keyboard_arrow_down BİLGİSAYAR

Kritik Bölümler (Critical Sections)

Kritik Bölümler (Critical Sections)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kritik Bölümler (Critical Sections)Bir program içerisinde ortak olarak paylaşılan alanlara erişim yapılan kod bölümlerine kritik bölge(critical section) denilir.Yarış durumlarından sakınmak için karşılıklı dışlama (mutual exclusion) yöntemi kullanılır. Bir süreç ortak...

Üretici – Tüketici Problemi

Üretici – Tüketici Problemi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Üretici – Tüketici ProblemiPeterson algoritması ve TSL komutu da doğru bir şekilde kullanılabilir fakat bu metotlar yoğun beklemeyi yani işlemcinin boşuna kullanılmasını gerektirir.Ayrıca yoğun olarak bekleyen süreç, kritik bölgede çalışan...

Mesaj Geçirme (Message passing), Bariyerler (Barriers)

Mesaj Geçirme (Message passing), Bariyerler (Barriers)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mesaj Geçirme (Message passing)Süreçler arasında mesaj gönderip, almak için send ve receive şeklinde iki sistem çağrısı bulunur. Bu çağrılar aşağıdaki gibi kütüphane fonksiyonu olarak tanımlansınlar.send   (varış,&mesaj);    //varış ile verilmiş olan...

Zamanlama (Scheduling)

Zamanlama (Scheduling)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Zamanlama (Scheduling)Eğer bir bilgisayar çok programlı(multi programming) ise, sıklıkla birçok süreç aynı anda işlemciyi kullanmak için birbirleri ile yarışırlar.Bu durum aynı anda birden fazla sürecin hazır(ready) durumuna gerçekleşir.İşletim sisteminde, birden...

Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlk gelene ilk servis yapılır (First come first served) Kesintisiz ve en kolay zamanlama algoritmasıdır. İlk gelen süreç ilk hizmeti alır. Bu algoritmada süreçler istek sıralarına göre işlemcide çalışırlar.Basitçe hazır...

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock)2- Her tipten birden fazla kaynak için ölümcül kilitlenme tespitiMatris temelli bir algoritma kullanılır. Süreçler P1-PN olsun.Elimizdeki kaynakların sınıflarını Ei (1<=i<=m) şeklinde isimlendirelim.E var olan kaynak vektörüdür. Her kaynaktan...

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) OnarımıAlgoritma bir ölümcül kilitlenme tespit etmiş ise ne yapılmalıdır ? Keserek onarma (Recovery through preemption) Bazı durumlarda kaynağı geçici olarak sahibinden alıp başkasına vermek mümkün olabilir. Bu...