Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi

VERİLERİN DÜZENLENMESİToplanan verileri düzene koymak için tablo ve grafiklerden yararlanılmaktadır. Karmaşık ve dağınık bir düzende bulunan  toplanmış verileri tablo halinde sunmak kolaylıklar sağlamaktadır.Veri tipleriVeri kelimesi ingilizcede data kelimesinden gelmektedir. İstatistiki bir gözlem sonucu olay veya nesnelerin ölçülebilen özelliklerine veri denir.Temel veri türleri iki çeşittir: Sayısal(Quantitative)…

Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi Ders 2

Tablo 2.2  Haftanın kaç günü kitap okunuyor. Göreli frekanslar. HaftanınGünsayısı                            Frekans Görelifrekans 0 4 0,1 1 5 0,125 2 7 0,175 3 8 0,2 4 6 0,15 5 5 0,125 6 3 0,075        7              2       0,05        Toplam       40      1           Frekans tablolarının hazırlanması Frekans tablolarının hazırlanması…

Veri İletişim Sistemleri:Çerçeveler

Çerçeveler  TDM hattının bütününün yönetimi için hat kontrol protokolü gerekmez. Herhangi bir bayrak veya SYNC karakterleri kullanılmadığından çerçeve senkronizasyonuna ihtiyaç vardır. Verici ile alıcının kontrolden çıkmaması ve kanallardaki verilerin kaybolmaması için senkronizasyon gereklidir. En yaygın yöntem çerçeveye bir bit eklenmesidir. Kanal kontrolü için çerçeveden çerçeveye…

Multiplexing – Çoklama – 2

Dalgaboyu Bölerek Çoklama – Wavelength Division Multiplexing (WDM) Birden çok ışık yayımının aynı fiber optik hat üzerinden iletilmesi sağlanır. WDM, gerçek bir FDM uygulama tipidir. Farklı dalgaboyları farklı veri kanalı olarak kullanılır. Ticari uygulamalarda 160 kanal ile 10 Gbps kullanılmaktadır Laboratuar denemelerinde 256 kanal ile 39.8…

Multiplexing – Çoklama

Çoklama Birden fazla iletim kaynağının geniş iletim kapasitesine sahip ortamı paylaşmasıdır. Yüksek hız ihtiyacı olan telekomünikasyon hatlarında kullanılır. Uzun mesafeli iletişimde yüksek kapasite sağlar. Çok sayıda ses ve veri iletiminin aynı anda gerçekleşmesi sağlanır. En yaygın türleri: FDM, TDM, STDM Frekans Bölerek Çoklama – Frequency Division Multiplexing (FDM)…

Bilgi ve FCS Alanları

Bilgi Alanı (Information Field) Sadece I ve U Çerçevelerinde kullanılır. Bu alan 8 bitin katları kadar alanı içerir. Alanın uzunluğu sisteme göre değişkenlik gösterir Frame Check Sequence Field (FCS) Hata kontrolü için kullanılır. 16 bit CRC veya 32 bit CRC kullanılır. HDLC İŞlemi İki istasyon…

High Level Data Link Control (HDLC)

High Level Data Link Control (HDLC)En önemli veri bağlantı kontrol protokolüdür. Pek çok protokol de HDCL’nin mekanizmasını kullanır. ISO 33009, ISO 4335 olarak Farklı uygulama tipleri için 3 farklı istasyon tanımlar: Birincil (Primary) – Bağlantıyı kontrol eder İkincil (Secondary) – Primary istasyon kontrolü altında işlev görür. Birleşik…

Seçmeli Ret

Seçmeli Ret Seçmeli tekrar gönderim diye de isimlendirilir. Sadece gönderildiği halde olumsuz cevap alınan veya zaman aşımına düşülen çerçeveler tekrardan gönderilir. Alıcıda, reddedilen çerçeveden sonra alınan çerçeveler sıralamaya uygun bütünleştirme yapılabilmesi için saklı tutulmalıdır. Bunun için daha geniş bir tampon bölgeye ihtiyaç duyar. Gönderici de…

Otomatik Tekrar İsteği

Otomatik Tekrar İsteği – Automatic Repeat Request (ARQ) Güvensiz iletim bağlantısını güvenli hale getirir. Hata kontrol mekanizmalarında ARQ ortak ad olarak kullanılır. Dur ve bekle (stop and wait ARQ) N adet geriye dön (go back N ARQ) Seçmeli ret (selective-reject ARQ) Dur ve Bekle ARQ – Stop and Wait…

Kayan Pencerelerle Akış Kontrolü

Kayan Pencerelerle Akış Kontrolü Birden çok çerçevenin aynı anda iletimini sağlar. Alıcı, W adet çerçeve alacak kadar bir tampon bölge ayırır. Gönderici, ACK cevabı beklemeden W adet çerçeve gönderir. ACK mesajı bir sonra alıncak çerçevenin numarasını içerir. Sıra numarası k bitle Çerçeveler Modulo 2k ile numaralandırılır….