noimage

İçeriği Paylaş:

ÇARPIKLIK VE BASIKLIK ÖLÇÜLERİ

ÇARPIKLIK VE BASIKLIK ÖLÇÜLERİAritmetik ortalama, Medyan(ortanca) ve tepedeğer arasındaki ilişki, veri dağılımının çarpıklığı hakkında bilgi verir.Çarpıklık(Skewness)Çarpıklık, normal dağılışta simetrikliğin bozulma derecesidir. Dağılış sağa uzun kuyruklu ise pozitif çarpık veya sağa çarpık, dağılış sola uzun kuyruklu ise negatif çarpık vaya sola çarpık olarak adlandırılır. Basıklık(Kurtosis)normal dağılım eğrisinin ne kadar dik ve ya basık olduğunu gösterir. Tam çan eğrisinin basıklık katsayısı “sıfır”dır. Basıklık katsayısı pozitif ise, eğri normale göre daha diktir. Negatif ise normale göre daha basıktır.” Grafiklerin YorumlanmasıUygulanan bir testin aritmetik ortalaması, modu, medyanı ve standart sapması bulunduktan sonra bunun nasıl bir dağılım gösterdiğini ortaya koymak gerekir. Grafiklerin yorumlanması ile grubun başarı durumu hakkında bilgi edinilebilir.Dağılım Şekilleri Normal(simetrik)Dağılım 

 • Başarı açısından normal düzeyde olan bir sınıfın grafiğidir. Normal dağılım eğrisi genelde çan biçiminde
 • Aritmetik ortalama, mod ve medyan(ortanca) değerleri aynıysa bu dağılım simetriklik gösterir.
 • Simetrik dağılışlarda bu üç değer birbirine eşittir. (Aritmetik Ortalama = Medyan = Mod)Dağılım ŞekilleriNormal(simetrik)Dağılım
  • Başarı açısından normal düzeyde olan bir sınıfın grafiğidir. Normal dağılım eğrisi genelde çan biçiminde
  • Aritmetik ortalama, mod ve medyan(ortanca) değerleri aynıysa bu dağılım simetriklik gösterir.
  • Simetrik dağılışlarda bu üç değer birbirine eşittir. (Aritmetik Ortalama = Medyan = Mod)
  • 1
  • Şekil 4.1   Simetrik (Normal)dağılımSola çarpık dağılımSola çarpık dağılışlarda aritmetik ortalama ortancadan, ortanca ise tepe değerinden daha küçüktür.(Aritmetik ortalama < Medyan < Mod)2Şekil 4.2   sola çarpık dağılımSola Çarpık dağılım aşağıda verilen şekillerde yorumlanabilir. Başarı yüksektir.Öğretim yeterlidir. Sorular ve test kolaydır.Puanların çoğu dağılımın sağında toplanmıştır. Öğrenciler hedef davranışları kazanmışlardır.Sağa çarpık dağılımSağa çarpık dağılışlarda aritmetik ortalama ortancadan, ortanca ise tepe değerinden daha büyüktür.(Aritmetik ortalama > Medyan > Mod)3Şekil 4.2   Sağa çarpık dağılımSağa Çarpık dağılım aşağıda verilen şekillerde yorumlanabilir. Başarı düşüktür.Öğretme yetersizdir. Test zordur.Puanların çoğu sol tarafa yığılmıştır. Öğrenme düzeyi düşüktür.Öğrenciler hedef-davranışları kazamamışlardır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

ÇARPIKLIK VE BASIKLIK ÖLÇÜLERİ

Olasılık ve İstatistik

6/06/2017 | Yorum Yok | 245 | Mustafa Küçükakarsu