noimage

İçeriği Paylaş:

Kasların Yapı ve Durumları ile Fonksiyonu Arasındaki İlişki

Kasların Yapı ve Durumları ile Fonksiyonu Arasındaki İlişki:Kasların fonksiyonu üzerinde etki yapan en önemli faktörler, kası meydana getiren liflerin sayısı, uzunluğu ve kas kirişlerinin kemiklere yapışma tarzıdır.Kas kuvveti ve fizyolojik kesiti: Bir kasın meydana getirdiği kuvvetin etkisi ile hareket eden gövde parçası, bağlı olduğu eklemin ekseni etrafında belirli bir yönde döner. Fakat yer çekimine tabi olan bütün gövde parçalarımızın belli bir ağırlığı vardır ve yapışma noktasına etki yapan kas kuvveti, evvela bu dirençle, yani ağırlık kuvveti ile karşılaşır. Ağırlığın etkisi, yani kas kuvvetine karşı gösterilen direnç, ağırlığın derecesine ve ağırlık merkezi ile eklem ekseni arasındaki mesafenin uzunluğuna bağlıdır. Bu mesafe (kaldıraç kolu) arttığı takdirde, ağırlık değişmediği halde, kasın çekme kuvvetine karşı gösterilen dirençte artar.Bir hareketin meydana gelebilmesi için evvela kas kuvvetinin ağırlık kuvvetini yenmesi lazımdır. Aksi takdirde çalıştığı halde ve belirli bir kuvvet meydana getirmesine rağmen, kas kısalamaz ve yapışma noktası hareketsiz kalır. Ömeğin elimize fazla ağır bir cisim alır ve ön  kolumuzu bükmek istersek, bu hareketi yaptıran kasların meydana getirdiği kuvvet, ağırlık kuvvetini yenmek için yeterli değilse, ön kolumuz hareketsiz kalır. Bu sırada kasların meydana getirdiği bütün kuvvet, yalnız ağırlığı kaldırmak için kullanılmıştır. O halde hareketin meydana gelmesi için, hareketi yaptıran kasların daha fazla kinetik enerji meydana getirmeleri lazımdır.Kası meydana getiren kas liflerinin her biri ayrı ayrı motor gibi çalışır ve kanla gelen besin maddelerini yakarak kinetik enerji meydana getirir. Şu halde bütün kasın kuvveti, motorların büyüklük ve sayısına, yani kas liflerinin kalınlık ve sayısına bağlı olması gerekir. Bundan dolayı bir kasın kuvveti, kası meydana getiren bütün liflerin transvers kesitlerinin toplamı ile ölçülür ve bu toplama kasın fizyolojik kesiti denir.Devamlı çalışma sonucunda kas lifleri kalınlaşır ve çoğalırlar (hipertorfi ve hiperplazi). Bu gibi kaslar daha fazla kuvvet meydana getirir ve daha ağır işler yapabilirler.Bir kasın en kalın yerinden yapılan transvers kesite kasın anatomik kesiti denir. Kası meydana getiren liflerin hepsi de aynı uzunlukta ve birbirine paralel durumda iseler, anatomik ve fizyolojik kesitlerin büyüklüğü aynı olur ve bu gibi kaslarda kasın kuvvetini kalınlığına göre tespit edebiliriz. Fakat bu durum çok az kaslarda görülür. Kasların çoğunda liflerin uzunluğu aynı olmadığı gibi, durumları da birbirine paralel değildir. Bu gibi kaslarda bütün liflere isabet eden tek bir kesit yapmak olanaksızdır ve kuvveti meydana getiren bir çok kas lifleri, kesitin dışında kalırlar. Bundan dolayı kasın kalınlığına göre kasın kuvveti hakkında bir hüküm vermek doğru değildir. ince, yassı ve geniş kaslarda anatomik ve fizyolojik kesitlerin ayrımı çok büyüktür ve bu gibi kaslarda kasın kalınlığı, kasın kuvveti hakkında hiç bir fikir veremez.Hareketin genişliği. Bir kas, kasıldığı zaman ne kadar çok kısalırsa, hareketli nokta da o kadar fazla yol geçer. Yani hareket geniş olur. Uzun kas lifleri daha çok kısalabildikleri ve uzun lifler uzun kaslarda bulunduklarına göre, hareketlerinin genişliğinin kasın uzunluğuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz.Uzun kasların geniş hareket yaptırabilmeleri için, kas kuvvetinin hareket eden gövde parçasının ağırlık kuvvetinde fazla olması şarttır. Bazı ağır gövde parçalarına aynı zamanda hem kuvvetli hem geniş hareket yaptırmak icap ediyorsa (uyluğun fleksiyonu gibi), harekete bir kaç kas katılır. Bunlardan bir veya bir kaçının fizyolojik kesiti fazla ve kuvvetli olurlar. Bu kaslar ağırlığı  kaldırır ve hareketi başlatırlar. Bu ağır iş yapıldıktan sonra, uzun kaslar harekete katılırlar ve fizyolojik kesitleri ve meydana getirdikleri kuvvet az olduğu halde, yapılan hareketi genişletebilirler.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Kasların Yapı ve Durumları ile Fonksiyonu Arasındaki İlişki

Anatomi

1/09/2016 | Yorum Yok | 36 | kucukakarsu