noimage

İçeriği Paylaş:

Önkol Kasları

Önkol Kasları

Önkol kasları ön ve arka kaslar olarak ikiye ayrılır. Ön kasların çoğu humerus’a ait içyan epikondilden (condylus medialis), arka kaslar dışyan epikondilden, (condylus lateralis) başlar. Ön kaslar:

 1. flexor carpi radialis ve ulnaris: Eicondylus medialis ve olecranondan çıkarlar El bilek kemiklerinden os psiforme, os hamatum ve V. Metacarpal kemikte sonlanır. Eli büker (fleksiyon) ve adduction hareketleri yaptırırlar.
 2. flexor digitorum superficialis: Ortak bir tendo ile epicondylus medialis, processus coronoideus ve corpus radii den çıkar, II. ve V. parmakların her iki yanına yapışır. II. ve V. parmakların phalanx mediasına ve digiti manus’a flexiyon hareketi yaptırır.
 3. flexor digitorum profundus: Unlanın ön ve medial yüzü ve mebrana interosse’dan çıkar, II.

– V. parmakların phalanx tertialarında sonlanır. II. ve V. parmakların phalanx mediasına ve digiti manus’a flexiyon hareketi yaptırır.

 1. flexor pollicis longus: Radiusun ön yüzü ve memrana interosseadan çıkar başparmağın birinci falanksında sonlanır. Başparmağın bükücü kasıdır.
 2. pronator teres: Caput humerale ve epicondylus medialisden ve caput ulnare ile procc. coronoideus ulnae den çıkar, radiusun orta kısmının dış yüzünde sonlanır. Ön kola ve ele pronasyon hareketi ayrıca ön kola flexiyon hareketi yaptırır.
 3. pronator quadratus: Unlanın alt bölümünün ön yüzünden çıkar, radiusun alt bölümünün ön yüzünde sonlanırlar. Radius ve eli içe döndürürler (supinasyon).
Ön Kol Arka Bölge Kasları:
 1. Üç ekstensor kas: M. extensor carpi radialis brevis, m. ext. carpi radialis longus ve m. ext. carpi ulnaris’dir. Epicondylus lateralis’den çıkarlar. Ulna, radius ve metacarpal kemiklerde sonlanırlar.
 2. extensor digitorum communis: Epicondylus lateralis’den çıkar 2. – 5. parmakların falankslarına giden dört tendona ayrılır. Bu parmakları germe hareketi yaptırır.
 3. ext. pollicis longus ve brevis: Başparmağı geren iki kastır. Bu parmağın falankslarında sonlanırlar.
 4. abductor pollicis longus: 1. metacarpal kemikte sonlanır. Başparmağa abduksiyon yaptırır.
 5. supinator: Epicondylus lateralis ve dirsek ekleminin collateral bağlarındandan çıkar. Radius’un dış yüzünde sonlanır. Ele supinasyon yaptırır. Yani avuç içini su içer duruma getirme hareketi.
 6. brachioradialis, crista supra condylaris’ den çıkar ve önkolun dış yan yüzü üzerinde uzanır. Humerus’un 1/ 3 alt dış yanından başlar ve radius’ta sonlanır. Ön kola fleksiyon yaptırır ve radius’u döndürür.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Önkol Kasları

Anatomi

10/09/2016 | Yorum Yok | 29 | kucukakarsu