noimage

İçeriği Paylaş:

Atrium Sinistrum (Sol Kulakcık)

Atrium Sinistrum (Sol Kulakcık)Atrium sinistrum (sol kulakcık) kalbin sol ve arka kesiminde, ventriculus sinister’in

üstünde yer alır. Tavanına akciğerlerden kalbe temiz kan taşıyan vena pulmonalis’ler açılır. değişik çaptaki bu damarların sayısı 4-5 arasındadır. Deliklerine ostium venorum pulmonalium adı  verilir. Bu deliklerde kapak bunmaz. Atrium sinistrum öne ve sola dönük bir auricula sinistra’ya sahiptir. Auricula sinistra’nın serbest kenarı çentiklidir. Sağ auricula’ya nazaran daha dar ve daha uzundur. İç yüzünde Mm. pectinati mevcuttur.Atrium sinistrum’un iç duvarını septum interatriale yapar. Bu septumun üzerinde valvula foraminis ovalis denilen bir kabartı bulunur.Atrium sinistrum ile ventriculus sinister arasında, ostium atrioventriculare sinistrum denilen bir delik bulunur. Yaklaşık iki parmak genişliğindeki bu delik fibröz bir doku ile çevrelenmiştir. Anulus fibrosus denilen bu sert dokuya iki kuspisli bir kapak yapışır. Bu kapağa valva atrioventricularis sinistra (valva bicuspidalis veya valva mitralis) denir. Kuspisler kalın ve dayanıklıdır. Cuspis septalis ve cuspis parietalis olmak üzere iki tanedir. Cuspis septalis (cuspis anterior) daha kuvvetlidir, deliğin (ostium atrioventriculare sinistrum’un) ön ve iç tarafında yer alır. Cuspis parietalis (cuspis posterior) ise aynı deliğin arka ve yan tarafında bulunur.Ventriculus Sinister (Sol Karıncık)Ventriculus sinister (sol karıncık), kalbin solunda ve arka kesiminde yer alır. Aynı zamanda atrium sinistum’un altında bulunur. Sağ ventriculus’a nazaran daha uzundur. Dış  yüzü dışbükeydir. Boşluğu dardır. Boşluk kalbin ucuna (apex cordis’e) kadar uzanır. Bu nedenle apex cordis sadece sol ventriculus’un duvarları tarafından oluşturulur.Ventriculus sinister’in duvarı kalındır. Bu kalınlık fonksiyonel bir zorunluluğun sonucudur. Duvarının iç yüzünde iki tane m. papillaris bulunur. Bunlar m. papillaris subauricularis (m. papillaris anterior) ve m. papillaris subatrialis’tir. (m. papillaris posterior). Her bir m. papillaris’ten çıkan ve sayıları 6-10 arasında değişen chorda tendinea’lar ostium atrioventriculare sinistrum’un iki kuspisine tutunur.Ventriculus sinister ile atrium sinistrum arasındaki iştiraki sağlayan delik ostium atrioventriculare sinistrum’dur. Bu delikte iki kuspisli, valva atrioventricularis sinistra (valva bicuspidalis veya valva mitralis) denilen bir kapak bulunur.Ventriculus sinister aorta’nın başlangıç deliği olan ostium aortae’yi de kapsar. Bu delik (ostium aortae), ostium atrioventriculare sinistrum ile aynı doğrultuda, ancak onun sağında yer alır. Deliğin ağzında valva aortae denilen bir kapak bulunur. Aorta’ya gönderilen kanın ventriculus sinister’e geri dönmesini önleyen bu kapak, üç semilunar kapakcıktan oluşur. Bu semilunar kapakçıklardan biri valvula semilunaris septalis’tir, ostium aortae’nin arkasında yeralır. İkincisi valvula semilunaris dextra’dır, aynı deliğin sağında yer alır. Üçüncüsü ise valvula semilunaris sinistra’dır. Ostium aortae’nin solunda bulunur. Semilunar kapakcıkların serbest kenarlarında, noduli valvulorum semilunarium denilen kabartılar ya da kalınlaşmalar ile, lunulae valvulorum semilunarium adı verilen yarımay şeklinde dar bölgeler bulunur. Noduli valvulorum semilunarum, üzerinde bulunduğu kapakçığın damar duvarına yapışmasına engel olur.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Atrium Sinistrum (Sol Kulakcık)

Anatomi

22/09/2016 | Yorum Yok | 87 | kucukakarsu