noimage

İçeriği Paylaş:

Karın Kasları

 

 Karın KaslarıBeş tane karın kası vardır. M. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus,

  1. transversus abdominis, m. rectus abdominis ve m. quadratus lumborum. Bunlar göğüs vepelvis kemikleri arasında yerleşiktirler ve karın duvarlarını yaparlar. M. obliqus abdominis externus, internus ve transversus abdominis enli, yassı kaslardır. Tendonları veya aponevroz1arı vardır.
  2. obliquus abdominis exterus (karın dış eğik kası); kas telleri 6.-8. costadan başlar aşağıya ve öne doğru orta çizgiye uzanır. İlium kemiğine ait crista iliaca’da sonlanır. Kasa ait aponeuroz’un alt kenarı bir bağ yapar ve bu bağa lig. inguinale denir (Poupart bağı). Kasık bağı da denilen bu bağ ilium kemiğinin spina iliaca anterior superior’u ile pubis’in tuberculum pubicum’u arasında uzanır.
  3. obliquus abdominis internus, (karın iç eğik kası); önceki kasın, altında bulunur. Crista iliaca ile lig. inguinale’den başlar. Kas demetleri öne ve yukarıya doğru uzanır ve alt costalarda sonlanır.
  4. transversus abdominis, (enine karın kası); önceki kasın altında yerleşmiştir. Son altı costanın kıkırdakları, crista iliaca ve lig. inguinale başlangıç yerleridir. Kas telleri ve demetleri yatay uzanır ve orta çizgide aponeurozla sonlanırlar.
  5. rectus abdominis, (karın düz kası), orta çizginin dış yanında bulunur ve 5. -7. costaların kıkırdak parçaları ile pubis kemiği arasında uzanır. Kas telleri yere dikey uzanır. Kas, 3-4 aponeuroz tarafından sarılmıştır. Bu aponeurozlar m. obliqus abdominis externus ve internus ve transversus abdominis kaslarına aittirler.
  6. quadratus lumborum, 12. costa ile crista iliaca arasında bulunur. Omurganın lumbal bölgesiyle birlikte karın boşluğunun arka duvarını yapar.

Karın ön duvarı kasları ile diyaframa kasılmalarında karın iç basıncı artar ve bununla, dışkılama, işeme ve doğum olaylarına yardımcı olurlar. Bu kaslar aynı zamanda, costalarla ilişkili oldukları için, solunuma da yardımcıdırlar. M. rectus abdominis ve oblik kaslar kasıldıklarında gövdeyi  öne götürerek bükerler (fleksiyon). Oblik kaslar aynı zamanda gövdeye sağa – sola dönme hareketi yaptırırlar.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Karın Kasları

Anatomi

17/09/2016 | Yorum Yok | 25 | kucukakarsu