noimage

İçeriği Paylaş:

Bit Eşlem Görüntü İle Vektör Tabanlı Görüntü

Bit Eşlem Görüntü İle Vektör Tabanlı Görüntü

Ekranın konumlandırabileceği piksel ve renk sayısının artmasıyla ekrana yansıyangörüntü için daha fazla bellek alanına gereksinim duyulmaktadır.Örneğin    800x600x256    duyarlılığındaki    bir    ekranın    tümünü oluşturan bir görüntü 800x600x1 bayt= 480.000 bayt büyüklüğünde bir bellek alanı kaplamaktadır. Bu işlem yapılırken 1 bayt (diğer bir deyişle  8 bit) ile en fazla 256 farklı değer tanımlanabileceği göz önüne alınmıştır. Bu duyarlılıkta ekrana yansıyan görüntülerin bilgisayar diskinde nokta nokta saklanması durumunda, tam ekran büyüklüğündeki her resim için bilgisayarın diskinde 480.000 bayt yer gerekmektedir. Bu tür saklama biçimine bit eşlem adı verilir.Örneğin MS Windows işletim sisteminde bulunan MS Paint programı resimleri bu biçimde saklamaktadır. Günümüzde resimleri nokta nokta saklayan fakat saklama öncesi resimleri sıkıştırarak dosya büyüklüğünü küçülten resim saklama formatları bulunmaktadır. Bunların en yaygınları, İnternet ortamında da sık kullanılan JPEG ve GIF formatlarıdır. Fotoğraf işleme ve boyama programları görüntüleri nokta nokta saklamak zorunda olmalarına rağmen görüntünün çizimler aracılığıyla oluşturulduğu çizim ve tasarım programları görüntüleri farklı biçimde saklarlar. Bu yazılımlarda görüntü doğru, çember, eğri vb. temel çizim nesnelerinin sonlu sayıda kullanılmasıyla ve kapalı bölgelerin verilen bir renkle doldurulmasıyla oluşturulmaktadır. Bu programlarda bir çizgi ya da bir eğim oluşturulduğunda, başlangıç noktası ile son nokta arasında oluşan hattın matematiksel formülü üretilir. Açılar ve mesafelerin oranları, değişkenler olarak bu formülde yerlerini alırlar. Görüntüyü oluşturan temel nesnelerin bu şekilde saklanmasıyla görüntünün yeniden değişik boyutta sağlıklı olarak çizilmesi sağlanabilmektedir. Görüntüyü bu şekilde saklama işlemine vektör tabanlı görüntü saklama adı verilmektedir. Vektör tabanlı görüntü dosyaları bit eşlem görüntü dosyalarından daha az yer  kaplarlar.İlk grafik ekranlarda az sayıda renk kullanılmaktaydı ve renkleri numaralandırmak ve piksellere uygulamak kolaydı. Renk sayısının artmasıyla renk belirlemek için değişik yöntemler uygulanmaya başlandı. Bunların arasında sık kullanılanı, rengi RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) değerleriyle tanımlama yöntemidir. Bu yöntemde bir renk değişik tondaki kırmızı, yeşil ve mavi temel renklerinin bir araya karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin    kaç farklı   tonunun   bulunduğu   kullanılan   görüntü   kartının   niteliği   ile ilgilidir. Örneğin her temel renk için 256 farklı ton kullanılabiliyorsa 256x256x256=16.777.216 farklı renk elde edilebilmektedir. Sık kullanılan bir renk sistemi de HLS olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde H renk özü, L renk derinliği (aydınlığı) ve S ise renk doygunluğu değerlerini barındırır.Görüntü bilgisayar ekranında çizim ve boyama yoluyla oluşturulabildiği gibi, sayısal kameralar, sayısal video kaydediciler ve tarayıcılar gibi çevre aygıtları yardımıyla dış ortamdan fotoğraf olarak  da bilgisayar ortamına aktarılabilir. Bu çevre aygıtlarıyla bilgisayar arasındaki iletişim görüntü sayısallaştırıcı kartlar aracılığıyla sağlanır. Dış ortamdaki görüntülerin bilgisayara bu şekilde aktarılmasıyla,  değişik görüntülerin birleştirilmesi, görüntüler üstünde değişiklik yapılması, boyama ve çizim eklenmesi şeklindeki rötuş işlemlerini gerçekleştirmek olanaklı duruma gelmiştir. Daha gelişmiş görüntü sayısallaştırma kartlarıyla bilgisayar dış ortamdan hareketli görüntü de aktarılabilmektedir. Sayısallaştırılan hareketli görüntü bilgisayarda bir veri dosyası biçiminde saklanır ve bu dosyalar üzerinde kesme/yapıştırma işlemleriyle kurgu yapılmasını sağlayan yazılımlar bulunmaktadır. Hareketli görüntü üretmenin bir diğer yöntemi ise, doğrudan bilgisayar ortamında canlandırma yazılımları yardımıyla yapay olarak hareketli görüntü üretmektir. Bilgisayarla oluşturulan ya da bilgisayara aktarılarak üstünde işlem yapılan görüntüler ya bilgisayardaki başka bir dokümana eklenerek ya da tekrar dış ortama aktarılarak kullanılırlar. Görüntülerin dış ortama aktarılması için kullanılan aygıtların başında yazıcılar ve çiziciler gelmektedir. Eğer üretilen görüntü hareketli görüntüyse dış ortamdaki bir video kaydediciye aktarılması gerekebilir. Bu durumda video çıkış kartı adı verilen arabirim kullanılarak bilgisayarın video kaydedici ile bağlantı kurması ve hareketli görüntüyü videoya kaydetmesi sağlanır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Bit Eşlem Görüntü İle Vektör Tabanlı Görüntü

Programlama 2

5/08/2016 | Yorum Yok | 57 | kucukakarsu