Süreçler Arası İletişim, Yarış Durumları (Race Conditions)

Süreçler Arası İletişim(IPC-Inter Process Communication)Süreçler, sıklıkla birbirleri ile iletişim kurarlar. Bir sürecin çıktısı başka bir sürecin girdi verisi olabilir. Süreçler arası iletişimde üç konu önemlidir: Bir süreç diğerine nasıl veri gönderir? Bir ya da daha fazla sürecin birbirlerinin yollarını kullanırken dikatli olmaları ve birbirlerinin iletişim…

Kritik Bölümler (Critical Sections)

Kritik Bölümler (Critical Sections)Bir program içerisinde ortak olarak paylaşılan alanlara erişim yapılan kod bölümlerine kritik bölge(critical section) denilir.Yarış durumlarından sakınmak için karşılıklı dışlama (mutual exclusion) yöntemi kullanılır. Bir süreç ortak değişken üzerinde işlem yapıyorsa başka bir süreç bu değişken üzerinde işlem yapamaz ve dışlanır.Örnekteki problem,…

Üretici – Tüketici Problemi

Üretici – Tüketici ProblemiPeterson algoritması ve TSL komutu da doğru bir şekilde kullanılabilir fakat bu metotlar yoğun beklemeyi yani işlemcinin boşuna kullanılmasını gerektirir.Ayrıca yoğun olarak bekleyen süreç, kritik bölgede çalışan bir süreçten daha öncelikli olabilir.Bu durumda zamanlayıcı(scheduler) her zaman yoğun bekleyen sürece çalışma hakkı verebilir,…

Mesaj Geçirme (Message passing), Bariyerler (Barriers)

Mesaj Geçirme (Message passing)Süreçler arasında mesaj gönderip, almak için send ve receive şeklinde iki sistem çağrısı bulunur. Bu çağrılar aşağıdaki gibi kütüphane fonksiyonu olarak tanımlansınlar.send   (varış,&mesaj);    //varış ile verilmiş olan sürece mesajı gönderirreceive(kaynak,&mesaj);//kaynakdan gelen mesajı alır. Eğer mesaj yoksa gelene kadar bloklanır ya da bir…

Zamanlama (Scheduling)

Zamanlama (Scheduling)Eğer bir bilgisayar çok programlı(multi programming) ise, sıklıkla birçok süreç aynı anda işlemciyi kullanmak için birbirleri ile yarışırlar.Bu durum aynı anda birden fazla sürecin hazır(ready) durumuna gerçekleşir.İşletim sisteminde, birden fazla hazır durumda bulunan bu süreçlerden hangisinin işlemciyi kullanacağına karar veren mekanizmaya zamanlayıcı(scheduler) denilir ve…

Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

İlk gelene ilk servis yapılır (First come first served) Kesintisiz ve en kolay zamanlama algoritmasıdır. İlk gelen süreç ilk hizmeti alır. Bu algoritmada süreçler istek sıralarına göre işlemcide çalışırlar.Basitçe hazır durumdaki süreçleri tutan bir kuyruk(queue) vardır. Kuyruktaki süreçler sırayla çalıştırılırlar. Çalışan süreç bloklanınca bekler. Bloklanmış…

Etkileşimli Sistemlerde Zamanlama, Garantili Zamanlama Quaranted (Scheduling)

En Kısa Süreç Sonraki (Shortest Process Next) Etkileşimli sistemler genelde şu mantık ile çalışırlar, komut için bekle, komutu yürüt,…Her komutu ayrı bir iş gibi görürsek, en kısa olanı ilk önceçalıştırırsak toplam cevap süresini minumumlaştırabiliriz.Problem mevcut süreçlerden hangisi en kısa olandır ?Kullanılan yaklaşımda sürecin son davranışından…

Ölümcül Kilitlenmeye (Deadlock) Neden Olan Durumlar

Ölümcül Kilitlenmeye (Deadlock) Neden Olan Durumlar Karşılıklı Dışlama(Mutual Exclusion) Her kaynağı aynı anda bir süreç ya kullanıyordur ya da atanmıştır. Sahiplenme ve Bekleme Koşulu Elindeki kaynağı bırakmadan başka kaynak ister ve bu kaynağı elde edemediğinde beklemeye geçen süreçler. Geri Alınamaz Koşulu Bir sürece daha önceden…

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock)2- Her tipten birden fazla kaynak için ölümcül kilitlenme tespitiMatris temelli bir algoritma kullanılır. Süreçler P1-PN olsun.Elimizdeki kaynakların sınıflarını Ei (1<=i<=m) şeklinde isimlendirelim.E var olan kaynak vektörüdür. Her kaynaktan var olan örnek sayısını verir. Örneğin E1 disket sınıfı olsun.E1=2     elimizde 2 adet disket sürücüsü…

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) OnarımıAlgoritma bir ölümcül kilitlenme tespit etmiş ise ne yapılmalıdır ? Keserek onarma (Recovery through preemption) Bazı durumlarda kaynağı geçici olarak sahibinden alıp başkasına vermek mümkün olabilir. Bu tip durumlarda sisteme el ile müdahele yapılması genellikle gerekmektedir. Örneğin; Bir yazıcı başkasına kesilerek verilebilir….

1 2 3 22