Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) Algoritması

Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) Algoritması Yer değiştirme sıralama (Exchange sort) olarak da bilinen anlaşılması kolay bir algoritmadır. Dizide yer alan her eleman, sırayla kendisinden sonra gelen elemanla karşılaştırılır ve gerekiyorsa yer değiştirilir. Sıralama işlemi yer değiştirme olduğu sürece devam eder.Kabarcık sıralamada dizi elemanlarının sayısının fazla…

DAİRESEL LİSTELER

DAİRESEL LİSTELER  Dairesel  tek  bağlı  listeleri  doğrusal  listelerden ayıran  özellik;  son bağ alanında NULL yerine liste başının adresinin saklanmasıdır. Buradan hareketle çift bağlı dairesel listelerde bu duruma ek olarak ilk düğümün ilk bağ alanında da son düğümün adresi saklanmaktadır.Tek Bağlı Dairesel ListelerBu veri yapısı iki ayrı…

Gerçek Zamanlı 3 Boyutlu Canlandırma

Gerçek Zamanlı 3 Boyutlu Canlandırma Gerçek zamanlı 3B (3D) canlandırma, dijital bilgisayarlar üzerinde çalışan özel yazılımlar yardımıyla bir objenin geometrik bilgisi ve yüzey dokusu ile sürekli olarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma bilgisayar oyunlarının temelini oluşturur. Ayrıca 3B canlandırma; sağlık, mühendislik, askeri projeler vb. pek çok farklı…

Grafik Yazılımları

Grafik Yazılımları Başlangıçta basit çizim ve iş grafiği yazılımları olarak başlayan bilgisayar grafiği sektörü, bilgisayarların işlem hızlarının artması ve bellek  kapasitelerinin  büyümesiyle  zamanla  ileri  tasarım, canlandırma ve video düzenleme gibi daha özel çalışma alanlarına da yönelmiştir.  Bu bölümde bilgisayar grafiğinin uygulama alanlarını çizim, iş grafiği, tasarım, canlandırma,…

Bit Eşlem Görüntü İle Vektör Tabanlı Görüntü

Bit Eşlem Görüntü İle Vektör Tabanlı Görüntü Ekranın konumlandırabileceği piksel ve renk sayısının artmasıyla ekrana yansıyangörüntü için daha fazla bellek alanına gereksinim duyulmaktadır.Örneğin    800x600x256    duyarlılığındaki    bir    ekranın    tümünü oluşturan bir görüntü 800x600x1 bayt= 480.000 bayt büyüklüğünde bir bellek alanı kaplamaktadır. Bu işlem yapılırken 1 bayt (diğer…

Bilgisayarda Görüntünün Oluşturulması, Saklanması ve Aktarılması

Bilgisayarda Görüntünün Oluşturulması, Saklanması ve Aktarılması Bilgisayarlarda ekran kullanımı 1970ʹlerde yaygınlaştığı halde bilgisayar grafiği alanındaki çalışmalar daha eski tarihlerde başlamıştır. Bilgisayar grafiğinin matematiksel temellerinin araştırıldığı ekran öncesi dönemde veriler bilgisayara delikli kartlarla verilmekte, sonuçlar ise çiziciler yardımıyla kâğıda aktarılarak görüntülenmekteydi. 1970ʹlerde mikroişlemcilerin geliştirilmesiyle mikrobilgisayarların üretimine…

Grafik Programlamaya Giriş

Grafik Programlamaya GirişBilgisayar kullanılırken monitörlerde iki tür ekran moduyla karşılaşılır. Bu ekran modları Text modu ve Grafik modu’dur.Text modu: Text modunda ekran 25 satır ve 80 sütundan oluşur. Yani her satıra en fazla 80 karakter yazılabilir. DOS işletim sistemi text modda çalışan bir işletim sistemidir.Grafik…

2D Temel Dönüşüm İşlemleri

2D Temel Dönüşüm İşlemleriBilindiği üzere her çizim,şekil,resim vs. noktalardan meydana gelmektedir. Noktalar ve çizgiler kullanarak bir şekil çizilebilir. Fakat çizilen şekli hareketlendirmek (öteleme, boyutlandırma, döndürme)  biraz daha zor olabilir. Çizimler noktalardan oluştuğu için noktaları hareket ettirmek yapılan çizimi de hareketlendirmiş olur.Nokta, uzaydaki en temel geometrik…

SIRALAMA ALGORİTMALARI (Sorting Algorithms)

SIRALAMA ALGORİTMALARI (Sorting Algorithms) Sıralama, bir grup veriyi artan ya da azalan bir şekilde art arda yerleştirme işlemidir. Bir grup sayısal ve string (sözel) verinin sıralanması, bilgisayar ve sayısal sistemlerde gereksinim duyulan en önemli işlemlerden biridir; çünkü bir grup veri üzerinde arama veya listeleme yaparken,…

GÖRSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

GÖRSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞÖnceleri lüks olan birçok şey daha sonra sıradanlaşmış ve bazen de zorunlu hale gelmiştir. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte programlar da konsol yerine görsel ara yüze sahip uygulamalar olarak geliştirilmeye başlanmıştır.Görsel programlar kullanıcı dostu ekranlar sunan, çok fazla bilgisayarla ilgili terim ve kavram bilinmesizin…