Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

İlk gelene ilk servis yapılır (First come first served) Kesintisiz ve en kolay zamanlama algoritmasıdır. İlk gelen süreç ilk hizmeti alır. Bu algoritmada süreçler istek sıralarına göre işlemcide çalışırlar.Basitçe hazır durumdaki süreçleri tutan bir kuyruk(queue) vardır. Kuyruktaki süreçler sırayla çalıştırılırlar. Çalışan süreç bloklanınca bekler. Bloklanmış süreç tekrar hazır durumuna geçtiğinde…

Etkileşimli Sistemlerde Zamanlama, Garantili Zamanlama Quaranted (Scheduling)

En Kısa Süreç Sonraki (Shortest Process Next) Etkileşimli sistemler genelde şu mantık ile çalışırlar, komut için bekle, komutu yürüt,…Her komutu ayrı bir iş gibi görürsek, en kısa olanı ilk önceçalıştırırsak toplam cevap süresini minumumlaştırabiliriz.Problem mevcut süreçlerden hangisi en kısa olandır ?Kullanılan yaklaşımda sürecin son davranışından çalışma süresinin tahmin edilmesidir. Tahmin…

Ölümcül Kilitlenmeye (Deadlock) Neden Olan Durumlar

Ölümcül Kilitlenmeye (Deadlock) Neden Olan Durumlar Karşılıklı Dışlama(Mutual Exclusion) Her kaynağı aynı anda bir süreç ya kullanıyordur ya da atanmıştır. Sahiplenme ve Bekleme Koşulu Elindeki kaynağı bırakmadan başka kaynak ister ve bu kaynağı elde edemediğinde beklemeye geçen süreçler. Geri Alınamaz Koşulu Bir sürece daha önceden verilen kaynaklar zorla elinden alınamaz.*Çevrimsel…

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock)2- Her tipten birden fazla kaynak için ölümcül kilitlenme tespitiMatris temelli bir algoritma kullanılır. Süreçler P1-PN olsun.Elimizdeki kaynakların sınıflarını Ei (1<=i<=m) şeklinde isimlendirelim.E var olan kaynak vektörüdür. Her kaynaktan var olan örnek sayısını verir. Örneğin E1 disket sınıfı olsun.E1=2     elimizde 2 adet disket sürücüsü olduğunu göstersin.Belirli bir anda bu…

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) OnarımıAlgoritma bir ölümcül kilitlenme tespit etmiş ise ne yapılmalıdır ? Keserek onarma (Recovery through preemption) Bazı durumlarda kaynağı geçici olarak sahibinden alıp başkasına vermek mümkün olabilir. Bu tip durumlarda sisteme el ile müdahele yapılması genellikle gerekmektedir. Örneğin; Bir yazıcı başkasına kesilerek verilebilir. Yazıcı askıya alınır. Yazdırmış olduğu…

Bellek Yönetimi (Memory Management)

Bellek Yönetimi (Memory Management)Bellek önemli bir kaynaktır ve dikkatli yönetilmelidir.İşletim sistemlerinde bellek hiyerarşisini yöneten parçayabellek yöneticisi(memory manager) denilir.Bellek yöneticisinin görevi, bellein hangi parçalarının kullanımda olduğunu, hangi parçalarının kullanılmadığını izlemek, süreçlere bellek tahsis etme(allocate) , tahsis edilen belleği geri almak ve bellek ile disk arasındaki takas işlemlerini gerçekleştirmektir.Basit Bellek YönetimiBellek yönetim…

Yerdeğiştirme (Relocation) ve Koruma (Protection), Takaslama (SWAPPING)

Yerdeğiştirme (Relocation) ve Koruma (Protection)Çoklu programlamada yerdeğiştirme ve koruma birer problemdir.Farklı süreçler bellekte farklı adreslerde çalıştıralacaktır. Programın bağlama işlemi yapıldığında, bağlayıcının programdaki kullanıcı prosedürlerinin, kütüphane prosedürlerinin, ana programın adreslerini bilmesi gerekmektedir.Bu bilgileri bilebilmesi için ve program kodlarını bu adreslere göre düzenleyebilmesi için programın bellekte hangi adrese konulduğunu bilmesi gereklidir.Bu bilgi…

Bitmap ler ile Bellek Yönetimi

Bitmap ler ile Bellek YönetimiBitmap lerde, bellek tahsis edilecek minumum birimlere parçalanır.Her birimin sabit boyutu vardır.Her birim birkaç 8lik(word) kelime olabileceği gibi Kb. larda olabilir.Bitmap de bellekte bulunanan ve tahsis edilecek olan her birim için 1 bit olur.Bu bit 0 ise bellek birimi boş, 1 ise bu bellek birimi doludur.Tahsis…

Sanal Bellek (Virtual Memory), Sayfalama (Pagging)

Sanal Bellek (Virtual Memory)Yıllar önce insanlar kullanılabilir olan belleğe sığmayan programlar ile karşılaştılar.Bu programların çalışabilmesi problemini programı yer paylaşan(overlay) adı verilen parçalara bölerek çözdüler. overlay ilk çalışmaya başlayacaktı ve bittiğinde diğer overlay i çağıracaktı. Bazen birden fazla overlay in aynı anda bellekte olması gerekebilir.Overlay ler diskte bulunurlar ve işletim sistemince…

Sayfa Tabloları (Page Tables)

Sayfa Tabloları (Page Tables)Sanal adresi (virtual address) fiziksel adrese çevirebilmek için sanal adres, sanal sayfa numarası(virtual page b- number) ve göreli konum (offset) e parçalanır.Örneğin; 16 bitlik adres , 4kb lık sayfa boyutu ile16 bit adres =4 bit sanal sayfa numarası + 12 bit göreli konumaparçalanır. Sayfa boyutuna göre farklı…