İçeriği Paylaş:

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi1

 • DNA’nın belirli bir bölgesinin tüp içerisinde çoğaltılması işlemidir.
 • Bu teknik ile DNA parçasının milyonlarca hatta milyarlarca kopyasını yapmak mümkündür.
 • 3 temel basamak:
 • Denatürasyon (90-95°C)
 • Primer bağlanması (50-

70°C)

 • DNA sentezi (70-75 °C)Denatürasyon (90-95 °C):
  • Çift zincirli DNA ısıtılarak tek zincirli hale
  • İlk adımda, çoğaltılacak DNA denatüre edilerek tek zincirli hale Bu DNA temiz olmak zorunda değildir ve genomik DNA, kurumuş kan gibi adli tıp örnekleri, uzun süre saklanmış tıbbi örnekler, tek bir saç teli, mumya kalıntıları, fosil gibi değişik kaynaklardan elde edilebilir.Primer bağlanması (50-70 °C):
   • Sıcaklık 50 ile 70 °C arasında bir değere düşürülür ve primerlerin tek zincirli hale getirilmiş DNA’ya bağlanması sağlanır. B
   • Primerler yapay oligonükleotidlerdir (15-30 nükleotid uzunluğunda) ve çoğaltılacak DNA kısmının uçlarındaki tamamlayıcı dizilere özgül olarak bağlanır.
   • Bu primerler, kalıp DNA’nın sentezi

   için başlangıç görevi yapar.DNA sentezi (70-75 °C):DNA polimerazın ısıya dayanıklı bir şekli reaksiyon karışımına ilave edilir ve DNA sentezi 70 ile 75 °C arasındaki sıcaklıkta gerçekleşir.1

   1994 İlk genetik mühendisliği ile geliştirilmiş domates Dünya Gıda Örgütü tarafından kabul edildi ve ABD’de satılmaya başlandı.
   1997 Koyun (Dolly) klonlandı.(2003’te öldü)
   1998 Embriyonik kök hücre üretimigerçekleştirildi.

   Klonlama

   • Tedavi amaçlı olarak kullanılan birçok ilacın transgenik klon hayvanlardan büyük miktarlarda elde
   • Biyomedikal araştırma amacı ile klonlama tekniğinin kullanılması rejeneratif tıp (doku ve organların yenilenmesine yönelik) kavramını geliştirmiş ve Alzheimer, Parkinson gibi hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklar için yeni bir tedavi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
   • Üstün genetik yapıya sahip ancak herhangi bir sebeple döl veremeyen ya da ölmek üzere olan çiftlik hayvanlarının klonlanarak çoğaltılması.

   Nesli tükenmekte olan ve az sayıda kaldığı için üretilemeyen hayvanların çoğaltılmasıKlonlama: Temel Tanımlar

   • Klonlama: Bir organizmanın genom bakımından tıpatıp benzerinin üretilmesi.
   • Genom: Bir organizmadaki genetik bilginin

   tümü.

   • Somatik hücre: Gamet hücreleri olarak tanımlanan üreme hücrelerinin dışındaki tüm vücut hücreleri.

Klonlama Somatik Hücre Çekirdek Transferi1

 • Klonlanmak istenilen canlının herhangi bir somatik hücresinin çekirdeği alınır; diğer yandan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılır ve yerine somatik hücreden alınan çekirdek yerleştirilir.1
  • Somatik hücre çekirdeği taşıyan yumurtanın çoğalıp yaşayabilmesi için anne rahmine yerleştirilir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi

Biyoteknoloji

4/05/2017 | Yorum Yok | 91 | Mustafa Küçükakarsu