noimage

İçeriği Paylaş:

Ayak Kasları

Ayak KaslarıAyak kasları ayak sırtı (dorsal) ve ayak tabanı (plantar) kasları olarak iki gruba ayrılırlar. Ayağın sırtında bir kas vardır, m. extensor digitorum brevis; kasın beş parmağa giden beş tendosu vardır. Ayak tabanındaki kaslar, içyan dışyan ve orta (ara) kaslar olarak üç gruba ayrılırlar. İç yan Kaslar: Üç tanedir. M. flexor hallucis brevis, abductor hallucis ve adductor hallucis. Dış yan kaslar: Üç tanedir. M. flexor digiti quinti brevis, abductor digiti quinti ve opponens digiti quintidir. Orta kaslar: M. flexor digitorum brevis, parmakları büker. Mm.lumbricales, dört tanedir; üst (proximal) falanksları büker. Mm. interodorsales, dört tanedir; parmaklara abduksiyon yaptırırlar. Mm. interossei plantares, üç tanedir; parmaklara adduksiyon yaptınrlar.Ayak kasları aynı zamanda ayağın şeklini verirler. Önemli Yerler Ve Oluşumlar:Trigonum femorale (Scarpa üçgeni ): Üstten lig. inguinale, dışından m. sartorius ve içyandan m. adductor longus’un sınırlandığı üçgen alandır. Burada, uyluğun büyük kan damarları bulunur:   A. ve V. femoralis; A. ve V. profunda  femorisi, V. saphena magna’nın uç parçası.Canalis femoralis: Trigonum femorale bölgesi içinde bulunur. Lig. inguinale’nin içyan tarafındadır. Normalde bu kanal yoktur, ancak femoral fıtık olgularında şekillenir. İç organların kanal içinden uyluk derisi altına çıkmalarına femoral fıtık denir. Kanal 2 cm kadar uzunluktadır. Bunun duvarlarını fascia lata’nın iki tabakası ve v. femoralis yapar. Fascialata, insan vücudunun en kuvvetli fasciasıdır. Uyluktaki üç grup kas arasına bölmeler verir. Uyluğun ön yüzü üzerinde ve lig. inguinale’nin altında fascia lata incedir. Fascianın bu kısmına “lamina cribrosa” denir. Normalde fıtık yoktur. Burası bağdoku ve lenf damarıyla doldurulmuştur. Kanalın içyan ve dışyan olmak üzere iki deliği vardır. İçyan delik periton ve fascia tarafından kapatılmıştır. Dışyan delik fascia lataya açılır.Fossa poplitea: (Dizardı çukuru): Fossa poplitea diz ekleminin arka yüzü üzerinde bulunur. Kenarlarını; m. semitendinosus’un tendon’u içten, m. biceps femoris’in tendonu dıştan ve m. gastrocnemius’un iki başı alttan yapar. Bu çukurdaki büyük kan damarları (A. ve V. poplitea) ve sinirler (N. tibialis .N. peroneus communis), bağdoku içine gömülü olarak bulunurlar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Ayak Kasları

Anatomi

19/09/2016 | Yorum Yok | 31 | kucukakarsu