Kalp Aktivitesinin Kontrolü

Kalp Aktivitesinin Kontrolü  Bir insan istirahat halinde iken kalbin dakikada 4 ila 6 litre kan pompalaması beklenir. Fakat ağır egzersiz esnasında bu miktarın beş katı kadar (20 -30 litre) kan pompalaması gerekebilir. Bu bölümde, pompalanacak kana olan ihtiyaç ileri derecede arttığında, kalbin bu duruma kendini…

Kalbin Yaptığı İş Ve Pompaladığı Kan Miktarı

Kalbin Yaptığı İş Ve Pompaladığı Kan Miktarı Yapılan iş, kütlenin hareket ettirildiği mesafe ile çarpımına eşittir (İş = Kütle x Mesafe). Kalbin yaptığı iş bahis konusu olunca, basınç ile kan akışı ele alınır (basınç x akan kan miktarı = kalbin yaptığı iş). Akan kan miktarı…

Elektrokardiygramdaki Dalgaların Anlamı

Elektrokardiygramdaki Dalgaların Anlamı“P” Dalgası (Atrial Kompleks)“P” dalgası impulsun S-A düğümünden atriyum’lara geçişini temsil eder. İnsanda devamı 0.1 saniye kadardır.”P” dalgasının sonunda impuls A-V düğümüne ulaşılmıştır. “P” dalgasının yüksekliği, atriyum fonksiyonel aktivitesi hakkında bilgi verir.P-R Aralığı (HİS Demeti İletim Zamanı)“P” dalgasının başlangıcından “R” dalgasının başlangıcına kadar…

Kalbin Elektro Fizyolojisi

Kalbin  Elektro FizyolojisiKalp kas hücresi içinde mikroelektrod yerleştirilip hücrenin içi ile dışı ararsındaki elektriksel potansiyel farkı ölçülürse, içte negatif olmak üzere, 80 ile 90 mV’luk bir fark bulunur. İstirhrahat halindeki hücre de bu potansiyel membranın denge potansiyelidir ve potasyum iyonuna ait denge potansiyeline eşittir.Buna göre,…

Kalbin Uyarı ve İletim Sistemi

 Kalbin Uyarı ve İletim SistemiKalp boşluklarının belirli bir düzen içinde, ritmik olarak daralıp genişlemesi organın innervasyonunu sağlayan autonom sinir sistemi sayesinde olur. Ancak herhangi bir nedenle bu sistemin etkisinden uzak kalsa da kalbin kendi kendine bir süre daha çalıştığı bilinmektedir. Bu durum kalbin kendine özgü…

Kalbin Yapısı

Kalbin YapısıKalbin duvarları üç tabakadan oluşur. Üst üste sıralanan bu tabakalar dıştan içe doğru epicardium, myocardium ve endocardium’dur.Epicardium: Kalbin en dış tabakasıdır. Pericardium serosum’un lamina visceralis’i tarafından oluşturulur. Yüreğin kas tabakasını, kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damar köklerini sıkıca sarar. Etraflı bilgi pericardium bahsinde…

Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)

Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)Ventriculus dexter (sağ karıncık) yüreğin önünde ve sağ tarafında yer alır. Aynı zamanda atrium dextrum’un alt tarafında bulunur. İçindeki kanı yakınındaki akciğerlere pompaladığı için fazla bir kuvvete ihtiyaç göstermez. Bunun için duvar kalınlığı sol ventriculus’unkinden daha incedir. Kapsadığı m. papillaris’ler ve chorda…

Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)

Atrium Dextrum (Sağ Kulakcık)Atrium dextrum (sağ kulakçık), kalbin sağ ve ön kesiminde ventriculus dexter’in üstünde yer alır. Gelişimini tamamlamış bir kalbte atrium dextrum, asıl atrium boşluğu ve sinus venorum cavarum diye iki kısım gösterir. Bu iki kısım crista terminalis denilen belirgin bir kabartı ile birbirinden…

Atrium Sinistrum (Sol Kulakcık)

Atrium Sinistrum (Sol Kulakcık)Atrium sinistrum (sol kulakcık) kalbin sol ve arka kesiminde, ventriculus sinister’in sildenafil precio üstünde yer alır. Tavanına akciğerlerden kalbe temiz kan taşıyan vena pulmonalis’ler açılır. değişik çaptaki bu damarların sayısı 4-5 arasındadır. Deliklerine ostium venorum pulmonalium adı  verilir. Bu deliklerde kapak bunmaz….

Kalbin İç Yüzü

Kalbin İç YüzüDıştan bakıldığı zaman yüreğin bir bütün organ olduğu görülür. Oysa içten dikey bir bölme ile iki yürek yarımına ayrılır.Yürek yarımlarından biri önde ve sağ tarafta bulunur. Sağ atrium ve sağ ventriculus tarafından oluşturulur. Sağ atrium ve sağ ventriculus’u kapsayan yürek yarımı venöz kan…

1 2 3 8