noimage

İçeriği Paylaş:

Elektrokardiygramdaki Dalgaların Anlamı

Elektrokardiygramdaki Dalgaların AnlamıP” Dalgası (Atrial Kompleks)“P” dalgası impulsun S-A düğümünden atriyum’lara geçişini temsil eder. İnsanda devamı 0.1 saniye kadardır.”P” dalgasının sonunda impuls A-V düğümüne ulaşılmıştır. “P” dalgasının yüksekliği, atriyum fonksiyonel aktivitesi hakkında bilgi verir.P-R Aralığı (HİS Demeti İletim Zamanı)“P” dalgasının başlangıcından “R” dalgasının başlangıcına kadar geçen zaman His demetinin impuls iltem (conduction) zamanını temsil eder. Bu zaman normal insanda 0.13–0.16 saniye kadardır.QR S T Dalgaları (Ve n tr i k ü i e r k o m p l e k s ).”P” dalgasından sonra kısa bir izoelektrik devre vardır. Bundan sonra gayet küçük aşağı doğru bir dalga vardır ki, bu “Q” dalgasıdır. Bunu gayet bariz, yüksek ve yukarı doğru “R” dalgası takip eder ve bunun sonunda gene küçük ve genellikle belirsiz ve aşağı doğru olan “S” dalgası görülür. “S” dalgasından sonra trase tekrar izoelektrik düzeye döner.”QRS” ventriküllerin depolarize olmasını temsil eder ve devamı 0.08 saniye kadardır; 0.1 – 0.12 saniyeden fazla olmamalıdır “QRST” zamanı 0.4 saniye kadardır. Ventrikül kaslarının yapısında değişme olursa “QRS” değişir. His demeti ve bunun kollarında iletim bozuklukları “QRS” te değişikliğe neden olur. Örneğin, hipertansiyonda sol kalp büyümesi varsa “R” çok yüksek olur. “R” dalgasının yukarı doğru çıkışı ile karıncıkların kontraksiyona başlaması aynı zamanda olur. ‘T’ dalgasının sonu ise, ventriküllerin sistolünün sonuna rastlar.Pompalama GöreviKalbin bir kasılma, gevşeme ve istirahat evresine kalp siklusu denir. Kalbin kasılmasına s y s t ol e ve gevşemesine d i a s t o i e denir. Her ne kadar kan iki ayrı kalp pompası ile hareket ettirilir ise de, sağ ve sol kalpler anatomik olarak paralel biçimde yer almıştır. iki kulakçık beraberce ve iki karıncık beraberce kasılırlar. Kulakçıkların sistolü, EKG de P dalgasının doruğuna rastlayan zamanda olur. Kulakçıkların sistolü ile kan, atriyoventriküler kapakçık yoluyla, karıncıklara girer. Bu sırada hem kulakçıklarda hem de karıncıklarda basınç birazcık artar; zira kapakçıklar henüz kapanmamıştır.Sağ kulakçık ile v e n a c a v a s u p e r i o r arasında kapakçık bulunmadığından, kulakçık sistolü esnasında kan venaya doğru geri teper ve venada basınç yükselir. Bu basınç artışı ve n a j  u g u l a r i s ‘e de intikal ederek, vena jugularis nabzında “a” dalgasını meydana getirir.İstirahat halindeki bir insanda kalp yavaş atarken, karıncıkların diyastol süresi oldukça uzundur. Bu nedenle, kulakçıklar henüz kasılmadan, karıncıklara pasif olarak kan dolmuş bulunur. Kulakçık sistolü ile karıncığa girebilen kan azdır. Kalp hızlı atarken durum değişir; karıncıklar gevşediği sırada kulakçıklar kasılmış bulunur. İki kompartıman arasındaki basınç farkı nedeniyle, kulakçıklardan karıncıklara oldukça fazla kan sokulmuş olur. Bu durum, hızlı çalışan bir kalbin gerektiği kadar kanla dolmasını ve gerektiği kadar kan pompalamasını sağlar. Atrial  fibrilasyonda bu zaman ayarlaması mevcut olmadığından, atriyal fonksiyon tam olmaz ve kalbin pompalama gücü iyice düşer. Eğer kalp yavaş çalışırsa ve karıncıkların kanla doluşu pasif olarak devam ederse, durum kötüye gitmez. Bu nedenle atrial fibrilisyonda ilaçlarla kalp atımı yavaşlatılır.Atriyoventriküler kapakçığın kapanmasından sonra her iki karıncıkta basınç yükselir, fakat aortaya açılan semilunar kapakçık henüz kapalı olduğundan, karıncık volümü değişmemiştir. Bu evreye kalbin i s o m e t r i c (isovolumetric) kasılma evresi denir ve kalbin kasılması da izometriktir. Karıncık basıncı aorta basıncını yendiği anda, semilunar kapakçık açılır ve kan arterlere sevk edilir. Bu evrede kalbin kasılması i s o t o n i c ‘dir (izotonik). Karıncıklardan arterlere hızla itilen kan volümü (kalbin atım volümü), elastiki olan arterlerin çapını genişletir. Karıncık basıncı düşünce arterler eski haline dönerler. Arterlerin başlangıç kısmında bu geçici genişleyip daralma, arter nabzının esas nedenidir ve nabız dalgası halinde arterler boyunca yayılırlar. Ventrikül sistolünün birinci evresi diyebileceğimiz bu kuvvetli kasılmayı,  karıncıklarda ve aortada basınç azalması izler. Zira kalp kasları maksimal kasılmalarını tamamlamışlardır ve itici güç azalmıştır. Ventrikül sistolünün ikinci evresi diyebileceğimiz bu evre, birinci evreden daha uzundur. İkinci evre, elektrokardiyogramda T dalgasının bulunduğu yere rastlar. Karıncık total sistol süresinin en iyi şekilde saptanması, birinci ve ikinci kalp seslerinin başlangıçları arasındaki mesafenin ölçülmesi ile yapılabilir. Sistolden sonra karıncıklar gevşer (diyastol) ve karıncıkların basıncı, aorta ve arteria pulmonalis basınçlarının altına düşünce semilunar kapakçıklar kapanır.Karıncıkların sistolü sırasında kulakçıklar gevşemiştir ve içlerine vena kanı dolmaktadır. Karıncıkların diyastolü ile içlerindeki basınç kulakçıkların basıncının altına düşünce, atriyoventriküler kapakçıklar açılır ve kan pasif olarak karıncıklara dolmaya başlar. Böylece bir kalp siklusu daha başlamış olur.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Elektrokardiygramdaki Dalgaların Anlamı

Anatomi

1/10/2016 | Yorum Yok | 73 | kucukakarsu