noimage

İçeriği Paylaş:

Junctura Extremitatum Pelvinarum (Alt Ekstremite Eklemleri)

Junctura Extremitatum Pelvinarum (Alt Ekstremite Eklemleri)
  1. Art. sacroiliaca: Os sacruın ve os ilium’daki auriculer yüzler arasında oluşmuş, sinoviyal- plana tipi bir eklemdir. Fonksiyonel yönden amphiarthrosis kabul edilir. Eklem çok güçlü bağlarla (dotsal sacroiliak ve interosseus bağlar) desteklenmiştir. Sakrotuberal ve sakrospinal bağlar da eklemin stabilizasyonunda rol oynarlar.

Symphysis pubica: Sağ ve sol os pubislerin önde, orta hatta birleşmesi ile oluşmuş kartilaginoz bir eklemdir. Eklemin üst ve alt tarafından bağlar uzanır. Simfizis pubica’nın bağları ve diski, kadınlarda hamileliğin son aylarında hormonların etkisi ile yumuşayarak, doğuma katkı yapar.

  1. Coxae: Femur başı ile os coxae’deki acetebulum arasında oluşmuş sferoid bir eklemdir. Kalça eklemi vücudumuzun en hareketli eklemlerinden biridir. Kalça eklemi sağlam ve sık örgülü bir kapsulaya sahiptir. Eklemin esas bağları lig. iliofemorale, lig. pubofemorale ve lig. ischiofemorale’dir. Bunlar dışında eklemin mekaniğinde etkili olmayan lig. transversum acetebuli ve lig. capitis femoris (lig teres femoris) bulunuı. Lig. capitîs femoıis içinde femur başına giden damarlar bulunur.

Kalça eklemi, ekstansiyon-fleksiyon. abduksiyon-adduksiyon ve rotasyon hareketlerine olanak sağlar.

  1. Genus : Femur alt ucu ile tibia üst ucu ile patella arasında oluşmuş insan vücudunun en büyük ve en komplike eklemidir. Eklem yüzlerinin uyumu menisküslerle (içvan ve dışvan meniskus) sağlanmıştır. Art. genus bikondiler tip bir eklemdir. Eklem kapsülü, gevşek ve yer yer incelmiş, önde tümüyle kaybolmuş şekildedir. Art.genus capsül içi ve capsül dışı olmak üzere iki grup bağa sahiptir. Eklem içinde iki crusiat, iki meniskofemoral bağ bulunur. Eklem  dışındakibağlar ise lig. patellae. lig.collaterale fibulare et tibiale. Lig. popliteum obliquum ve lig. poptiteunı arcuatum’dur.

Art. genus.ekstensiyon-fleksiyon ve rotasyon hareketlerine olanak sağlar.5.Tibia ve Fibula Arasındaki Eklemler: Tibia ve fibula arasında art. tibiofibularis (üst tibiofibular eklem.sinoviyal ve plana tipi eklem), membrana interossea cruris. syndesmosis tibiofibularis (art tibiofibular eklem) olmak üzere üç eklem  mevcuttur.6.Talocruralis : Tibia ve fibuia’nın distal uçları ile talus’un üst bölümü  arasında oluşan ginglimus (trohlear) tip bir eklemdir. İnce olan eklem kapsülü, yanlarda kollateral seyirli bağlarla güçlendirilmiştir.Art. talocruralis’in içyan tarafındaki bağına lig. mediale (deltoideum), dışyan tarafındaki  bağına lig. laterale (talofibuler ve kalkaneofibuler bağlar)  denir.Art. genus dorsofleksiyon ve plantar fleksiyon hareketlerine olanak  sağlar.

  1. Tarsal Eklemler (Art. intertarseae): Ossa tarsi’ler arasındaki eklemler olup, önemlileri subtalar calkaneokuboidal, talokalkaneonauikuler ve transver-sal tarsal (chopart eklemi) eklemdir. Bu eklemler güçlü bağlarla desteklenmiştir.
  2. Ayak Tarak ve Ayak Parmak İskeleti Eklemleri: Ayak bileği kemiklerinin distal sırası ile metatarsal kemiklerin tabanları arasındaki plana tipi eklemlere tarsometatarsal eklemler (topluca lisfranc eklemi olarak adlandırılır) denir. Diğer eklemler  ele  benzer  şekilde adlandırılır. (metatarsofalengeal eklemler, interfalengeal eklemler)

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Junctura Extremitatum Pelvinarum (Alt Ekstremite Eklemleri)

Anatomi

29/08/2016 | Yorum Yok | 44 | kucukakarsu