İçeriği Paylaş:

Enzimatik Tepkimelerin hızına etki eden faktörler

Enzimatik Tepkimelerin hızına etki eden faktörler1

 1. Zaman
 • Enzim reaksiyonun hızı zamanla azalır, çünkü enzim zamanla denatüre olur, substrat azalır veya tükenebilir.
 • Bunun için enzim ölçümleri tepkimenin başlangıç zamanına (ilk

hız ölçümü – Vo) rastlar.2.Substrat Konsantrasyonu

 • Enzime özel kinetik parametrelerin belirlenmesi Vo – substrat derişimi arasındaki değişimin incelenmesi ile gerçekleştirilir.
 • Enzime özel kinetik

parametreler:

 • Vmax
 • Km2
  • Enzim konsantrasyonu ve diğer bütün şartların sabit olduğu bir ortamda enzimatik tepkimenin ilk hızı, substrat konsantrasyonunun artırılmasıyla başlangıçta doğrusal bir artış gösterir; fakat substrat ilave edildikçe hız giderek daha az artar ve belirli bir Vmax düzeyinde sabit kalır.
  • Maksimum kapasiteye ulaşıldığında enzimde substrat bağlayacak tüm boş yerler dolduğundan, eklenen substrat artık enzime bağlanamaz ve enzimatik tepkimenin hızı değişmez.11
  • Michaelis-Menten DenklemiMichaelis-Menten denklemi, bir substratlı enzimatik reaksiyonunhız denklemidir.2Michaelis Menten DenklemindeSubstrat – Vo İlişkisi3Michaelis-Menten Sabiti – Km
   • Bir enzimatik reaksiyonda enzim moleküllerinin yarısının substrata doyduğu ve böylece yarı maksimal hızın gözlendiği noktadaki substrat konsantrasyonuna “Michaelis-

   Menten sabiti” denir ve Km ile gösterilir.

   • Km değeri enzimin substrata olan

   ilgisinin göstergesidir:

   • Km değeri küçük olursa enzimin substata ilgisi fazla,
   • Km değeri büyük olursa enzimin

   substrata ilgisi azdır.1Menten Dönüşümü

   • Michaelis-Menten denklemi bir hiperbolik eğrinin denklemi olduğundan ve hiperbolik eğrinin karakteristik noktalarını belirlemek zor olduğundan bir enzime ait Vmax ve Km’yi deneysel

   olarak incelemeyi kolaylaştırmakiçin grafiği doğrusal olan başka denklemler de önerilmiştir.

   • Bunlardan Michaelis-Menten denklemini tersine çevirip çarpanlarına ayırmakla elde edilen Lineweaver-Burk denklemi, en sık kullanılanıdır.1Lineweaver- Burk Eğrisi1 2
    1. Sıcaklık
     • Enzimatik tepkimelerde sıcaklığın artması ile moleküller arası, çarpışmanın artışına bağlı olarak genellikle tepkimenin hızı artmaktadır.
     • Tepkime hızının en yüksek düzeye ulaştığı sıcaklığa optimum sıcaklık
     • Enzimler protein yapısında oldukları için optimum sıcaklık üzerinde enzim denatüre olmakta ve tepkime hızı azalarak sıfıra inmektedir.14.pH
      • Enzimlerin aktiviteleri, ortamın pH’sına bağlı olarak değişmektedir.
      • Enzimatik tepkimenin hızının en yüksek olduğu pH değerine optimum pH değeri2Gıda Sanayinde Kullanılan BazıEnzimlerin Optimum pH Değerleri2Enzimatik Tepkimelerin Hızına Etki Eden Faktörlerkonsantrasyonu E iledoğru orantılıdır.5.Enzim Konsantrasyonu
       • Substratın çok bol olduğu bir ortamda optimal şartlarda enzimatik bir reaksiyonun ölçülen ilk hızı (Vo), enzim1

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Enzimatik Tepkimelerin hızına etki eden faktörler

Biyoteknoloji

14/03/2017 | Yorum Yok | 181 | Mustafa Küçükakarsu