noimage

İçeriği Paylaş:

Karın Fasciaları

Karın Fasciaları:M. obliquus externus ince bir fascia ile sarılmıştır. Karın boşluğu duvarı peritonla örtülmüş ve iç karın fasciasıyla çevrilmiştir. Karın duvarında bazı yerlerde iç organlar bu fasciaları delerler ve deriye yaklaşırlar. Bu şekilde fıtıklar (hemia) şekillenir. Bunlar daha çok inguinal kanal, linea alba ve göbekte gözlenir.     .Canalis inguinalis: İntrautrin hayatta her iki cins fetus’un karın ön duvarının aşağı kısmında duvarın bütün tabakalarını delerek geçen bir kanal meydana gelir. Canalis inguinalis adını alan bu kanal karın ön duvarını içten örten periton’un verdiği bir uzantının aşağıya doğru çekilmesi ve karın duvarının bütün tabakalarını delerek deri altına çıkmasıyla meydana gelir. Bu periton uzantısına proc. vaginalis denir. Proc. vaginalis, karın ön duvarını geçtikten sonra torus genitalis denilen bir kabartının içine sokulur. Torus genitalis’ten erkeklerde torbalar (scrotum), kadınlarda büyük dudaklar (labium majus) meydana gelir. Bu şekilde meydana gelen kanal erkeklerde açık kalır ve genişler. Embryonal hayatın yedinci ve dokuzuncu ayları arasında bu yolu izleyerek  başta karın boşluğunda bulunan testis’ler aşağıya torbalara inerler. Testis’ler indikten sonra normal durumda proc. vaginalis’in yaprakları birbirine yapışır ve yukarıda bu periton uzantısının başlangıcında karın ön duvarının iç yüzünde bir periton nedbesi meydana gelir (sicatricula inguinalis).Dişi fetuslar’da embryonal hayatın üçüncü ayında proc.vaginalis normal olarak tamamıyla kapanır ve inguinal kanalın taslağı erkeklerde olduğu gibi genişlemez.Dış ve iç genital organlar oluştuktan ve normal yerlerini aldıktan sonra, inguinal kanalardan erkeklerde torbalara inerek testis ile birleşen meni kordonu (funiculus spermaticus) kadınlarda  lig. teres denilen bir bağ geçer. Kanal çoğunlukla kadınlarda erkeklere nispeten daha dardır.İnguinal kanalın uzunluğu 4-5 cm kadardır. Dıştan içe ve yukarıdan aşağıya olmak üzere eğik durumda karın ön duvarını yapan kas ve zarlar arasından geçer. Kanalın karın boşluğuna açılan deliğine anulus inguinlais profundus denir. Bu yüksekte karın ön duvarının iç yüzünü örten periton bir çöküntü yapar ve bu şekilde meydana gelen çukura fossa inguinalis lateralis denir. Funiculus spermaticusu yapan bütün oluşumlar bu delikten (anulus ingunalis profundus) geçerek inguinal kanala sokulur. Kanalın dış deliği, tuberculum pubicum’un 1,5-2 cm kadar dışında deri altında bulunur. Bu deliğe anulus inguinalis superficialis denir. İnguinal kanalın dış deliği, m. obliquus externus obdominis’e ait aponeurozun kiriş huzmelerinin burada birinden ayrılmasından meydana gelmiştir.İnguinal kanalın dış deliğini canlılarda deri altında duyabiliriz. Skrotum’un yukarı kısmında yumuşak deriyi iterek parmağımızı dışa, yukarıya ve biraz arkaya doğru sokarsak, anulus ingunalis superficialis’in keskin kenarını duyabiliriz. Normal durumda parmağımızın yalnız ucunu deliğe sokabiliriz.İnguinal kanalın üst, alt, ön ve arka olmak üzere dört duvarı vardır. Ön duvarı m. obliquus externus abdominis’in aponeurozu, alt duvarı lig. inguinale, üst duvarı m. obliquus internus’un ve m. transversus’un alt kenarları ve arka duvarı da fascia transversalis ve peritoneum yaparlar. Bu duvarın en zayıfı arka duvardır.Karın ön duvarının iç yüzünde, yukarıda anlattığımız ve ingunial kanalın iç deliğine tekabül eden fovea inguinalis lateralis bulunur. Daha içte hafif ikinci bir çukur görülür. Fossa inguinalis medialis adı verilen bu çukur, inguinal kanalın dış eliğinden geçerek deri altına çıkaralar ve bu şekilde meydana gelen fıtıklar, funiculus spermaticus’ u izleyerek skrotum’ a inebilirler.Linea alba, M. obliquus externus ve internus, transversus abdominis kasların aponevrozlarının orta çizgi üzerinde birleşerek yaptıkları, yukarıdan aşağıya uzanan ak çizgi şeklinde bir yapıdır. Linea alba sternum’un proc. xiphoideus’u ile symhysis pubis arasında uzanır.Göbek (umbilicus), linea alba’nın ortasında yerleşiktir. Doğum sonrasında göbek halkasının bir izi olarak kalır. Bu halkadan fötal hayatta göbek kordonu geçer. 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Karın Fasciaları

Anatomi

17/09/2016 | Yorum Yok | 27 | kucukakarsu