İçeriği Paylaş:

Mikroorganizmaların Çoğalmaları

Mikroorganizmaların Çoğalmaları

 • Canlıların kendilerine benzer yapı ve özelliklerde yeni canlılar oluşturmalarına üreme ya da çoğalma
 • Mikroorganizmalar çoğunlukla ikiye bölünerek çoğalırlar.
 • Önce hücrenin boyu uzar ve hücre zarı ortadan içeri doğru daralarak iki eşit yarıya bölünür.
 • Bölünen hücreler birbirinden ayrılarak iki yeni hücreyi ortaya çıkarır.
 • Mikroorganizma popülasyonunda meydana gelen her bölünmeyen jenerasyon, iki jenerasyon arasından geçen süreye de jenerasyon süresi
  • coli: 20 dakika
  • aureus: 30 dakika
  • botulinum: 58 dakika
  • tuberculosis: 12 saat1Mikroorganizmaların Üremesine EtkiEden Çevre Faktörleri
   • Sıcaklık
   • Hidrojen İyonları (pH)
   • Su Aktivitesi ve Osmotik Basınç
   • Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli (Ortamda oksijen varsa Eh değeri yüksektir)
   • Besinlerin Varlığı

   Mikroorganizmaların Beslenmesi veÜremesi için Gerekli Maddeler

   1. Su: Su, beslenme ve çoğalma için gerekli temel Ortamdaki besin maddelerinin kullanımı, suda çözülmüş olarak sağlanır. Enzimatik ve metabolik aktivitelerin devamı için su gereklidir.
   2. Karbon Kaynağı: Bütün mikroorganizmaların bir karbon kaynağına gereksinimleri vardır. Bu amaçla farklı karbon kaynakları kullanılabilir. Ototrof mikroorganizmalar, CO2 veya karbonatlardan, heterotroflar, organik karbon kaynaklarından yararlanırlar.
   3. Azot Kaynağı: Mikroorganizmaların protein, nükleik asit ve enzim yapılarında yer alan azot için, bazı mikroorganizmalar atmosfer azotunu kullanırlar. Birçoğu ise, amonyum tuzları veya nitrat, nitrit ve amino asitlerde yer alan azottan yararlanırlar.
   4. Mineraller: Yapı maddelerinin sentezi ve enzim aktiviteleri için bazı minerallerin ortamda bulunması Başlıcaları kükürt, fosfor ile Ca, Mg, Fe, K, Mn, CO, Cl, Cu, Zn v.b. gibi iyonlardır.
   5. Hidrojen Verici ve Hidrojen Alıcı Maddeler: Hidrojen alıcı maddeler; oksidoredüksiyon reaksiyonları için Hidrojen alıcı madde, aerop üreme özelliğindeki mikroorganizmalar için oksijen, anaeroplar için inorganik veya organik maddelerdir. Hidrojen verici maddeler; tüm mikroorganizmalar için gerekli olan okside olabilen özelliktedirler ve enerji sağlarlar.
   6. Gelişme Faktörleri ve Vitaminler: Mikroorganizmalardan bazılarının gelişmesi için gerekli olup, sentez edilmediğinden dışarıdan eklenen organik Bazı mikroorganizmaların çok sayıda gelişme faktörüne ihtiyaçları vardır. Pantotenik asit, biyotin, nikotinik asit, folik asit, glutamik asit, riboflavin, yağ asitleri, vb. örnek olarak verilebilir.Mikroorganizmalarda Büyüme Eğrisi
    • Mikroorganizmalar 4 temel evreden oluşan bir gelişme gösterirler:2Uyum Evresi (Lag Fazı)
     • Mikroorganizmaların ortama uyum sağladıkları
     • İlk bölünmenin başladığı zamana kadar geçen süredir.
     • Sayıca pek artış
     • Metabolizma artar: Yeni enzim ve metabolitler
     • Bu sürenin uzunluğunun bağlı olduğu etmenler:
      • Mikroorganizma: Türü, yaşı
      • Çevresel koşullar:
       • Sıcaklık
       • pH
       • Oksijen
       • Su aktivitesi
       • Ozmotik basınç
       • Besi yeri bileşenlerinin türü ve miktarı

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Mikroorganizmaların Çoğalmaları

Biyoteknoloji

1/03/2017 | Yorum Yok | 103 | Mustafa Küçükakarsu