Teknoloji Değerlendirme ve Klinik Mühendisliği

Klinik mühendisleri yaşam döngüsünün her aşamasında katkıda bulunurlar; sermaye bütçe planlamadan, ekipman değerlendirme, performans doğrulama, kabul testi, kullanıcı eğitimi, stok kontrolü, bakım ve onarım hizmetleri ve olay soruşturmaya kadar. Onların katılımı yeni planlama için ekipman envanterini arttırır böylece entegrasyon, kalite, finans ve risk etkilenir. Cihaz…

Teknoloji Değerlendirme Programı

Gittikçe artan hastaneler sermaye bütçesinden daha büyük olan sermaye veya ekipman istekleri ile karşı karşıyadır. En zor karar ise klinik ihtiyaçlar ile eşleşen finansal güçtür. Bu süreçte sık sorulan sorular: Bir hastane pahalı teknoloji hatlarını nasıl önleyebilir? Bir hastane teknoloji için nasıl akıllıca bir karı…

Bütçe Strajejisi

Stratejik planlama 3 – 5 yıl uzun menzilli sermaye planı bir harcama gerektirir. MTAC her yıl için uygun olarak sermaye istekleri ile ilgili önemli bilgileri sağlayacak ve sermaye bütçe komitesine tavsiyelerde bulunacak. Sermaye bütçeleme süreci için üç kat bir amaç var;  prosedür taleplerini geliştirmek için…

X Stratejik Planlama Süreci

Stratejik Planlama Süreci

Teknoloji planlama süreci teknoloji tanıtımı, gelişimi ve hizmetler için yol haritasıdır ve hastanenin esas işi programın çıktı değerlerini ve bunlarla ilgili politikaları maksimize etmek ile ilgilidir. Aşağıdaki anahtar bileşenleri gerekli fonların en uygun tahsisini sağlamak planında mevcut olması gerekir:* Bölgesel planlama, koordinasyon ve teknoloji değerlendirme*…

TIBBİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Bu yazımızda Pazar Tercihi, İşlevsel Destek, Klinik Gereklilik,  Stratejik teknoloji planlama, TIBBİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI konularına değineceğiz.Her toplumun arayışı, üyelerinin yaşam kalitesini sağlık teşviki, hastalıkların önlenmesi ve verimli bir sağlık dağıtım sisteminden faydalanma yolu ile sürekli geliştirmek içindir.Sağlık hastalıklara karşı mücadele ile fiziksel ve zihinsel işlevler…

Sağlık Hizmetinde Mühendislik

Modern tıbbi bakım, teknolojik uzmanlığa sahip işçiler için artan  talep sonucunda ekipman ve tıbbi cihazların geniş yelpazedeki kullanımına bağlı olarak merkezlenir .Bu bölümde tıbbi cihaz bağımlılığı ve teknolojiyi yönetmek isteyenler vurgulanmaktadır.ABD’de küçük bir hastane patlaması, hastanelerin sayısını arttırdı.Ancak sağlık hizmetini sağlayan asıl araç, elinde küçük…

Klinik Mühendisliğinin Geleceği

Klinik Mühendisliğinin Geleceği MRI sistemleri,cerrahi lazerler ve diğer gelişmiş cihazlar gibi son derece karmaşık araçlar,artık hasta bakımında tabii olarak kullanılabilir.Böyle bir enstrümantasyonun yüksek maliyeti ve karmaşıklığı nedeniyle kurum hem teknik hem de yönetilmsel olarak bu yeni teknolojinin değerlendirilmesi,satın alınması ve kullanılmasını dikkatle planlamalıdır.PC’ler araştırmalar için…

Klinik Mühendisliği Nedir?

Klinik Mühendisliği Nedir? Biyomedikal mühendisliği disiplini iki dinamik mesleği bir araya getirmek için ortaya çıkmıştır: Tıp ve mühendislik.AHA klinik mühendisini şu şekilde tanımlar :” Hastanede ekipman ve araçların güvenli kullanımını artıran, bakımını yapan ve  ayarlayan kişidir.” Medikal Teknoloji Yönetimi“ “Klinik mühendisi, mühendislikle ilgili akredite edilmiş bir…