Dijkstra Algoritması

Dijkstra Algoritması Bu yazımızda öğrencilerin zar zor kavrayabildiği Dijkstra Algoritmasını örnekle anlatacağım. Ayrıca tüm adımları ve var olabilecek tüm hataları göstererek ilerleyeceğim. Biraz uzun olacak ama tamamen kavrayabileceksiniz. Dijkstra algoritması keyfi uzunlukta kenarlara sahip bir grafik aracılığıyla minimum yolu bulmak için basit bir tekniktir. Başlangıç…

Böl ve Fethet (Divide and Conquer)

BÖL VE FETHET ALGORİTMASI Böl-ve-hükmet tasarım paradigması Problemi (anlık durumu) alt problemlere böl. Altproblemleri özyinelemeli olarak çözüp, onları fethet. Altproblem çözümlerini birleştir. Birleştirme sıralaması Bölmek:  Kolay. Hükmetmek: 2 altdiziyi özyinelemeli sıralama. Birleştirmek: Doğrusal-zamanda birleştirme.   Master teoremi (hatırlatma)   İkili arama Sıralı dizide bir elemanını…

Ana Metod ,The Master Method,Özyineleme Ağacı Metodu

Özyineleme-ağacı ve Ana metod

Özyineleme Ağacı Metodu Özyineleme-ağacı, bir algoritmadaki özyineleme uygulamasının maliyetini (zamanı) modeller. Özyineleme-ağacı metodu, bazen güvenilir olmayabilir. Öte yandan özyineleme-ağacı metodu “öngörü” olgusunu geliştirir. Özyineleme-ağacı metodu “yerine koyma metodu” için gerekli tahminlemelerde yararlıdır . Örnek :T(n) = T(n/4) + T(n/2) + n^2: çözün  Ana Metod (The…

Asimptotik Notasyon ve Yinelemeler

O-notasyonu (üst sınırlar):Tüm n ≥ n0  değerleri için sabitler c > 0,   n0 > 0 ise 0 ≤ f(n) ≤ cg(n)  durumunda f(n) = O(g(n))  yazabiliriz.O: “tek yönlü” eşitlik  O(g(n))= { f(n) : tüm n ≥ n0  değerlerindec > 0,  n0 > 0 ise  ve0 ≤ f(n) ≤…

Algoritma Nedir, Önemi Nedir

SORU: Performanstan daha önemli ne vardır ? modülerlik doğruluk bakım kolaylığı işlevsellik sağlamlık kullanıcı dostluğu programcı zamanı basitlik genişletilebilirlik güvenilirlik Neden algoritmalar ve performans ile uğraşırız? Algoritmalarla ölçeklenebilirlik anlaşılabilir. Performans genelde yapılabilir olanla imkansızın arasındaki çizgiyi tanımlar. Algoritmik matematik program davranışlarını açıklamak için ortak dil…