ASP VBscript Response ve ERR

RESPONSE NESNESİ  Buffer;  ASP kullanım mantığı olarak response objesini gördüğü anda o anki işleminin sonucunu direk kullanıcıya gönderir. Sen eğer sayfanın daha sonraki aşamalarında yapılacak bir işlemin sonucunda sayfanın görüntüsüyle ilgi bir karar verecekseniz bu değeri true yaparak sayfanın bitimde ancak kullanıcıya göndermesini sağlayabilirsiniz. Değiştirilmedikçe…

APPLICATION ve SESSION NESNESİ

APPLICATION (Uygulama) ve SESSION(Oturum) NESNESİ ASP açısından, bir site “uygulama programı” (Application) sayılır. Her ziyaretçi de bir “oturum” (Session) sayılır. Bir takım ASP ve HTML sayfalarından oluşan bildiğimiz Site’ye application, her hangi bir ziyarete de session denmesinin sebebi nedir? Bunu her iki nesnenin işlevleri ile…

VBScript ile Veritabanı Çalışmaları

VBScript ile Veritabanına veri girişi Bu yazımızda temel olarak VBScript ile Veritabanından Veri Okuma,VBScript ile Veritabanındaki Kayıtların Tamamını Listeleme,VBScript ile Veritabanındaki bir kaydı Güncelleme,VBScript ile Veritabanındaki bir kaydı Silme konularına değineceğiz.Veritabanı baglantisinin yapilmasi:Set Baglantim = CreateObject(“ADODB.Connection”) ‘VT’nin acilmasi:Baglantim.Open (“DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=”& Server.MapPath(“Veritabanim.mdb”))‘Tablo nesnesinin olusturulmasi:Set Tablom =…

Veri Tabanının Avantajları-Dezavantajları

Bu yazımızda temel olarak vbscript asp Veri Tabanının Avantajları,vbscript asp Veri Tabanının Dezavantajları konularına değineceğiz. Veri Tabanının Avantajları  Veri tabanının, dosyalama yöntemine göre avantajları şu şekilde özetlenebilir; Bir yada daha fazla kullanıcıya hizmet veren veri tabanı yönetim yazılımı, tek merkezden, veri standartlarının belirlenmesini ve istenen standartta…

Bit Tabanlı Operatörler

Bit Tabanlı Operatörler using System;class mantıksal_operatörler{ public  static void Main()                        {int   a=10;                         int b=2;Console.WriteLine(“bit ve işlemi=”+(int)(a&b)); Console.WriteLine(“bit veya işlemi=”+(int)(a|b)); Console.WriteLine(“bit tümleyen işlemi=”+(int)(~a)); Console.WriteLine(“bit sola kaydırma=”+(int)(1<<b)); Console.WriteLine(“bit sağa kaydırma=”+(int)(1>>b)); Console.WriteLine(“bit xor işlemi=”+(int)(1^b));//                              Console.WriteLine(“bit tümleyen işlemi”+(byte)(~a));->245 Atama ve İşlemli Atama Opreratörleri— = (Atama) Operatörü: Bir değişkene herhangi bir değer…

VERİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Verilerin bilgisayar ortamında saklanmasında, günümüzde de kimi zaman kullanılmakta olan dosyalama yönteminin geçmişi, bilgisayarlar eskidir. Bugün, çok daha üstün şartlarda bu işlemi yerine getiren “veri tabanı” adı verilen sistemler geliştirilmiş olmasına rağmen, basit yapısı ve doğrudan ulaşılması gibi sebepler yüzünden, bazı küçük uygulamalarda dosyalama yöntemi…

Mantıksal Operatörler

! (Değil) Operatörü: Tek operand alır ve mantıksal Değil (NOT) işlemini Kullanımı:     ! <ifade> Mantıksal DEĞİL işleminin doğruluk tablosu Operand Sonuç True False False True — bool b1 = ! (25 < 10) ; True — bool b2 = ! (10 != 20) ; false…

Operatör Öncelik Tablosu

  Operatör Önceliği Bir önceki   sunuda   verilen   tablo   C# operatörlerinin öncelik             ilişkilerini göstermektedir. Yukarıdan aşağı doğru bir öncelik sıralaması vardır. Aynı satırda belirtilmiş olan operatörler ise aynı önceliğe Bunlar arasında (atama operatörleri hariç) soldan sağa öncelik ilişkisi söz konusudur. Operatör Önceliği using Text;   namespace ConsoleApplication1…

ASP SELECT ve TEXTAREA METODU

SELECT (LISTBOX)Bu etiketi kullanarak, formda bir kutu ve yanında bir aşağı ok oluşturabilirsiniz; kullanıcı aşağı oku tıklamak suretiyle açacağı listeden bir unsuru seçerek, kutunun içine yazılmasını sağlayabilir. Arzu ederseniz, bu unsurlardan birisi otomatik olarak seçilmiş olarak da gösterilebilir. Bu etiketin kullanım şekli şöyledir: <SELECT NAME=”….” SIZE=”…”…

Aritmetik Operatörler

using System; namespace ConsoleApplication1 —  { class Program —      { static void Main(string[] args) —          { int a = 10; int b, c; —             b = a++; c = ++a; WriteLine(“a = {0}”, a); Console.WriteLine(“b = {0}”, b); Console.WriteLine(“c = {0}”, c); —          }—      }— …