Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi DNA’nın belirli bir bölgesinin tüp içerisinde çoğaltılması işlemidir. Bu teknik ile DNA parçasının milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını yapmak mümkündür. 3 temel basamak: Denatürasyon (90-95°C) Primer bağlanması (50- 70°C) DNA sentezi (70-75 °C)Denatürasyon (90-95 °C): Çift zincirli DNA ısıtılarak tek zincirli hale…

Tek Hücre Proteini (Biyoprotein)

Tek Hücre Proteini (Biyoprotein) Besin amaçlı olarak mikroorganizmalardan elde edilen proteinlere tek hücre proteini (THP) Tüm proteinlerin tek hücreden kaynaklanmaları nedeniyle tek hücre proteini terimi kullanılmaktadır. Dünyadaki artan protein gereksinimini karşılamak ve dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla yeni protein kaynakların bulunması ve kullanılması zorunlu hale…

Enzim ile Üretilen Gıda Ürünlerinde Proses Optimizasyon ve Kontrolleri

Doğrudan Enzim Kullanımı ile Üretilen Gıda Ürünlerinde Proses Optimizasyon ve Kontrolleri Doğrudan enzim kullanımı ile elde edildiği sistemlerde enzim aktivitesi ölçümü: Proses optimizasyonu için: Üretim öncesi çalışmalarda en yüksek verimin alınacağı optimum şartların belirlenmesi sırasında, Kullanılan enzimde aktivite kaybı olup olmadığının kontrolü için, Üretim aşamasında…

Geri Besleme İnhibisyonu

Geri Besleme İnhibisyonu Yaşamsal istisnalar dışında hücrenin enerjiyi en etkin ve verimli şekilde kullanmak üzere programlandığını daha önceden belirtmiştik. Bir metabolik yolun son ürününde birikme olmuşsa, şartlar o son ürünün daha sonraki metabolik yollarda kullanımını engelleyecek bir hal almış Bu durumda, harcanmayan bu ürünün boşuna…

Değirmencilik ve Tahıl Ürenlerinde Kullanılan Enzimler

Değirmencilik ve Tahıl Ürenlerinde Kullanılan EnzimlerYardımcısı Olarak Kullanılan Enzimler Enzim Subsrat Etki Mekanizması Etki a-Amilaz Un – nişasta Dekstrinlere parçalama İşlenebilir hamur, hamurda yumuşama b-Amilaz Un – dekstrin Maltoza parçalamaMaya için şeker sağlama Ekmek hacminde artışAroma oluşumuRenk oluşumu, ekmek kabuğu renginde iyileşme Proteinaz Un –…

Biyoteknolojinin Tarihçesi

Biyoteknolojinin Tarihçesi 1856 Louis Pasteur mikroorganizmaların fermantasyondan sorumlu olduklarını kesin bir şekilde tanımladı. 1865 Gregor Mendel                               bezelyeler ile çalışarak kalıtım kurallarını ortaya koydu. Bu çalışma genetik biliminin başlangıcı kabul edilir. 1869 Johann Friedrich Miescher nükleik asidi ilk defa izole etti ve bu bileşene “nüklein” adını…

Virüsler

Virüsler Virüs hücre bölünmesiyle çoğalamaz çünkü hücresel bir yapıya sahip değildir. Virüsler konak hücrenin metabolizması ve mekanizmasını kullanarak kendini Virüsler için en uygun yerler 30-35 °C sıcaklık ve pH’ı 6-8 olan ortamlardır. Virüs, hücreye tutunduğunda ilk önce hücrenin zarını Daha sonra bu delikten içeriye kendi…

Anabolik ve Katabolik Tepkimelerin Birbirleri İle İlişkisi

Anabolik ve Katabolik TepkimelerinBirbirleri İle İlişkisi Katabolik tepkimeler sonucu basit moleküller ve enerji oluşur. Anabolik tepkimeler ile basit moleküller oluşan enerjinin kullanılması yoluyla kompleks  moleküller (yapısal ve işlevsel) sentezlenir.KatabolizmaMetabolizmada Enerji İhtiyacı Mikroorganizmalar gelişme dönemlerinde ya da canlılıklarını sürdürebilmeleri için sürekli enerjiye ihtiyaç Katabolizma sırasında karbonhidratların…

Sıcaklık İhtiyaçlarına Göre Bakteriler

Sıcaklık İhtiyaçlarına Göre Bakteriler Psikrofil (soğuk seven) mikroorganizmalar Mezofil (ılık seven) mikroorganizmalar Termofil (sıcak seven) mikroorganizmalarStaphylococcus aureus (Gram pozitif koklar) ve Escherichia coli (Gram negatif basiller) karışımına, Gram boyası/kristal violet uygulamasının mikroskop görüntüsü. Gram(+) bakteriler: Gram boyası ile boyanıp mor renkte görünen Gram(-) bakteriler: Gram…

Enzimatik Tepkimelerin hızına etki eden faktörler

Enzimatik Tepkimelerin hızına etki eden faktörler Zaman Enzim reaksiyonun hızı zamanla azalır, çünkü enzim zamanla denatüre olur, substrat azalır veya tükenebilir. Bunun için enzim ölçümleri tepkimenin başlangıç zamanına (ilk hız ölçümü – Vo) rastlar.2.Substrat Konsantrasyonu Enzime özel kinetik parametrelerin belirlenmesi Vo – substrat derişimi arasındaki…