Merkezi Dağılım Ölçüleri Ders 2

Merkezi Dağılım Ölçüleri Ders 2

Bu yazı sabitlenmiştir.

Standart sapmaverilerin   ortalamadan   olan    farklarının,   kareleri toplamının ortalamasının, kareköküne eşittir.Ana kitle (populasyon) standart sapmasıAna kitle içinden seçilen örneğin standart sapmasıStandart sapma ve varyans Özellikleri En yaygın  kullanılan  değişkenik  ölçüsüdür,        Ortalama...

Rasgele Değişkenler

Rasgele Değişkenler

Bu yazı sabitlenmiştir.

Rasgele DeğişkenlerNümerik olarak ifade edilebilen bir deneyin sonuçlarına rassal (random) değiĢken denir.Değeri bir deney sonucuyla belirtilen bir değiĢkene rasgele değiĢken denir. Çoğu zaman deneyin kendisi ile değil deneyin rassal sonucu...

BEKLENEN DEĞER HESAPLARI

BEKLENEN DEĞER HESAPLARI

Bu yazı sabitlenmiştir.

BEKLENEN DEĞER HESAPLARIOlasılık Yoğunluk FonksiyonuX    değişkeni  aralığında  tanımlanan  sürekli  rasgele  değişken  olsun. Aşağıdaki koşulları sağlayan f(x) fonksiyonuna X rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu denir.Bu grafikte eğri altında kalan alan 1...

SÜREKLI  RASGELE DEĞIŞKENLER

SÜREKLI RASGELE DEĞIŞKENLER

Bu yazı sabitlenmiştir.

SÜREKLI  RASGELE DEĞIŞKENLERPratikte rastgele değişkenler belirli bir aralıkta her değeri alabilirler. Yani  alabilecekleri değer sayısı sonsuz veya sayılamayacak kadar çok olabilir. Bir X rasgele değişkeni belli bir aralıkta verilmiş sonsuz...

Moment hesapları

Moment hesapları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Moment hesaplarıBir rastgele değişkenin beklenen değer (aritmetik ortalama) ve varyansından başka önemli karakteristiklerinden biri de çeşitli dereceden momentleridir.Terimlerin sıfırdan veya aritmetik ortalamadan sapmalarının değişik kuvvetlerinin beklenen değerine moment adı verilir. Tanım:...

Olasılık Dağılımlar

Olasılık Dağılımlar

Bu yazı sabitlenmiştir.

Olasılık DağılımlarMühendislik alanında karşılaşılan fiziksel yada fiziksel olmayan rasgele değişken büyüklüklerin olasılık dağılımları için model alınabilecek çok sayıda sürekli ve kesikli fonksiyon bulunmaktadır. Ne var ki seçilen fonksiyon yani teorik...

Normal Dağılımın Standartlaştırılması

Normal Dağılımın Standartlaştırılması

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Normal Dağılımın StandartlaştırılmasıGerçek uygulamalarda, standart normal olmayan sürekli bir rassal değişken, sıfırdan farklı bir ortalama ve birden farklı standart sapma değerleriyle normal dağılım göstermektedir. Böylesi durumlarda Ek 1’de verilen...

Olasılık Bağımlı olaylar

Olasılık Bağımlı olaylar

Bu yazı sabitlenmiştir.

OLASILIK Matematikte olasılık, herhangi bir şeyin gerçekleşme şansı, yani bir olaya hangi sıklıkla rastlanabileceğinin ya da bir olayın olabilirlik derecesinin ölçüsüdür.Havaya bir madeni para atacak olursanız yazı ya da tura...