İçeriği Paylaş:

Biyoteknolojinin Tanımı

Biyoteknolojinin Tanımı

 • Biyoteknoloji = Biyo + Teknoloji
 • Biyo: Canlı/Yaşam
 • Teknoloji:
  • İnsanların doğal koşulları kendi lehine değiştirme yöntemleri
  • İnsanın çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı

tekniklerin (araç ve sistematiklerin) tümü

 • Girdileri çıktılara dönüştürmede kullanılan fiziksel ve düşünsel nitelikli araçlar
 • Belirli bir amaca yöneltilmiş bir dizi tekniğin, işin amaçlarına göre sıralanması ve kullanılması yollarının bilimsel kurallara uygun olarak sistematik hale getirilmesi
 • “Üretim-bilim”: Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ya da kullanılabilecek üretim bilgisi ve bu bilginin türetilme ve kullanılma

Avrupa Biyoteknoloji FederasyonuTanımıBiyoteknoloji:İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek yöntemler ile, biyolojik sistemlerin bilim ve mühendislik ilkelerine dayalı olarak ürün ve hizmet üretiminde kullanılmasıdır.Nedir Bu Biyolojik Sistemler?

 • Biyoteknolojinin Kapsamına Giren Biyolojik

Sistemler:

 1. Mikroorganizmalar
 2. Bitki hücre ve dokuları
 3. Hayvan hücre ve dokuları
 4. Enzimler ve proteinler
 5. Genetik materyal

ÜrünNedir Bu Ürün ve Hizmetler?

 • Fermentasyon ile üretilen gıdalar/içecekler
 • Katma değeri yüksek biyokimyasallar: Amino asitler, vitaminler, organik asitler, etanol, polisakkariter, antibiyotikler, enzimler
 • Gıda, çevre, tarım ve sağlıkta kullanılan tanı kitleri
 • Enerji kaynağı olarak hidrojen, metan, etanol üretimi
 • Aşı, insülin,
 • İlaçların sadece hastalıklı bölgeye

ulaşmasını sağlayan monoklonal antikorlar

 • Biyosensörler
 • Transgenik bitki ve hayvanlar
 • Klonlar

Hizmet

 • Atık teknolojisi:
  • Atıkların yeniden

kullanılabilmesi

 • Atıklardan yeni ürün eldesi
 • Hastalık tanılarının geliştirilmesi
 • Aşıların geliştirilmesi
 • İnsan ve diğer canlıların Biyoteknoloji:Disiplinlerarası Bir Çalışma Alanı1Biyoteknoloji Ağacı2Avrupa Birliği Biyoteknoloji RenkKodları
  • Mavi Biyoteknoloji: Deniz ve sulardaki

  biyoteknoloji uygulamaları

  • Yeşil Biyoteknoloji: Tarım alanındaki biyoteknoloji uygulamaları
  • Kırmızı Biyoteknoloji: Tıp ve ezcacılık alanındaki biyoteknoloji uygulamaları

  Beyaz Biyoteknoloji: Endüstriyel biyoteknolojiBiyoteknolojinin Tarihçesi1

  • Biyolojik süreçlerin insan yaşamında kullanımı insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanır:
   • Ö. 6000 yıllarında Sümerlerin ve Babillerin temelindeki bilimsel mekanizmayı bilmeden fermantasyon tekniği kullanarak bira yapmaya başlaması
   • Ö. 4000 yıllarında Mısırlıların maya kullanarak ekmek yapmaya başlaması
   • Başlangıçta zanaatsal bir yaklaşımla ve farkında olmaksızın kullanılan bu süreçlerin temel biyolojik bilimlerde 18. yüzyılda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknolojik kontrolü devreye girmiştir.
    1665 Robert Hooke                          mikroskop ile tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu keşfetmiştir.
    1673 Anton van Leeuwenhoek                                             mikroskopile protozoa ve bakterileri keşfetti.
    187718821883 Robert Koch , antraks                                       (şarbon)basili , tüberküloz (verem)basili  ve kolera basilini keşfetmiş ve belli hastalıklara belli mikropların sebep olduğunu açıklamıştır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Biyoteknolojinin Tanımı

Biyoteknoloji

28/12/2016 | Yorum Yok | 145 | Mustafa Küçükakarsu