noimage

İçeriği Paylaş:

İstatistik ile ilgili kavramlar, İstatistik yöntemleri

İstatistik ile ilgili kavramlarAna kütleAna kütle toplu olay özelliğinde ve aynı cinsten(homojen) birimlerin meydana getirdiği topluluktur. Birimler tamamen aynı özelliklere sahip olmasalar da, bazı ortak yanlarının bulunması gereklidir.Örneğin yıl bir kütle olarak alınırsa günler birimdir. Kütleler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Birimleri sayılabilen kütlelere belirli kütle, sayılamayanlara belirsiz kütle adı verilir. Bir ülkenin nüfusu, bir şehirdeki binalar belirli kütle, bir nehirdeki balıklar, ormandaki karıncalar sayılamayacağı için belirsiz kütledir. Kütleler sürekli süreksiz olarak da sınıflanabilirler. Arsa, tarla gibi birbirine bitişik olan birimler sürekli, insan, otomobil gibi birimler süreksiz kütleleri oluştururlar[6].BirimKütleyi oluşturan kollektif olayların her birine birim adı verilir. Canlılar(insan,hayvan) sosyal bir kuruluş(aile,şirket) bir olay(doğum,ölüm,evlenme) birim olarak kabul edilir. Birimler mutlaka sayılabilir veya ölçülebilir özelliklere sahip olmalıdırlar. Birimler aynı zamanda homojen olmalıdırlar. İstatistikte homojenlik eşitlik anlamına gelir. Aynı tanıma uygun birimler biçimsel homojenlik tanımına uymaktadır[6].ÖrnekAnakütle bütün birimlerin oluşturduğu topluluktur. Anakütleden  seçilen birimlerin oluşturduğu alt topluluk örnek olarak adlandırılır. Bir firmada satın alınan hammaddenin tamamı anakütleyi, kalite kontrolü için alınan parça örneği oluşturur[6].Örneklem (Sample)Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa ÖRNEKLEM denir. Örneklem seçmek için kullanılan yöntemler topluluğu ise ÖRNEKLEME olarak adlandırılır[6].Vasıf (nitelik) ve şıkBirimlerin sahip oldukları ve birbirlerinden ayırt edilmelerine yarayan özellikler vasıf olarak adlandırılır. Nüfus sayımında birim insandır. İnsanların yaş, boy,medeni durum gibi özellikleri vasıftır. Belli bir vasıf çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkış biçimleri de şık adını alır. Örneğin medeni durumun, “evli”, “bekar”, “boşandı”, “dul” şeklinde 4 şıkkı vardır[6].İstatistik yöntemleriİki çeşittir.-Tanımlayıcı istatistikToplu olaylara ilişkin verileri toplamak, elde edilen veriler arasındaki ilişkileri tablo, grafik veya hesaplama sonuçlarıyla özetlemek ve yorumlamak, betimsel istatistiğin konusunu oluşturur.-Çıkarımsal istatistikSadece örneklem verisinden yararlanarak anakütle hakkında genelleme yapmak veya geleceğe yönelik tahminler yapmak, karar ve sonuç çıkarma çıkarımsal istatistiğin konusunu oluştururBilim adamı, koşulan şartların var olduğu her zaman geçerli olması beklenebilecek genel ilişkileri arar. Bu ilişkiler, gözlenerek keşfedilir ve doğrulanır. Öte yandan , hiçbir bilim adamı, genel bir sonuç çıkarmak istediği olayların hepsini asla gözleyemez. Genel sonuca, sınırlı sayıda gözlemlere dayanarak varmak zorundadır. Ancak sınırlı sayıda gözlemler yapma zorunluluğu ile yüzyüze kalan bilim adamı, gerçek veya uzun vadedeki durumun niteliği hakkında ancak bir tahmin olarak genel sonuçlara varabilir[5]Veri toplama yöntemleri, anket, gözlem ve deney yolu ile yapılabilir.  Veri sunumu amacı ile tablo ve grafikler kullanılabilir. Veriyi  tanımlamak amacı ile örneğin ortalama alınabilir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

İstatistik ile ilgili kavramlar, İstatistik yöntemleri

Olasılık ve İstatistik

20/08/2017 | Yorum Yok | 86 | Mustafa Küçükakarsu