noimage

İçeriği Paylaş:

Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)

Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)Atrium dextrum (sağ kulakçık), kalbin sağ ve ön kesiminde ventriculus dexter’in üstünde yer alır. Gelişimini tamamlamış bir kalbte atrium dextrum, asıl atrium boşluğu ve sinus venorum cavarum diye iki kısım gösterir. Bu iki kısım crista terminalis denilen belirgin bir kabartı ile birbirinden ayrılır. Bu crista’ya dıştan sulcus terminalis adı verilen bir oluk uyar. Sinus venorum cavarum ise iki vena cava’nın delikleri arasındaki düz alandır. Yada v. cava superior, v. cava inferior ve sinus coronarius’un açıldığı yerdir. Bu duruma göre atrium dextrum ostium venae cavae superioris’i, ostium venae cavae inferior’u ve ostium sinus coronarii’i kapsar. Atrium dextrum ayrıca ventriculus dexter ile iştirakini sağlayan ostium atrioventriculare dextrum’u da kapsar. İki vena cava’nın açıldığı yerin arasında bir tümseklik vardır. Kas ipliklerinin oluşturduğu bu tümseğe tuberculum intervenosum denir. Tuberculum intervenosum hem vena cava’lar ile zıt yönde gelen kan akışının birbirine engel olmamasını sağlar, hem de kanın venlere geri dönmesine engel olur. Ostium sinus coronarii, ostium venae cavae cranialis’in tabanında ya da atrium’un alt duvarı ile septum interatriale’nin birleşim yeri yakınında bulunur. Deliğin ağzında valvula sinus coronarii denilen bir kapak bulunur. Kapak deliğin sağ tarafında ye ralır ve pek belirgin değildir. Sinus coronarius’a v. cordis magna, v. cordis media, v. cordis parva, adındaki venalar açılır.Septum interatriale’nin atrium dextrum’a dönük yüzünde, açık renkli, yuvarlak, çukur bir saha görülür. Fossa ovalis adı verilen bu çukur saha intrauterin hayattaki foramen ovale’nin kapanmasından oluşur. Bazı durumlarda bu delik açık kalabilir.Atrium dextrum sol tarafa dönük, üçgen şeklinde bir auricula dextra’ya sahiptir. İç yüzünde Mm. pectinati bulunur.Atrium dextrum’un tabanında kanın ventriculus dexter’e geçmesini sağlayan bir delik, ostium atrioventriculare dextrum bulunur. Bu delik, valva atrioventricularis dextra (valva tricuspidalis) denilen bir kapak kapsar. Kapak, muntazam olmayan üçgen şeklinde, uçları içe dönük üç adet kuspise sahiptir. Kuspisler tutundukları yere göre cuspis angularis (cuspis anterior), cuspis parietalis (cuspis posterior) ve cuspis septalis diye isimlendirilir. Cuspis angularis, ostium atrioventriculare dextrum’un önünde ve sol tarafında bulunur. Cuspis parietalis aynı deliğin arkasında ve solunda, cuspis septalis ise septum interventriculare üzerinde bulunur. Bu  kuspisler ventriculus dexter’in diyastolu sırasında ventrikül boşluğuna sarkmış olarak bulunurlar. Her iki yüzü de endokard ile örtülüdür. Özellikle atrium dextrum’a bakan yüzleri parlak ve düzgündür. Serbest kenarlarından chorda tendinea denilen kirişçikler çıkar, ventriculus dexter’in yan duvarı ile septum interventriculare üzerindeki meme başı biçimindeki m. papillaris’lere yapışırlar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)

Anatomi

23/09/2016 | Yorum Yok | 49 | kucukakarsu