noimage

İçeriği Paylaş:

Çocuklarda Calvarya

Çocuklarda Calvarya

Çocuk kalvaryasını oluşturan kemik kenarları, düzdür ve aralarındaki bağlantı gevşek bağ  dokusu aracılığı ile gerçekleşir. Kemiklerin köşelerine doğru, kemikleşmesi tamamlanmamış alanlar vardır. Bu alanlara fontanella (fonticulus-bin-gıldak) denir. Doğum esnasında, gerek tanı ve gerekse sabit pelvis çatısına başın uyumu yönünden fonticuluslar önem taşır.Çocuk calvariasında bulunan fonticuli cranii;

 1. Fonticulus anterior (major); Sutura coronalis ile sutura sagittalis’in kesiştiği yerde bulunur. Antropolojik olarak bregma noktasına uyan bu fonticulus için-regma bıngıldağı da denir. En geç 18 ay içinde kapanır.
 2. Fonticulus posterior (minör); Sutura sagittalis ile sutura lambdoidea’nın kesiştiği yerde bulunur. (Lamda bıngıldağı). Üç ay içinde kemikleşir.
 3. Fonticulus anterolateralis. Os parietale, ala majör ve os frontale’nin birleştiği yerde (Pterion) bulunur. Fonticulus sphenoidalis olarak ta adlandırılır.
 4. Fonticulus posterolateralis; Os parietale, squama occipitalis ve pars mastoidea ossis temporalis’in birleşim yerinde (Asterion) bulunur. Fonticulus mastoideus olarak ta adlandırılır.
 5. Basis cranii (Kafa tabanı)

Kafa tabanı calvaria’yı kaldırınca görüldüğü gibi basis cranii interna ve mandibula hariç diğer cranium kemiklerince oluşturulmuş hali ile alttan bakıldığında basis cranii externa olarak incelenir.Basis cranii interna: Çukur bir boşluk şeklinde olan basis cranii interna canlıda ve kadavrada beyin tarafından doldurulur. Bu neden, beyine ulaşan ve beyinden çıkan damar ve sinirlerin geçişine olanak verecek şekilde delinmiştir.Üç bölüme ayrılarak incelenir.

 1. Fossa cranii anterior (Ön boşluk): Os phenoidale’nin tuberculum sellae’si ile ala minor’ların arka kenarlarının önünde kalan, diğer boşluklara göre daha yüksekçe duran bölümdür. Burada, for. caecum, crista galli, lamina cribrosa. foramina cribrosae ve canalis opticus dikkati çeker.
 2. Fossa cranii media (Orta boşluk): Önde ortada os sphenoidale’nin tuberculum sellae’si, yanlarda ala minörün arka kenarı, arkada ortada dorsum sellae ve yanlarda os temporale’ nin pars petrosa’sının üst kenarı arasında kalan alandır.

Burada bulunan önemli delikler: For. rotundum. for. ovale. for. spinosum. for. lacerum. fissura orbitalis superior.

 1. Fossa cranii posterior (Arka boşluk): Dorsum sellae ve sağ-sol pars petrosa’ların üst kenarlarının arkasında kalan çukur alandır.

Burada bulunan önemli delikler : For. magnum, for.jugulare, canalis hypoglossi, porus acusticus internus.Basis crani externa, mandibula çıkarıldığında, baş iskeletinin tabanının alt yüzü (basis cranii externa) 3 bölüme ayrılarak incelenir.Ön kısım (Damak bölümü). Sert damağın arka kenannın önünde kalan bölümdür.Orta kısım (Yutak kısmı): Proc. mastoideusun tepesi ve for. magnum’un ön kenarından geçirilen çizgi ile sert damağın arka kenarı arasında kalan alandır.Arka kısım (Occipital bölüm):Orta bölümün arka sınırı ile protuberantia occipitalis externa arasındaki bölümdür.Cranium’un Dıştan Görünüşü:Yandan (norma lateralis) ve önden görünüş (Norma facialis) olmak üzere iki şekilde incelenir. Her norma’da önemli boşluklar ve çukurluklar bulunur.Norma lateralis :Yandan görünüşte üç önemli çukurluk bulunur.1. Fossa temporalis : Arcus zygomaticus’un üzerinde kalan çukurluktur.

 1. Fossa infratemporalis (Şakak altı çukuru) : Fossa temporalis’in altında, ramus mandibulae’ nin iç yanında yer alır. Önemli kas, damar ve sinirleri taşır. Fissura pterygomaxillaris ile fossa pterygopalatina’ya bağlanır.
 2. Fossa pterygopalatina: Fossa infratemporalis’in iç yanında bulunan küçük fakat önemli bir boşluktur.

Norma facialis :Önden görünüşte üç önemli boşluk bulunur.

 1. Orbita (Göz çukuru-cavitas orbitalis) :Görme organına ait yapıları taşır.(Ayrıntıları duyu organları bölümünde anlatılmıştır). Ön açıklığına aditus orbitae denir.
 2. Cavitas nasalis (Burun boşluğu) : Ön açıklığına apertura piriformis, arka açıklığına choanae narium denir. Canlıda ve kadavrada koku organı ile solunum yolunun başlangıç bölümünü taşır.
 3. Cavitas oris (Ağız boşluğu) :Alt duvarı yumuşak dokulardan yapılı olan bu boşluk sindirim kanalının başlangıcını taşır.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Çocuklarda Calvarya

Anatomi

17/08/2016 | Yorum Yok | 51 | kucukakarsu