TLB (Translation Lokaside Buffers) Dönüşüm öngörü tablosu

TLB (Translation Lokaside Buffers) Dönüşüm öngörü tablosuBirçok sayfalama tasarımında, sayfa tabloları büyük boyutlu oldukları için bellekte tutulurlar. Bu tasarım potensiyel olarak performansı kötü etkiler.Örneğin; bir yazmaçı diğerine kopyalayan komut sistemde sayfalama yoksa belleğe birkez erişir ve komutu alır.Sayfalama ile sayfa tablosuna erişim için ek erişimler yapmalıdır. Her bellek adresine erişim…

Sayfa Yerdeğiştirme Algoritmaları (Page Replacement Algorithms)

Sayfa Yerdeğiştirme Algoritmaları (Page Replacement Algorithms)Sistemde bir sayfa hatası(page fault) görülürse, işletim sistemi bellekten bir sayfayı kaldırmak için seçmelidir.Seçilen ve bellekten çıkarılan sayfa yerine, yeni sayfa gelecektir.Eğer bellekten kaldırılacak olan sayfa bellekte iken değiştirilmiş ise, diskteki kopyanın güncel olması için tekrar bellekten diske yazılmalıdır. Değiştirilmemiş ise diske yapılmasına gerek yoktur.Her…

İlk gelen ilk çıkar algoritması FIFO(First in First Out)

İlk gelen ilk çıkar algoritması FIFO(First in First Out)İşletim sistemi bellekteki sayfaları geliş sırasına göre bağlı listede tutar. Listenin başında ilk gelen sayfa, sonunda da en son gelen sayfa bulunur. Her zaman baştaki sayfa çıkarılır ve yeni gelen sayfa sona eklenir.İkinci Şans Yerdeğiştirme AlgoritmasıFIFO temellidir. Eski sayfaların R bitlerinin kontrolü…

Girdi/Çıktı (I/O)

Girdi/Çıktı (I/O)İşletim sisteminin temel fonksiyonlarından biride bilgisayardaki tüm I/O aygıtlarını kontrol etmesidir.Aygıtlara komutlar göndermeli, kesmeleri yakalamalı ve hatalar ile ilgilenmelidir.Donanım ile sistemin kalan kısmı arasında bir arayüz oluşturmalıdır.Kullanılan aygıtlar için arayüz mümkün olduğu kadar aynı olmalıdır.I/O aygıtları kullanım için gerekli olan kod işletim sisteminin büyük bir kısmını oluşturur.Girdi/Çıktı (I/O) aygıtlarıI/O…

Bellek Eşlemeli G/Ç (Memory Mapped İ/O)

Bellek Eşlemeli G/Ç (Memory Mapped  İ/O)İşlemcinin kontrolcünün yazmaçlarını okuyup buralara veri yazabilmesi için iki seçeneği vardır.Birinci olarak, her kontrol yazmacının bir port(kapı) numarası vardır. I/O işlemleri için özel assembly komutları kullanılır.IN REG,PORT OUT PORT,REG gibi.Bu sistemde bellek ve I/O için kullanılan adres uzayı farklıdır. Birinci   yöntem            …

WEB SAYFALARINA LİNK/BAĞLANTI EKLEMEK

HREF HREF=”url” Bu adres, kendi sabit diskinizde bir klasör (ve alt-klasörler) içindeki bir dosyanın adı olabileceği gibi, HTTP, FTP veya elektronik posta yoluyla ulaşılabilecek bir Web alanı ve o alanın içindeki bir dosya Örnekler: HTTP:<a href=”http://www.karabuk.edu.tr“>Karabük Üniversitesi</a>FTP:<a href=“ftp://software.com/pub/ “>Bedava Yazılımlar </a> E-Posta:<a href=“mailto:kbuzem@karabuk.edu.tr “>Sorularınız için tıklayınız</a> Dosya:<a href=”http://www.karabuk.edu.tr/bahar/ödev.pdf“>Ödev dosyanız</a>Dosya:<a href=”http://www.karabuk.edu.tr/yayin/makale.doc“>Okunacak…

Dreamweaver Görünüm, Link Oluşturmak

Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,Dreamweaver html ve javascript kodları üretebilir.Dreamweaver Görünüm Dreamweaver’da üç tane görünüm modu mevcuttur: Design(Tasarım), Code(Kod) ve Split(Böl). Böl modunda hem Tasarım görünümü, hem de Kod görünümü yer alır. Bu modlara ait düğmeler Belge araç çubuğunun sol tarafında yer almaktadır….

İstatistik ile ilgili kavramlar, İstatistik yöntemleri

İstatistik ile ilgili kavramlarAna kütleAna kütle toplu olay özelliğinde ve aynı cinsten(homojen) birimlerin meydana getirdiği topluluktur. Birimler tamamen aynı özelliklere sahip olmasalar da, bazı ortak yanlarının bulunması gereklidir.Örneğin yıl bir kütle olarak alınırsa günler birimdir. Kütleler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Birimleri sayılabilen kütlelere belirli kütle, sayılamayanlara belirsiz kütle adı verilir. Bir…

Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi

VERİLERİN DÜZENLENMESİToplanan verileri düzene koymak için tablo ve grafiklerden yararlanılmaktadır. Karmaşık ve dağınık bir düzende bulunan  toplanmış verileri tablo halinde sunmak kolaylıklar sağlamaktadır.Veri tipleriVeri kelimesi ingilizcede data kelimesinden gelmektedir. İstatistiki bir gözlem sonucu olay veya nesnelerin ölçülebilen özelliklerine veri denir.Temel veri türleri iki çeşittir: Sayısal(Quantitative) veri:Aritmetik işlemlerde doğrudan kullanılabilen sayılardan…

Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi Ders 2

Tablo 2.2  Haftanın kaç günü kitap okunuyor. Göreli frekanslar. HaftanınGünsayısı                            Frekans Görelifrekans 0 4 0,1 1 5 0,125 2 7 0,175 3 8 0,2 4 6 0,15 5 5 0,125 6 3 0,075        7              2       0,05        Toplam       40      1           Frekans tablolarının hazırlanması Frekans tablolarının hazırlanması adım adım aşağıda verilen ham…