cheap jerseys 276 cheap jerseys 107 Gungahlin win fuels hope of Canb 597754

lead, before the Bushrangers cut the deficit to 16 10 with early second half tries to former Queanbeyan hooker Jordan Hammond and winger Jayden Pollard. However late tries to O’Keeffe and prop Hayden Pengilly sealed victory for Gungahlin. Gungahlin’s win sealed a great round cheap nfl jerseys one for last year’s cellar dwellar after West Belconnen, who which went winless last season, beat Belconnen

null değer alabilen yapı nesneleri

null değer alabilen yapı nesneleri  Bildiğiniz gibi yapı nesneleri null değer alamaz. Örneğin şu kod hatalıdır: int a=null; Ancak System isim alanındaki Nullable<T> yapısı sayesinde yapı nesnelerinin de null değer alabilmesini sağlayabiliriz. System.Nullable<T> yapısı şu gibidir: public struct Nullable<T> where T:struct { private T value;…

Şablon tipler

Şablon tiplerŞimdiye kadar bir sınıftaki tür bilgileri sınıf bildirimi esnasında belliydi. Ancak artık şablon tipler sayesinde sınıftaki istediğimiz türlerin nesne yaratımı sırasında belli olmasını sağlayacağız. Üstelik her nesne için söz konusu türler değişebilecek. Şablon tipler sayesinde türden bağımsız işlemler yapabileceğiz. Şimdi şablon tipleri bir örnek…

Şablon tipler-KISITLAR, Temsilciler

Şablon tipler-KISITLAR Şablon tür nesneleriyle herhangi bir üye de (metot, özellik ) çalıştıramayız. Çünkü şablon tipin ne olduğunu bilmediğimiz için olmayan bir metodu çalıştırmaya çalışıyor olabiliriz. Tüm bunların sebebi aslında şablon sınıf türünden nesne yaratırken şablonu herhangi bir tür yapabilmemizdi. Eğer şablona koyulabilecek türleri kısıtlarsak…

İsimsiz metotlar, Olaylar (Events)

İsimsiz metotlar Şu ana kadar öğrendiklerimize göre temsilcilerin var olma nedeni metotlardı. Yani bir metot olmadan bir temsilci de olmuyordu. Ancak artık bir metot olmadan işe yarayan bir temsilci tasarlayacağız. Örnek: using System; class isimsiz { delegate double temsilci(double a,double b); static void Main() ,…

Temsilciler, Delegate sınıfı

Temsilciler Temsilcilerin nesneleri oluşturulabilir ve bu nesneler metotları temsil Temsilci bildirimi delegate anahtar sözcüğü ile yapılır. Bir temsilci bildirim taslağı şu şekildedir: — delegate dönüşdeğeri temsilci(parametreler) delegate int temsilci(int a,string b); Temsilcilerin kullanılmasının amacı derleme zamanında belli olmayan metotların çalışma zamanını Temsilciler kendi imzalarına uygun…

İstisnai durum sınıfları, İstisnai Durum Yönetimi

İstisnai durum sınıfları System isim uzayında tanımlı, sıkça kullanılan kural dışı durumlar aşağıda verilmiştir ArrayTypeMismatchException: Depolanmakta olan değerin tipi dizi tipi ile DivideByZeroException: Sıfıra bölünme hatasında fırlatılır. IndexOutOfRangeException: Dizi indexi sınıf dışına taştığında fırlatılır. InvalidCatsException: Programın çalışması sırasında geçersiz tür dönüşümü yapıldığında fırlatılır. OverflowExcepiton: Aritmetik…

İstisnai Durum Yönetimi (Exception Handling)

İstisnai Durum Yönetimi (Exception Handling) Program ne  kadar  iyi  yazılırsa  yazılsın  hataların  oluşma  olasılığı  bir  çok durumda mümkündür. Özellikle çalışma anında meydana gelebilecek hatalar kod yazılırken tespit Tüm hatalara karşı tek tek tedbir almak çok zor bir iştir. Bu yüzden modern dillerde çalışma anında meydana…

Arayüzler (Interfaces), Partial (Kısmi) Tipler

Arayüzler (Interfaces) Arayüzler ile referanslar (nesneler) oluşturulabilir, ama new anahtar sözcüğü kullanılmaz . Arayüz referansları tek başına bir anlam ifade etmez fakat kendisini uygulayan bir sınıf nesnesinin referansı atanabilir. Bu durumda arayüz referansı ile arayüzde bulunan metot ya da özellikler hangi sınıf referansı tutuluyorsa oradan…

Arayüzler (Interfaces), Arayüzlerin Uygulanması

Arayüzler (Interfaces) Özet sınıfların benzeri olan bir yapı da arayüzlerdir (interface), diğer sınıflar için ara yüz görevini üstlenir. Bütün metotları   ve   özellikleri   özet   olarak bildirilmiş sınıflardan çok fazla bir farkı Dolayısıyla arayüzlerdeki metot ve özelliklerin gövdesi yazılamaz. Arayüzler kısaca kendisini uygulayan sınıfların kesin olarak içereceği…

1 2 3 7