PROTEZ MALZEMELERİ VE PROTEZ MALZEMELERİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLER

PROTEZ MALZEMELERİ VE PROTEZ MALZEMELERİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERProtez MalzemeleriProtezlerin ihtiyaca göre, insan vücudunda bazen sadece birkaç ay kalması gerekirken bazı durumlarda da daha uzun yıllar, hatta ömür boyu kalmasını gerekebilir. Protez malzemelerindeki en ufak zayıflık veya yetersizlik, ardışık cerrahi müdahaleleri de beraberinde getireceğinden, protez malzemelerinin yerine…

BİYOMALZEMELER

Biyomalzemeler insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek,iskelet sistemini onarmak ya da desteklemek amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzemeler olup, sürekli olarak veya belli aralıklarla vücut sıvılarıyla temas eden malzemelerdir. Biyomalzemelerden istenen özellikler: Akma ve çekme gerilmesi Kopma gerilmesi Kopma uzaması Kesit daralması Kırılma…

Monoklonal Antikor Teknolojisi

Monoklonal Antikor Teknolojisi Antikor: çok hücreli hayvansal organizmalarn bağışıklık sistemi tarafından;kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara (antijen) karşıgeliştirilen glikoprotein yapısındaki moleküllerdir.Antikorlar ve Aşı Antikorların önemli iki özelliği: Her bir antikorun sadece tek bir antijene bağlanma özgüllüğü göstermesi Bazı antijenlerin bağışıklık sistemini bir kez uyarmaları sonrasında…

Biyouyumluluk, Toksit Oluşturmama, Korozyon Direnci

Protez Malzemelerinden  Beklenen ÖzelliklerBiyouyumlulukBiyouyumluluk implant malzemesinin çevreleyen doku tarafından iyi tolere edilmesidir. Bir başka deyişle; malzemeyi çevreleyen dokunun işlevlerinin zaman içerisinde nakil uygulamasından dolayı bozulmaması gerekir. İmplant malzemesi bünyeye yerleştirildiğinde, vücut dokusu implantı ya tam anlamıyla reddeder ya da bazı komplikasyonlar ile bünye içinde tutar….

Seramik Malzemeler ve Hidroksiapatit

Çizelge 4. Biyomedikal uygulamalarda kullanılan Co alaşımlarının mekanik özellikleri   Alaşım   Proses Young Modülü*103 (MPa) Akma Dayanımı*(0.2 %) (MPa) Maksimum Çekme Dayanımı (MPa)  Uzama (%) Co29Cr5Mo Döküm – ³450 ³665 ³8 Co29Cr5Mo T/M 330 841 – 14 Ti ve Ti AlaşımlarıTitanyumun aşağıda sıralanan özellikleri hesaba alındığında…

Paslanmaz Çelikler

Paslanmaz Çelikler%1’den daha düşük karbon içeriğine sahip, diğer metaller ve ametalleri de içerecek şekilde hazırlanan çelikler alaşım çeliğidir. Alaşım çelikleri, alüminyum, krom, kobalt, bakır, kurşun, mangan, molibden, nikel, fosfor, silisyum, kükürt, titanyum, tungsten ve vanadyum içerebilirler. Alüminyum, aşınmaya karşı direnci artırırken, yüksek miktarlarda eklenen krom,…

Faz Diyagramları

Faz DiyagramlarıFaz (phase): Bir sistem içerisinde kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olan ve diğer bölgelerden belirli bir sınır (faz sınırı) ile ayrılan homojen parçaya denir.Mikroyapı (microstructure): Bir alaşımın özellikleri sadece içerisinde bulunan fazların oranına değil aynı zamanda bu fazların yapı içerisindeki dağılım, yerleşim ve doğrultularına…

ATOM YAPISI ve ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOM YAPISI ve ATOMLAR ARASI BAĞLARTemel KavramlarAtom YapısıElektron, proton, nötron, kuantum mekaniği atomlar, elektron durumları, periyodik tabloAtom = Çekirdek + ElektronAtom = Çekirdek (Proton + Nötron) + ElektronKütleleri:Elektron   9.109 × 10-31 kgProton      1.673 × 10-27 kgNötron     1.675 × 10-27 kgElektrik Yükleri:Elektron – 1.6 × 10-19…

Malzeme Bilimi, Malzeme yapıları

Malzeme Bilimi: Malzeme yapıları ve özellikleri arasındaki mevcut ilişkileri araştıran bilim dalınıngenel adıdır.Malzeme   Mühendisliği:   Yapı-özellik   korelasyonuna   dayanarak                      istenilen              özelliklere     sahipmalzemelerin tasarlanması ve üretilmesi ile ilgilenen mühendislik disiplinidir. MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASIMetaller:  Değerlik  elektronları  atomlardan  ayrılarak  bir  ‘elektron  denizi’  oluştururlar  ve   buelektron denizi ile metal iyonlarını birbirlerine yapıştırırlar.Güçlü,…

Biyomalzemeler (Biomaterials)

Biyomalzemeler (Biomaterials): yaşayan bir sistemin parçası yerine veya canlı doku ile yakın temas içinde çalışması için kullanılan sentetik/doğal malzemelerdir.Disiplinler arası bir alan: bilim ve mühendislik, özellikle malzeme bilimleri hücresel ve moleküler biyoloji, immünoloji, anatomi, fizyoloji, klinik bilimler BMM Ders Programı ve Biyomalzemeler:BMM 205        Malzeme Biliminin…