İçeriği Paylaş:

Protistaların Ekonomik Önemi

Protistaların Ekonomik Önemi

 • Kırmızı alglerden elde edilen agar bakteri ortamı hazırlamada, dondurma gibi gıdaların kıvamının arttırılmasında kullanılır.
 • Mineral, vitamin ve protein yönünden zengin olan alglerden besin maddesi üretilmesi ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.
 • Diatomlar (tek hücreli bir alg türü) ise diş macunu ve filtrelerde                                       kullanılmaktadır.

Mayalar

 • Mayalar; her türlü ortamda bulunabilen, küremsi veya elips biçiminde tek hücreli mikroorganizmalardır.
 • Mayalar genel olarak bakterilerden daha büyüktür.
 • 2 – 8 μm çapında, 3 – 15 μm

uzunluğundadırlar.

 • Bakteriler ve küfler gibi toksin oluşturmazlar.1 2Mayaların Biyoteknolojide Kullanımı
  • Fermente gıda ve

  içeceklerin yapımı

  • Enzim üretimi
  • Tek hücre proteini üretimi
  • Maya özütü olarak
  • Vitamin üretimi
  • Pigment üretimi
  • Ağır metal arıtımı
  • Biyoelektriksel yakıt hücresi

  yapımında1Küfler2

  • Küfler oldukça farklı morfolojik özelliktedir.
  • Küflerin farklı mikroskobik yapılarından tür ve cinslerinin tanımlanmasında yararlanılır.
   • Küfler, birçok hücrenin uç uca eklenmesiyle uzun flamentler (ipliksi yapılar) meydana Bu flamentlerin her birine hif denir.
   • Hiflerin bir araya gelmesiyle oluşan saç benzeri kitleye miselyum ismi verilir.Hifler 2 şekilde sınıflandırılır:
    1. Besi yerinde büyüme durumuna göre:

    Besi yeri üzerinde gelişen hiflere hava hifi, besi yeri içine girenlere de batık hif (beslenme hifi) denir.

    1. Hiflerin bölmeli ya da bölmesiz oluşuna göre:

    Bazı küflerin hifleri dolu ve düzgündür. Bir kısmı ise kendilerine has bir özellik olarak ince ve karmaşıktır. Borucuk şeklindeki hiflere bölmesiz ya da septumsuz hifler, diğerlerine bölmeli ya da septumlu hifler denir.1

    • Hiflerin ucunda spor kesesi içinde sporlar
    • Küfler bu sporları ile gıdalara bulaşır.
    • Gıda üzerine düşen bir tek spor orada çoğalarak yeni bir küf kolonisi oluşturur.
    • Küçük bir küf miselinin uygun bir ortama düşmesiyle de yeni bir küf meydana
    • Ancak vejatatif çoğalma denilen bu tip üreme çok seyrek olur.Küflerin BiyoteknolojideKullanımı1
     • Antibiyotik üretimi (Penisilin)
     • Sitrik asit üretimi (Aspergillus niger)
     • Çeşitli peynirlerin üretimi:

     Rokfor, camembert peynirleri

     • Sake (Japon içkisi) üretimi

     (Aspergillus oryzae)

     • Soya fasulyesi sosu ve diğer bazı soslarının üretimi
     • Enzim üretimiEndüstriyel Üretimde KullanılanMikroorganizmaların Taşıması İstenilenÖzellikler
      • Patojen olmamalı
      • Üretilmesi hedeflenen maddeyi yüksek miktarda üretebilmeli
      • Büyük ölçekli kültürde çoğalma ve ürün oluşturma yeteneğinde olmalı
      • Hızlı çoğalmalı ve istenilen ürünü kısa zamanda üretmeli
      • Büyük miktarda temin edilebilen ve pahalı olmayan kültür ortamında

      üreme yeteneğine sahip olmalı (Ucuz atık substratlar).

      • Ürettiği ürün kolayca saflaştırılabilmeli
      • Kendi ürettiği ürünü parçalamamalı ya da istenmeyen başka ürünlerin sentezini gerçekleştirmemeli
      • Genetik manipülasyona uygun olmalı (Gıda sanayi için ?)

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Protistaların Ekonomik Önemi

Biyoteknoloji

24/02/2017 | Yorum Yok | 204 | Mustafa Küçükakarsu