noimage

İçeriği Paylaş:

Pelvis Kasları

Pelvis KaslarıPelvis kasları iç kaslar (M. iliopsoas, piriformis ve obturator internus) ve dış kaslar (M. gluteus maximus ve minimus, obturator externus, quadratus femoris, tensor fasciae latae) olarak ikiye ayrılır.İç Kaslar

  1. iliopsoas, bel omurları ile fossa iliaca’dan (ilium) başlar. İki parçası vardır. Lig inguinale’nin altından femura uzanır. Femura ait trochanter minorda sonlanır. Bu kas kalça eklemine etki eder ve uyluğu fleksiyon yaptırır; çok az dışa döndürür. .
  2. priformis, sacrumun ön yüzünden başlar ve femurun trochanter majorunda sonlanır. Uyluğu dışa döndürür (dışa rotasyon).
  3.  obturator internus, foramen obturatumdan çıkar, fossa trochanterica’ya yapışır. Uyluğu dışa döndürür.

Dış Kaslar

  1. gluteus maximus, ilium ve sacrum’un dışyan yüzünden başlar, ve femur’un tuberositas glutea’sında sonlanır. Buna büyük kaba kası da denir. Kalça eklemine etki eder ve uyluğa ekstensiyon yaptırır. Uyluk sabit olursa gövdeyi arkaya çeker.
  2. gluteus medius ve mininus, iliumun dışyan yüzlerinden başlar ve femurun trochanter, major’unda sonlanırlar. Her iki kas da uyluğu abduksiyon yaptırır.
  3. obturator externus ve

    quadratus, femoris, ilk kas kalça kemiğindeki for. obturatum’un dışyan yüzünden ve memrana obturatoria dan, kinci kas tuber ischiadicum’ dan başlar. Her iki kas femurun trochanter, major’u, fossa trochanterca ve crista intertrochanterica’da sonlanırlar. Bu kaslar femuru dışa döndürme ve adductor hareketleri yaptırırlar.

  4.  tensor fasciae latae, ilium’un spina iliaca anterior superior’undan başlar ve femurun enli fasciası üzerinde dağılarak sonlanır. Bu kas fasciayı gerer.

 Kas içi Enjeksiyon: Kas içine verilcek sıvı ilaçlar iskelet kaslarına şırınga edilirler. Şırıngalama eylemine kasiçi enjeksiyon (intra musculer; kısaca, i. m.) denir.Kasiçi enjeksiyon uygulamada en çok gluteal kaslara yapılır. Bu kaslar m. gluteus maximus, medius ve minimus’tur. Uygulama için hasta yüzü aşağıda yatar duruma getirilir. Gluteal bölge kabarıklığı göz kararıyla dikey kesişen iki çizgiyle dört bölüme ayrılır. Üst-dış bölümün ortasından iğne dikey biçimde batırılır ve sokulur. Bu bölüm, önemli sayılacak damar

ve sinir olmadığı için yeğlenir.Kas içi enjeksiyonda iğne kişinin kaba arıklık durumuna göre ortalama 2 – 4 cm batırılır. İğne yavaş yavaş itilir. Kas içi enjeksiyon hasta yatıkken yapılmalıdır. Otururken ya da ayakta yapılması sakıncalar doğurabilir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Pelvis Kasları

Anatomi

18/09/2016 | Yorum Yok | 52 | kucukakarsu