İçeriği Paylaş:

Biyoteknolojinin Tarihçesi

Biyoteknolojinin Tarihçesi1

1856 Louis Pasteur mikroorganizmaların fermantasyondan sorumlu olduklarını kesin bir şekilde tanımladı.
1865 Gregor Mendel                               bezelyeler ile çalışarak kalıtım kurallarını ortaya koydu. Bu çalışma genetik biliminin başlangıcı kabul edilir.

1

1869 Johann Friedrich Miescher nükleik asidi ilk defa izole etti ve bu bileşene “nüklein” adını verdi.
1915 Fajlar (bakterileri enfekte edenvirüsler) keşfedildi.

“Biyoloji” ve “teknoloji” kelimelerinden türetilen biyoteknolojinin bilinen ilk tanımı ise 1919 yılında Karl Ereky tarafından “biyolojik sistemlerin yardımıyla hammaddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlerdir” şeklinde yapılmıştır.

1928 Alexander Fleming petri kaplarında bir parça küfle çevrelenmiş bölümde tüm bakterilerin öldüğünü keşfetti. Penisilin 15 yıl sonra tıbbi kullanım için uygun duruma geldi.
1938 Proteinler ve DNA çeşitli laboratuvarlarda çalışılmaya başlandı ve “Moleküler Biyoloji” terimi gündeme girdi.
1940 A. Jost ilk kez “Genetik Mühendisliği”terimini kullandı.

1941 George Beadle and Edward Tatum tarafından “Bir gen bir enzim hipotezi” ortaya atıldı.GEN İFADESİ VE PROTEİN BİYOSENTEZİ12

1944 Avery, Macleod ve McCarty genetik materyalin (aktarılan) DNA olduğunu gösterdi.
1953 Watson ve Crick DNA’nın ikili sarmal yapısını belirledi.
1970 İlk “restriction endonuclease” (genetik materyali kesebilen enzim) izole edildi.

DNA’nın Yapısı11973: Boyer ve Cohen tarafından Rekombinant DNA Teknolojisini geliştirildi:1

 • Herhangi bir canlıdan alınan bir gen, bakteri DNA’sı (plasmid) içine yerleştirilerek, yeni genin bakteri, bitki ya da hayvan hücresi tarafından ifadesi (ekspresyonu) yolu ile insan sağlığı ve kullanım için önemli bir çok ürün elde edilebilmektedir (aşılar, insülin, ilaç sanayi, zirai amaçlı kullanım, biyodegradasyon gibi).
 • Rekombinant DNA Teknolojisi1
  1975 Kohler ve Milstein monoklonalantikorların üretimini tanımladılar.
  1978 Escherichia coli kullanılarak insan insülini üretildi.
  1980 ABD Yüksek Mahkemesi genetik olarak değiştirilmiş mikroorganizmaların patentlenebileceğine karar verdi (petrol yiyen bakteri için patent verildi)
  1981 Diğer hayvanlardan fareye gen aktarılması ile ilk transgenik hayvan üretildi.

  Monoklonal Antikor TeknolojisininTemeli: Bağışıklık Sisteminin AskerleriAntikorlar

  • Hastalıklara yol açan bakteri, virüs ve diğer infektif ajanlar gibi vücuda yabancı ve vücudun bağışıklık sistemi tarafından “istilacılar” olarak tanımlanırlar.
  • Bu infektif ajanlara karşı vücudun doğal savunma ajanlarıysa, antijenleri bulan ve yok eden bir protein çeşidi olan antikorlardır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Biyoteknolojinin Tarihçesi

Biyoteknoloji

8/04/2017 | Yorum Yok | 326 | Mustafa Küçükakarsu