İçeriği Paylaş:

Ns-2 simülatörünün dizinleri

Ns-2 simülatörünün dizinleri

Şekil 4.3’te Ns-2 ns-allinone-2.29 versiyonunun dizin yapısın bazı sıklıkla kullanılan bazı dizinleri görünmektedir.qq2Burada ns-allinone-2.29 dizininin seviye 1 olduğunu görülmektedir. Seviye 2’de dizin tclcl-1.11 TclCL (Tcl, TclObject, TclClass) alt dizinlerini içerir. Seviye 3’de Seviye tcl, trace, queue, tcp, tools ve common gibi alt dizinler bulunmaktadır. Seviye 4’te aşağıdaki protokol geliştirme sürecindeki güncellenmesi gereken Ns-2 dosyaları şunlardır; (Geçen seneki verilen ödevde bu dizinlerden birkaçının güncellenmesi istenmiş(!).

 1. /ns-2.29/tcl/lib/ns-lib.tcl,
 2. /ns-2.29/tcl/lib/ns-packet.tcl,
 3. /ns-2.29/common/packet.h,
 4. /ns-2.29/trace/cmu-trace.h,
 5. /ns-2.29/trace/cmu-trace.cc ve
 6. /ns-2.29/queue/priqueue.cc.

Burada ns-allinone-2.29 dizininin seviye 1 olduğunu görülmektedir. Seviye 2’de dizin tclcl-1.11 TclCL (Tcl, TclObject, TclClass) alt dizinlerini içerir. Seviye 3’de Seviye tcl, trace, queue, tcp, tools ve common gibi alt dizinler bulunmaktadır. Seviye 4’te aşağıdaki protokol geliştirme sürecindeki güncellenmesi gereken Ns-2 dosyaları şunlardır; (Geçen seneki verilen ödevde bu dizinlerden birkaçının güncellenmesi istenmiş(!).

 1. /ns-2.29/tcl/lib/ns-lib.tcl,
 2. /ns-2.29/tcl/lib/ns-packet.tcl,
 3. /ns-2.29/common/packet.h,
 4. /ns-2.29/trace/cmu-trace.h,
 5. /ns-2.29/trace/cmu-trace.cc ve
 6. /ns-2.29/queue/priqueue.cc.

Simülatörünün çalıştırılması

Basit olarak Ns-2 simülatörünün görselliği Şekil 4.4’de görülmektedir. Bu görsellik Ek-A’da gösterilmiş olan tcl kodları ile elde edilmiştir. Bu tcl kodu terminaldeki komut satırına “ns ilktclkodu_ns.tc” yazılarak çalıştırılmıştır.1Şekil 4 Simülatör ekran görünümü.Ağda 7 adet düğüm bulunmaktadır. Her bir düğüm her bir düğüm farklı renkte oluşturulmuştur. Düğümler arasındaki bütün linkler 10MB bant genişliğinde ve TCP protokolü kullanılmıştır. Paketler 1ms sıklıkta 1 Mb boyutunda gönderişmiş ve 5 trafik tanımlanarak 10 sn sürecek bir simülasyon oluşturulmuştur. Oluşturulan trafikler sırasıyla 0-2, 2-3, 2-4, 2-6 ve 3-5, düğümleri arasındadır. Oluşturulan bu trafikler sırasıyla 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ve 1.0 saniyelerde başlayıp 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 saniyelerde sonlandırılmıştır. Simülasyon boyunca ağ ile ilgili tüm veriler “out.tr” dosyasına yazdırılmıştır.

Simülasyon paketlerinin incelenmesi

Paket izleme, bir simülasyon sırasında paket akışının ayrıntı bir şekilde kaydeder.  Ns-2 simülasyonu sonucunda iki tür paket izleme vardır. Bunlar;

 1. Metin tabanlı paket izleme ve
 2. NAM paket izleme.

Metin tabanlı paket izleme sonucunda oluşturulan “out.tr” metin dosyası excel programı ile açıldığında Şekil 5’te olduğu gibi görünmektedir. “out.tr”  dosyasındaki simgeler ve sütunların açıklamaları Tablo 3’de gösterilmiştir.qq3NAM(Network Animator), metin dosyasına kayıtlı simülasyon detaylarını görsel olarak kullanıcıya gösterir. NAM, tcl kodlarının içerisinde  “$ns namtrace-all $file” komutu ile aktif edilir. Eğer tcl kodu içerisinde oluşturulan NAM dosyası tcl kodu içerisinde aktif edilmez ise terminalden “nam filename.nam” komutu kullanarak aktif edilebilir. 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Ns-2 simülatörünün dizinleri

Bilgisayar Ağları

6/07/2016 | Yorum Yok | 60 | Mustafa Küçükakarsu