noimage

İçeriği Paylaş:

Göğüs Kasları

Göğüs KaslarıGöğüs kasları iki gruba ayrılır: 1. Üst yan kemiklerinde sonlanan kaslar; 2.Özel göğüs kasları.

  1. Grup kaslar: Bu gruptaki kaslar üst yan (üst ekstremite) kemiklerinde sonlanırlar: M. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius ve m. serratus anterior ‘dur.
  2. Pectoralis major,  göğüs  ön  duvarında  yüzeyel  yerleşik  ve  kabarıklık  yapan  bir   kastır.

Clavicula ve sternumdan başlar ve humerusun üst ucunda sonlanır. Kola adduksiyon yaptırır. Kol sabit olursa costaları kaldırır. Kol yukarıda olursa kolu aşağıya çeker ya da costaları yukarıya kaldırır.

  1. Pectoralis minor, pectoralis major’un altında bulunur. 2 – 5 costalardan başlar ve corakoid çıkıntıda (Scapula) sonlanır. Scapulayı aşağıya ve öne doğru çeker. Scapula sabit olursa costaları yukarıya kaldırır.
  2. Sublavius, birinci costa ile clavikula arasında uzanır. Kasıldığı zaman claviculayı aşağıya ve iç yana çeker.
  3. Serratus anterior, göğüs duvarının dışyan yüzü üzerinde yerleşiktir. 1 – 8 costalardan başlar ve Scapulanın içyan kenarı ile alt köşesinde sonlanır. Kasıldığında Scapulayı öne ve dışa doğru çeker ve döndürür.
  4. Grup kaslar: Göğüste iki özel kas vardır: M. intercostalis externa, m. intercostalis interna. Bu kaslar costalar arası aralıkta bulunurlar. Dış kas (external) costaları kaldırır ve böylece soluk almayı sağlar. İç intercostal kas ise costaları aşağıya çeker ve bu şekilde soluk vermeyi sağlar.

DiyafragmaBu kas genelde göğüs kaslarıyla birlikte anlatılır. Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran, yassı ve çift olmayan bir kastır. Orta kısmı kubbe yapar. Bu kısım kas – tendo yapısındadır ve tendogen kısım”centrum tendineum” adını alır. Diyaframa sternum, costalar ve lumbal omurlardan başlar: Buna göre üç parçaya ayrılır: Lumbal, costal ve stenal parçalarıdır.Diyaframa da üç büyük delik vardır. Bunlar anteriordan posteriora dorğu (hiatus aorticus, hiatus oesophageus ve foramen venae cavae’dir). Diyaframamanın lumbal parçasından hiatus aorticus, hiatus oesophageus delikleri yer alır. Ortadaki tendogen kısımdan ise v. cava inferior’un geçtiği delik bulunur. Diyaframa solunuma yardımcı olur ve solunumun temel kası olarak kabul edilir. Kasılırsa aşağıya iner ve göğüs boşluğu genişler; soluk alınır ve akciğerler büyür. Gevşediği zaman önceki durumuna döner, thoraks daralır ve soluk verilir. Diyaframa aracılığı ile göğüs ve karın organlarının bazıları komşuluk yapar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Göğüs Kasları

Anatomi

9/09/2016 | Yorum Yok | 50 | kucukakarsu