noimage

İçeriği Paylaş:

Kalbin Yapısı

Kalbin YapısıKalbin duvarları üç tabakadan oluşur. Üst üste sıralanan bu tabakalar dıştan içe doğru epicardium, myocardium ve endocardium’dur.Epicardium: Kalbin en dış tabakasıdır. Pericardium serosum’un lamina visceralis’i tarafından oluşturulur. Yüreğin kas tabakasını, kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damar köklerini sıkıca sarar. Etraflı bilgi pericardium bahsinde anlatılmıştı.Myocardium: Epicardium’dan sonra gelen ikinci tabakadır. Kalp duvarının kas tabakasıdır. Özellikleri bakımından iskelet kaslarına da düz kaslara da benzer. Ancak kalp kası iplikleri yanal uzantılarla birbirine bağlanmışlardır. Atrium duvarındaki kas tabakası ile ventriculus duvarındaki kas tabakası anulus fibrosus’lar ile birbirlerinden ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak atrium’lar ile ventriculus’lar ayrı ayrı çalışabilmektedir. Kas sistemleri birbirlerinden  ayrı olmalarına rağmen bu iki sistem arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Bu ilişki özel bir yapıya sahip olan His hüzmeleri tarafından sağlanır. Atrium’ların kas tabakası ventriculus’ların kas tabakasından çok daha incedir. Atrium’ların kas tabakası ipliklerinin yönlerine göre biri yüzlek, diğeri derin olmak üzere iki tabaka halindedir. Yüzlek olan katman sirküler seyirli kas ipliklerinden oluşur. Bu iplikler her iki atrium’u birlikte sarar, dolayısıyla atrium’ları birbirine bağlar. Derin kas tabakasının iplikleri her bir atrium’un tavanında önden arkaya doğru seyrederek yer yer  kalınlıklar oluşturur ve anulus fibrosus’larda son bulurlar.Ventriculus’ların kas tabakası çok kalındır. Bu kalınlık fonksiyonel bir zorunluluğun sonucudur. İki ventriculus’un kas tabakası kalınlığı da aynı değildir. Ventriculus’lar bahsinde de belirtildiği gibi, ventriculus sinister’in kas tabakasının kalınlığı ventriculus dexter’inkinden 2-2,5 kat daha fazladır.Ventriculus’ların kas tabakası, ipliklerinin seyrine göre sınırları pek belirgin olmayan dış, orta ve iç olmak üzere üç katman halindedir. Kas ipliklerinin seyirleri dış ve iç tabakalarda uzunlamasına (longitudinal) olduğu halde orta tabakada dairesel (circuler) seyirlidir. İki ventrikulus için ortak olan dış tabaka basis cordis’ten apex cordis’e doğru seyreder ve bu bölgede diğer tabakanın iplikleri ile birleşmek suretiyle vortex cordis’i oluştururlar. Orta tabakanın iplikleri özellikle basis cordis bölgesinde çok daha fazla, apex cordis kesiminde ise daha az derecede bulunur. Bu bakımdan söz konusu kesimin kalınlığı diğer bölgelere göre daha azdır. Her bir ventriculus’u ayrı ayrı saran bu iplikler anulus fibrosus’ta sona ererler. Üç tabakaya ait kas iplikleri m. papillaris’lere giderler.Endocardium: Myocardium’dan sonra gelen tabakadır. Kalbin iç yüzünü yani boşluklarını, boşluklardaki anatomik oluşumları tamamen döşeyen parlak ve düz bir zardır ve myocardium’a sıkıcı yapışmıştır. Kalınlığı tüm yüzeyde aynı değildir. Kalınlık kanın yürek duvarları üzerindeki sürtünmesinin çok olduğu yerlerde fazla, sürtünmenin az olduğu yerlerde ise azdır. Bu bakımdan özellikle ostium aortae, ostium trunci pulmonalis ve ostium atrioventriculare dextrum et sinistrum düzeyinde belirgin bir kalınlık gösterir.Endocardium’un yürek boşluklarına bakan yüzü endotel hücrelerden yapılmıştır. Bundan dolayı kalb boşluklarının iç yüzü parlak ve kaygan bir görünümdedir. Myocardium’a dönük yüzü ise bağ dokudan yapılmıştır. Elastik iplikleri, düz kas ipliklerini, kan damarlarını ve bunlara ilaveten kalbin uyarımlarını ileten purkinje ipliklerini kapsar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Kalbin Yapısı

Anatomi

25/09/2016 | Yorum Yok | 46 | kucukakarsu