Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

Toplu İş (Batch) Sistemlerde zamanlama

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlk gelene ilk servis yapılır (First come first served) Kesintisiz ve en kolay zamanlama algoritmasıdır. İlk gelen süreç ilk hizmeti alır. Bu algoritmada süreçler istek sıralarına göre işlemcide çalışırlar.Basitçe hazır...

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Tespiti

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock)2- Her tipten birden fazla kaynak için ölümcül kilitlenme tespitiMatris temelli bir algoritma kullanılır. Süreçler P1-PN olsun.Elimizdeki kaynakların sınıflarını Ei (1<=i<=m) şeklinde isimlendirelim.E var olan kaynak vektörüdür. Her kaynaktan...

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) Onarımı

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölümcül Kilitlenme (Deadlock) OnarımıAlgoritma bir ölümcül kilitlenme tespit etmiş ise ne yapılmalıdır ? Keserek onarma (Recovery through preemption) Bazı durumlarda kaynağı geçici olarak sahibinden alıp başkasına vermek mümkün olabilir. Bu...

Bellek Yönetimi (Memory Management)

Bellek Yönetimi (Memory Management)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bellek Yönetimi (Memory Management)Bellek önemli bir kaynaktır ve dikkatli yönetilmelidir.İşletim sistemlerinde bellek hiyerarşisini yöneten parçayabellek yöneticisi(memory manager) denilir.Bellek yöneticisinin görevi, bellein hangi parçalarının kullanımda olduğunu, hangi parçalarının kullanılmadığını izlemek, süreçlere...

Yerdeğiştirme (Relocation) ve Koruma (Protection), Takaslama (SWAPPING)

Yerdeğiştirme (Relocation) ve Koruma (Protection), Takaslama (SWAPPING)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yerdeğiştirme (Relocation) ve Koruma (Protection)Çoklu programlamada yerdeğiştirme ve koruma birer problemdir.Farklı süreçler bellekte farklı adreslerde çalıştıralacaktır. Programın bağlama işlemi yapıldığında, bağlayıcının programdaki kullanıcı prosedürlerinin, kütüphane prosedürlerinin, ana programın adreslerini bilmesi...

Bitmap ler ile Bellek Yönetimi

Bitmap ler ile Bellek Yönetimi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bitmap ler ile Bellek YönetimiBitmap lerde, bellek tahsis edilecek minumum birimlere parçalanır.Her birimin sabit boyutu vardır.Her birim birkaç 8lik(word) kelime olabileceği gibi Kb. larda olabilir.Bitmap de bellekte bulunanan ve tahsis...

Sanal Bellek (Virtual Memory), Sayfalama (Pagging)

Sanal Bellek (Virtual Memory), Sayfalama (Pagging)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanal Bellek (Virtual Memory)Yıllar önce insanlar kullanılabilir olan belleğe sığmayan programlar ile karşılaştılar.Bu programların çalışabilmesi problemini programı yer paylaşan(overlay) adı verilen parçalara bölerek çözdüler. overlay ilk çalışmaya başlayacaktı ve bittiğinde...

Sayfa Tabloları (Page Tables)

Sayfa Tabloları (Page Tables)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sayfa Tabloları (Page Tables)Sanal adresi (virtual address) fiziksel adrese çevirebilmek için sanal adres, sanal sayfa numarası(virtual page b- number) ve göreli konum (offset) e parçalanır.Örneğin; 16 bitlik adres , 4kb...