noimage

İçeriği Paylaş:

El Kasları

El Kasları: Palmar yüzdeki (avuç içi) kaslar üç gruba ayrılırlar: 1. Tenar kaslar, 2. Orta kaslar, 3. Hipotenar kaslar. Tenar kaslar başparmak, hipotenar kaslar küçük parmak kabartısını yaparlar; bu parmakların hareketlerini yaptırırlar. Metacarpal kemikler arasında çok sayıda küçük kas vardır. Koltukaltı ve Dirsek ÇukuruVücudun üst yan parçasında fossa cubiti (dirsek çukuru) ile axilla (koltukaltı) denilen iki önemli yer bulunur:Axilla (aksilla): Koltukaltı da denen bu bölgeyi önden m. pecrora1is major, arkadan m. subscapularis, dışyandan humerus’un üst ucu ve kola bitişik kaslar, iç yandan m. serratus anterior sınırlar. Aksillada gevşek bağdoku, kan damarları (a., v. axi1laris), çok sayıda lenf düğümü ve sinirler (n. radialis, madianus,ulnaris) bulunur. Lenf düğümlerine kol, önkol, el ve meme (özellikle meme kanserinde önemlidir) lenfi gelir. Buradan beden sıcaklığı ölçümü yapılır.Fossa cubiti: Dirsek ekleminin önünde m. pronator teres ile m. brachioradialis arasında kalan çukur yerdir. Derinde a. brachialis, derialtında yüzeyel venler bulunur. Damar içi enjeksiyon buradaki yüzeyel venlere uygulanır.Yüzeysel Sırt KaslarıSırt kasları iki gruba ayrılır. 1. Üst yan kemiklerinde sonlanan kaslar (M. trapezius, latissimus dorsi, rhomboideus ve levator scapula). 2. Sırt özel kasları (M.serratus posterior ve inferior, splenius, sacrospinalis).1. M. trapezius, sırtın üst kısmında deri altında bulunan enli yassı kastır. Os occipitale ile lig. nuchae ve göğüs omurlarının proc. spinosus’larından başlar ve clavicula ve spina scapula’da sonlanır. Kasın üst, orta ve alt olmak üzere üç parçası vardır. Kasıldığında Scapula omurgaya doğru çekilir.2. M. latissimus dorsi, thoraksın dışyan parçası ile sırtın alt parçasında deri altında yassı bir kastır. Distal altı göğüs omuru, lumbosacral fascia ve crista iliaca (ilium) dan başlar ve humerus’un suleus intertubercularis’inde ve crista tuberculi minoris’de sonlanır. Kasılırsa kol abduksiyon yapar ve aşağıya çekilir.3. M. rhomboideus; trapezius’un üst parçası altında bulunur. 6.-7. boyun ile ilk dört göğüs omurundan başlar ve scapula’nın içyan kenarında (margo medialis) sonlanır. Scapulayı omurgaya çeker.4. M. levator scapula; İlk 4 cervical vertebraların procc. transversuslarından çıkar, scapulanın iç kenerı ve üst açısı (angulus superior scapulae) sonlanır. Scapulayı yuları çeker.5. M. splenius; baş boyun bölgesi kasıdır. Trapezius’un altında, boyun arka yüzü üzerinde yerleşmiştir. İki tarafın kası birlikte kasılırsa başı arkaya çekerler; yalnız bir tarafın kası kasıldığında baş o tarafa döner.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

El Kasları

Anatomi

17/09/2016 | Yorum Yok | 101 | kucukakarsu