İçeriği Paylaş:

Grafik Yazılımları

Grafik Yazılımları

Başlangıçta basit çizim ve iş grafiği yazılımları olarak başlayan bilgisayar grafiği sektörü, bilgisayarların işlem hızlarının artması ve bellek  kapasitelerinin  büyümesiyle  zamanla  ileri  tasarım, canlandırma ve video düzenleme gibi daha özel çalışma alanlarına da yönelmiştir.  Bu bölümde bilgisayar grafiğinin uygulama alanlarını çizim, iş grafiği, tasarım, canlandırma, video ve fotoğraf işleme olarak altı grupta incelenebilir.Çizim YazılımlarıÇizim yazılımlarında görüntü oluşturmak için temel nesneler adı verilen çizgi, dikdörtgen, elips, eğri, yazı, boya vb. araçlar kullanılır. Nesne tabanlı yaklaşımla geliştirilen çizim yazılımlarında görüntünün bilgisayar diskinde saklanması, görüntüye eklenen her nesnenin görüntü içindeki göreli konumu ve biçimine ilişkin bilgilerin kümesinin dosyalanmasıyla gerçekleştirilir. Yaygın olarak kullanılan çizim programlarına örnek olarak CorelDraw, Adobe Illistrator  ve  Macromedia FreeHand verilebilir.Örneğin CorelDraw çizim programı dokuz temel çizim nesnesine sahiptir: Çizgi, Eğri, Poligon, Dikdörtgen, Kare, Elips, Çember, Metin ve Bit eşlem görüntü. Temel çizim nesnelerinin yanısıra kapalı alanları boyamak, desenlemek ve tonlamak için bir Dolgu Aracı ve nesneleri çevrelemek için Çevreleme Aracı kullanılmaktadır.Nesne tabanlı uygulamaların genel özelliği olarak görüntüyü meydana getiren nesnelerin oluşturulması, seçilmesi, kesilmesi, kopyalanması ve yapıştırılması işlevleri çizim programlarında da bulunmaktadır. Diğer yazılımlarla oluşturulan nesnelerin çizim dosyalarına bağlanması ve gömülmesi de olanaklıdır. Çizim görüntülerinin en önemli özelliklerinden birisi görüntünün kalitesinde bir değişiklik olmadan küçültülmesi yada büyütülmesinde bir sınır bulunmamasıdır.Çizim programları yazı biçimlerini de benzer teknikle oluştururlar. Bu nedenle aynı belgede çok sayıda değişik yazı tipiyle metin yazılabilir, yazılar herhangi bir bozulma olmadan küçültülebilir, büyütülebilir ya da eğrileştirilebilir. Karmaşık bir görüntünün çok sayıda temel nesneden oluşacağı açıktır.Örneğin  bir  insan  yüzü  yapmak  için  yüzlerce  temel     nesnenin kullanılması gerekebilir. Çizim programları görüntüyü oluşturan nesnelerin kendi aralarında gruplandırılmasına izin verirler. Böylece bir insan yüzü görüntüsünde örneğin burunu oluşturan çizim öğeleri kendi aralarında gruplandırılarak, izleyen işlemlerde tek bir nesne olarak davranmaları sağlanır. Bu tek nesnenin yeniden boyutlandırılması,  başka bir görüntüye taşınması, başka gruplarla birleştirilerek yeniden gruplandırılması olanaklıdır. Bir görüntüye bir çizim nesnesi eklendiğinde altta kalan nesneleri örtmesi ya da şeffaf olması durumuna göre farklı görüntü elde edilir. Bu durumda nesnelerin hangi katmanda bulunduğu önem kazanır. Çizim yazılımları seçilen bir nesnenin bir ön katmana ya da bir arka katmana ve kaydırılarak yerleştirilmesine olanak tanırlar. Çizim nesneleri üzerinde yapılabilir diğer işlemler ise döndürme, ayna görüntüsü oluşturma, bükme olarak örnek verilebilir. Çizim programları sahip oldukları bu türden özel efektlerle günümüzde profesyonel görsel tasarım araçları durumuna ulaşmışlardır.Bilimsel GörselleştirmeEkran Alıntısı 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Grafik Yazılımları

Programlama 2

6/08/2016 | Yorum Yok | 64 | kucukakarsu