keyboard_arrow_down Veri Yapıları

İkili Arama Ağacında İşlemler

İkili Arama Ağacında İşlemler

Bu yazı sabitlenmiştir.

İkili Arama Ağacında Bir Düğümü Bulmak BTREE* searchtree(BTREE* tree, int data) { if(tree != NULL) if(tree -> data == data) return tree; else if(tree -> data > data) searchtree(tree ->...

Ağacın Düğümleri-Yüksekliğini Bulma

Ağacın Düğümleri-Yüksekliğini Bulma

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ağacın Düğümlerinin Sayısını BulmakInorder sıralama biçimine biraz benzemektedir. Sıralamada önce sol taraf yazdırılıyor, ardından kök ve sonra da sağ taraf yazdırılarak işlem tamamlanıyordu. Bu benzetimle ağaç üzerinde dolaşılarak tüm düğümlerin...

İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI ve Veri Ekleme

İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI ve Veri Ekleme

Bu yazı sabitlenmiştir.

İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI (BSTs – Binary Search Trees) İkili ağaç yapısının önemli bir özelliği de düğümlerin yerleştirilmesi sırasında uygulanan işlemlerdir. İkili bir ağaçta çocuklar ve ebeveyn arasında büyüklük ya da...

Klavyeden −1 girene kadar ağaca ekleme

Klavyeden −1 girene kadar ağaca ekleme

Bu yazı sabitlenmiştir.

Örnek 5.3: Klavyeden − 1 girilinceye kadar ağaca ekleme yapan programın kodunu yazınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> struct node { int data; struct node *left; struct node *right; }; typedef...

İkili Ağaç Oluşturma ve Veri Ekleme

İkili Ağaç Oluşturma ve Veri Ekleme

Bu yazı sabitlenmiştir.

İkili Ağaç Oluşturmak typedef struct node BTREE; BTREE *new_node(int data) { BTREE *p = (BTREE*) malloc(sizeof(BTREE)); // BTREE *p = new node(); // C++’ta bu şekilde p -> data =...

İkili Ağaçlar Üzerinde Dolaşma

İkili Ağaçlar Üzerinde Dolaşma

Bu yazı sabitlenmiştir.

İkili ağaç üzerinde dolaşma birçok şekilde yapılabilir Ancak, rastgele dolaşmak yerine, önceden belirlenmiş bir yönteme, bir kurala uyulması algoritmik ifadeyi kolaylaştırır. Üstelik rekürsif fonksiyon yapısı kullanılırsa ağaç üzerinde işlem yapan...

İkili Ağaçlar (Binary Trees)

İkili Ağaçlar (Binary Trees)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İkili Ağaçlar (Binary Trees) İçin: Eğer bir ağaçtaki her düğümün en fazla 2 çocuğu varsa bu ağaca ikili ağaç denir. Diğer bir deyişle bir ağaçtaki her düğümün derecesi en fazla...

AĞAÇLARIN TEMSİLİ

AĞAÇLARIN TEMSİLİ

Bu yazı sabitlenmiştir.

Genel ağaç yapısında düğümlerdeki çocuk sayısında ve ağaç yapısında bir kısıtlama yoktur. Ağaç yapısına belli kısıtlamalar getirilmesiyle ağaç türleri meydana gelmiştir. Her yaprağın derinliği arasındaki fark belli bir sayıdan fazla...

Veri Yapıları – Ağaçlar

Veri Yapıları – Ağaçlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyerarşik  yapıya sahip bir veri modelidir; bilgisayar yazılım dünyasında, birçok yerde / uygulamada programcının karşısına çıkar....

C Dili Palindrom Belirleme

C Dili Palindrom Belirleme

Bu yazı sabitlenmiştir.

Örnek 4.1: Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir (Ey Edip, Adana’da pide ye, 784521125487 …vb). Verilen bir stringin palindrom olup olmadığını belirleyen C kodunu, noktalama...