noimage

İçeriği Paylaş:

Omuz Kasları

Omuz KaslarıOmuzda altı kas bulunur; m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, m. teres major ve m. teres minor.

  1. deltoideus, Scapula’nın spina scapulası ve clavikula’dan başlar, humerrus’un tuberositas deltoidea’sında sonlanır. Büyük bir kastır, omuz kabartısını yapar.Kola abduksiyon yaptırarak yatay duruma getirir.
  2. supraspinatus, Scapulanın fossa supraspinata’sı ile humerusun üst ucundaki tuberculum majus’u arasında uzanır. Deltoid kasla birlikte kola abduksiyon yaptırır.
  3. infraspinatus, Scapulanın fossa infraspinata’sı ile humerus’un tuberculum majos’u arasında uzanır. Kolu içe döndürür.
  4. subscapularis, Scapulanın önyüzündeki fossa subscapularis ile humerus’un tuberculum minus’u arasında uzanır. Kolu içe döndürür.
  5. M. teres major, Scapula’nın dışyan kenarı (margo lateralis) ile humerusun sulcus intertubercularis’i arasında uzanan yuvarlak bir kastır. Kolu içe döndürür.
  6. teres minor, Scapulanın dışyan kenarı ile humerus’un tuberculum majos’u arasında uzanan küçük yuvarlak kastır. Kolu dışa döndürür.

Kol KaslarıKol kasları ön ve arka kaslar olarak ikiye ayrılır. Ön kaslar üç; tanedir:

  1. biceps brachii, kolda yüzeysel olarak yerleşiktir. Scapula’dan başlayan iki başı (uzun ve kısa) vardır. Bu kas radius’un tuberositas radii’sinde sonlanır. Deri altında kolayca görülen bu kasa pazu kası da denir. Dirsek eklemine etki ederek önkolu büker (fleksiyon).
  2. brachialis, Pazu kasının altında bulunur. Humerus ile ulna’nın proc. coronoideus’u arasında uzanır.Ön kolu büker.
  3. coracobrachialis, Scapulanın corakoid çıkıntısı (proc. coracoideus) ile humerus arasında uzanır. Kolu büker ve adduksiyon yaptırır.

Arka kas olarak M. triceps brachii bulunur. Üç başı vardır. Uzun başı Scapuladan ve diğer iki  başı humerus’tan başlar. Bu üç baş ulna’ya ait olecranon’da sonlanır. Ön kolu gerer (ekstansiyon

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Omuz Kasları

Anatomi

9/09/2016 | Yorum Yok | 25 | kucukakarsu