noimage

İçeriği Paylaş:

Hareketin Yönü

Hareketin Yönü:Her bir eksen etrafında birbirine zıt iki yönde hareket yapılabileceğini eklem konusunda görmüştük (transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstensiyon, vertikal eksen etrafında dış ve iç rotasiyon, sagittal eksen etrafında abduksiyon ve adduksiyon hareketleri gibi) . Hareketin meydana gelebilmesi için kuvvet çizgisinin eklem eksenini her hangi bir taraftan çaprazlaması şarttır ve kuvvet çizgisi eksenle aynı yönde uzanırsa, hiç bir hareket meydana gelmez. Her bir eksen etrafında birbirine zıt iki yönde yapılabilen hareketin hangisinin meydana geleceği, kuvvet çizgisi ile eksen arasındaki çaprazın durumuna bağlıdır. Humerus’ tan gelen ve ön kol kemiklerine (radius veya ulna) yapışan bir kasın kuvvet çizgisi, dirsek ekleminden geçerken, transvers ekseni önden çaprazlarsa, hareket sırasında ön kol kemikleri üzerinde  bulunan hareketli nokta, humerus’ daki hareketsiz noktaya yaklaşır ve öne doğru hareket eder. Yani ön kol fleksiyon hareketi yapar. Kasın kuvvet çizgisi dirsek ekleminin transvers eksenini arkadan çaprazlarsa, aynı sebeplerden dolayı, ön kol arkaya doğru hareket eder, yani ekstensiyon hareketi yapar. Kuvvet çizgisi sagittal ekseni üstten çaprazladığı takdirde abduksiyon, alttan çaprazlarsa adduksiyon, vertikal ekseni dıştan çaprazlarsa dış rotasiyon, içten çaprazlarsa iç rotasiyon hareketleri yapılır. Hareketlerin yönünü tespit ederken, hareket sırasında hareketli noktanın hareketsiz noktaya yaklaşacağı ve bu anda en yakın yolu izleyeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.Aynı yönde hareket yaptıran kaslara sinergist, aksi yönde hareket yaptıranlara antagonist kaslar denir. Bir kas kasıldığı zaman bu kasın antagonisti çekilir ve uzar. Bu çekilme bir uyarı mahiyetinde etki yaparak, antagonist kasta da bir derece gerginlik yaratır. Bu gerginliğin derecesi gereğe göre değişebilir. Bazen antagonist kas gerginliğini arttırmak suretiyle hareketi frenler, bazen de gereğinde tamimiyle durdurabilir. Bu olaylar sentral sinir sistemi tarafından yönetilir ve durumun ihtiyacı ve gövdenin yararı bakımından en uygun bir şekilde ayarlanır. Birbirine antagonist olan kaslar aynı zamanda ve aynı kuvvetle çalışırlarsa, hareket meydana gelmez ve kemik belirli bir durumda tespit edilir.Bazı kasların çeşitli parçalarının kuvvet çizgilerinin değişik yönler izlediklerini yukarıda söylemiştik. Bu gibi kasların çeşitli parçalarının kuvvet çizgileri ile eklem ekseni arasındaki çapraz durumu da başka başka olur. Bundan dolayı aynı kasın çeşitli parçaları ayrı ayrı kasıldıkları zaman değişik yönlerde, hatta birbirine tamimiyle zıt yönlerde hareket yaptırabilirler. Bazen hareket sırasında iskelet parçasının durumunun değişmesiyle, aynı kemiğe yapışan kasın çeşitli parçalarının kuvvet çizgilerinin yönü, eklem ekseni ile yaptığı çaprazın durumu da değişir ve bu olay hareket yönünün de değişmesini icap ettirir. (Ömeğin m. deltoideus, m. gluteus maximus). Bazı kasların çeşitli parçaları ayrı ayrı kasıldıkları takdirde, çeşitli gövde parçalarını hareket ettirirler. (m. trapezius).Kasın çeşitli parçalarının aynı kemiğe değişik yönlerde hareket yaptırması ve hareket sırasında yönün değişmesi, yalnız çok eksenli eklemlere etki yapan kaslarda görülür.Tonus:Canlılarda kaslar istirahat sırasında da belirli derecede gerginliklerini her zaman muhafaza ederler. Bütün cisimler gibi insan vücudu ve çeşitli parçaları da daimi olarak yer  çekimi etkisi altında bulunurlar. Daimi bir uyartı mahiyetinde olan bu kuvvet, refleks yolu ile kaslara etki yapar ve kasları az, fakat daimi bir gerginlik durumuna getirir. Kasların istirahat sırasında da muhafaza ettikleri bu daimi gerginliğe tonus denir. Kas tonusu ağırlık kuvvetine karşı koyan kuvveti meydana getirir ve gövdemizin ve çeşitli parçalarının belirli durumlarda kalmalarını sağlar. Yer çekimi gövdemizi devamlı olarak öne ve aşağıya çekmektedir ve bu kuvvete karşı koyan kas tonusu olmasaydı, vücudumuz dik durumunu muhafaza edemezdi. vücudumuzun çeşitli parçalarının istirahat sırasındaki durumlarını da bu parçalara ait olan kasların tonusu tespit eder. Bütün kasların tonusu aynı derecede değildir. Kollarımız istirahat sırasında ve aşağıya doğru sarkık durumda iken, ön kollarımız hafif fleksiyon durumunda  kalırlar. Bu durum fleksorların tonusunun ekstensorlara nispeten daha fazla olduğunu göstermektedir. Genellikle daha çok kullanılan kasların tonusu daha yüksek olur. Tonusun derecesi şahsa göre de çok değişiktir ve insanlarda vücut duruşunda görülen farklılıklar, tonus ayrımlarından ileri gelmektedir. Aynı şahısta bile çeşitli sebeplerden dolayı kas tonusu değişmektedir. Yorgunluk gibi bedeni olaylardan başka, neşe, heyecan, sıkıntı ve korku gibi çeşitli ruhi durumların da kasların tonusu üzerinde önemli etkileri vardır. 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Hareketin Yönü

Anatomi

3/09/2016 | Yorum Yok | 57 | kucukakarsu