noimage

İçeriği Paylaş:

Önemli İskelet Kasları (Özel Miyoloji) Baş Kasları

Önemli İskelet Kasları (Özel Miyoloji) Baş KaslarıBaş kaslarının çoğu yüz bölgesinde bulunur. Kafanın tavanı derialtında galea aponeuroticadenilen bir tendonla kaplıdır; bu tendon, deriye sıkı, periosta gevşek bağlıdır. Başlangıç yeri m. frontalis ve bitiş yeri m. ‘occipitalis’tir. Bu kaslar kasıldıklarında galea aponeurotica deriyle birlikte öne ve arkaya doğru hareket eder. Yüz kasları iki gruba ayrılır:1. Mimik kaslar;2. Çiğneme kasları.1. Mimik kaslar: Başlangıç yerleri kemik, bitiş yerleri deri olan kaslardır. Bu kaslar yüzde bulunurlar ve kasıldıklarında, yüzde değişimler gözlenir. Bu değişimlere “yüz ifadeleri” denir. En büyük mimik kaslar şunlardır:1. M. frontalis;2. M. orbicularis oculi:3. M. orbicularis oris;4. M. buccinator;5. M. quadratus (levator) labii inferior;6. M. zygomoticus minor ve major,7. M. risorius (güldürücü kas)M. frontalis, alın derisi altında yerleşiktir ve alın derisini kırıştırır. M. orbicularsi oculi, göz kapakları içindedir, ve m. orbicularis oris dudaklar içinde bulunur; kasıldığında ağız kapanır. M. buccinator, yanak duvarındadır, kasıldığında yanaklar dişlere yapışır. M. quadratus labii inferior ve superior kasları dudakları aşağıya ve yukarıya çekerler.2. Çiğneme kasları: Bu kaslar kafa kemikleri, ile altçene kemiği arasında uzanırlar. Kasılmaları çiğneme ve konuşma hareketlerini yaptırır. Dört çift çiğneme kası vardır:1.M. masseter;2. M. temporalis;3. M. pterygoideus lateralis;4. M. pterygoideus medialis.M. masseter, zigomatik yay (arcus zygomaticus) ile mandibula köşesinin dış yüzü arasında uzanır. Kasıldığında altçeneyi yukarıya çeker ve ağzı kapatır. M. temporalis, temporal kemik ile zigomatik yaydan başlar, altçene kemiğinin proc. coronoidea’sında sonlanır. Alt çeneyi kaldırır. Kası sıkı bir fascia sarar. M. pterygoideus lateralis, sfenoid kemiğin pterigoid uzantısı (prroc. pterygoideus) ile mandibulanın proc. articularis’i arasında uzanır. Bir taraflı kasılırsa mandibula’yı karşı yöne kaydırır. İki tarafın kası, birlikte çalışırlarsa mandibula’yı karşı yöne kaydırır. İki tarafın kası birlikte çalışırsa mandibula’yı öne götürürler. M. pterygoideus medialis, pterygoid çıkıntı ile altçene kemiği köşesinin iç yüzü arasında uzanır. Altçeneyi kaldırır Bu şekilde çiğneme kasları altçeneyi kaldırırlar ve öne doğru hareket ettirirler.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Önemli İskelet Kasları (Özel Miyoloji) Baş Kasları

Anatomi

9/09/2016 | Yorum Yok | 33 | kucukakarsu