İkili Arama Ağacında İşlemler

İkili Arama Ağacında Bir Düğümü Bulmak BTREE* searchtree(BTREE* tree, int data) { if(tree != NULL) if(tree -> data == data) return tree; else if(tree -> data > data) searchtree(tree -> left, data); else searchtree(tree -> right, data); else return NULL; }   İkili Arama Ağacı Kontrolü…

Ağacın Düğümleri-Yüksekliğini Bulma

Ağacın Düğümlerinin Sayısını BulmakInorder sıralama biçimine biraz benzemektedir. Sıralamada önce sol taraf yazdırılıyor, ardından kök ve sonra da sağ taraf yazdırılarak işlem tamamlanıyordu. Bu benzetimle ağaç üzerinde dolaşılarak tüm düğümlerin sayısı bulunabilir. Fonksiyon rekürsif olarak modellendiğinde algoritma daha kolay bir şekil almaktadır. Geri dönüş değeri…

İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI ve Veri Ekleme

İKİLİ ARAMA AĞAÇLARI (BSTs – Binary Search Trees) İkili ağaç yapısının önemli bir özelliği de düğümlerin yerleştirilmesi sırasında uygulanan işlemlerdir. İkili bir ağaçta çocuklar ve ebeveyn arasında büyüklük ya da küçüklük gibi bir ilişki yoktur. Her çocuk ebeveyninden küçük veya büyük ya da ebeveynine eşit…

Klavyeden −1 girene kadar ağaca ekleme

Örnek 5.3: Klavyeden − 1 girilinceye kadar ağaca ekleme yapan programın kodunu yazınız. #include <stdio.h> #include <conio.h> struct node { int data; struct node *left; struct node *right; }; typedef struct node BTREE; BTREE *new_node(int data) { BTREE *p = (BTREE*) malloc(sizeof(BTREE)); p -> data…

İkili Ağaç Oluşturma ve Veri Ekleme

İkili Ağaç Oluşturmak typedef struct node BTREE; BTREE *new_node(int data) { BTREE *p = (BTREE*) malloc(sizeof(BTREE)); // BTREE *p = new node(); // C++’ta bu şekilde p -> data = data; p -> left = NULL; p -> right = NULL; return p; } İkili…

İkili Ağaçlar Üzerinde Dolaşma

İkili ağaç üzerinde dolaşma birçok şekilde yapılabilir Ancak, rastgele dolaşmak yerine, önceden belirlenmiş bir yönteme, bir kurala uyulması algoritmik ifadeyi kolaylaştırır. Üstelik rekürsif fonksiyon yapısı kullanılırsa ağaç üzerinde işlem yapan algoritmaların tasarımı kolaylaşır. Önce-kök (preorder), kök-ortada (inorder), sonra-kök (postorder) olarak adlandırılan üç değişik dolaşma şekli…

İkili Ağaçlar (Binary Trees)

İkili Ağaçlar (Binary Trees) İçin: Eğer bir ağaçtaki her düğümün en fazla 2 çocuğu varsa bu ağaca ikili ağaç denir. Diğer bir deyişle bir ağaçtaki her düğümün derecesi en fazla 3 ise o ağaca ikili ağaç denir. İkili ağaçların önemli özelliği eğer dengeli ise çok…

AĞAÇLARIN TEMSİLİ

Genel ağaç yapısında düğümlerdeki çocuk sayısında ve ağaç yapısında bir kısıtlama yoktur. Ağaç yapısına belli kısıtlamalar getirilmesiyle ağaç türleri meydana gelmiştir. Her yaprağın derinliği arasındaki fark belli bir sayıdan fazla (örneğin 2) olmayan ağaçlara dengeli ağaçlar (balanced trees) denir. İkili ağaçlar (binary trees) ise düğümlerinde…

Veri Yapıları – Ağaçlar

Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyerarşik  yapıya sahip bir veri modelidir; bilgisayar yazılım dünyasında, birçok yerde / uygulamada programcının karşısına çıkar. Ağaç veri yapılarının işletim sistemlerinin dosya sisteminde, oyunların olası hamlelerinde ve şirketlerdeki organizasyon şeması vb….

C Dili Palindrom Belirleme

Örnek 4.1: Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir (Ey Edip, Adana’da pide ye, 784521125487 …vb). Verilen bir stringin palindrom olup olmadığını belirleyen C kodunu, noktalama işaretleri, büyük harfler ve boşlukların ihmal edildiğini varsayarak stack ve queue yapılarıyla yazalım ANSI C’de;  #include…