeçici bir süre için bir maymunun sağlam karaciğerineyüklenebilmektedir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Anatominin Çalışma Yöntemleri

Anatomi

15/07/2016 | Yorum Yok | 62 | kucukakarsu