X Stratejik Planlama Süreci

İçeriği Paylaş:

Stratejik Planlama Süreci

Teknoloji planlama süreci teknoloji tanıtımı, gelişimi ve hizmetler için yol haritasıdır ve hastanenin esas işi programın çıktı değerlerini ve bunlarla ilgili politikaları maksimize etmek ile ilgilidir. Aşağıdaki anahtar bileşenleri gerekli fonların en uygun tahsisini sağlamak planında mevcut olması gerekir:* Bölgesel planlama, koordinasyon ve teknoloji değerlendirme* Stratejik planlama ve teknoloji öncelikli ayarı* Bütçe geliştirme ve onay işlemleri* Teknoloji yönetimi ve hizmet planlaması* Teknoloji edinimi* Teknoloji denetimi ve risk yönetimiBu hedefe ulaşmak için klinik mühendisleri ve teknoloji yöneticilerinin kendi kurum değerlerini ve misyonlarını oldukları gibi anlamaları gerekir; bilgi takip etmeleri ve kurumlarının stratejik planlarını destekleyici bilgiler toplamaları gerekir ve operasyonlarının stratejik planlama sürecine göre genellikle kendilerine tahsis edilmiş sınırlı kaynaklarını kullanarak çevirmeleri mümkün olmalıdır. Klinik mühendisi aşağıdaki şekillerde bu girişi sağlamak için hazır olacak:X Stratejik Planlama Süreci Teknoloji değerlendirme metodolojisi ve ekipman yaşam döngüsü işlevlerini anlamaHangi hastanenin teknolojik açılımı en iyi değerlendirildiği yolları belirlemeYeni teknolojilerin kabul edilmesi veya mevcut olanların geliştirme için gerekçeler ve hükümlerin düzgün bir şekilde ifade edilmesi ileHastane üzerindeki etkinin belirlenmesinde ve ortaya çıkan teknolojik yeniliklerin gözden geçirilmesini sağlanmasında yardımcı olarak(Araştırma ve geliştirme sanayi ile iyi bir ilişki kurar)**Büyük bilimsel ve tıbbi sergi alanlarının yanı sıra teknoloji geliştirme alanlarını da ziyaret ederek –araştırma veya üretim –çünkü yarının tıbbi araçları bugünün araştırma laboratuvarlarında mevcuttur. Kurumu ve yeni teknolojiyi özümsemek için kendi ekipman kullanıcıların yeteneğine aşina olmalıdır.Yerinde tutarlı klinik stratejik bir plan ile hastane güvenilir bir denetim gerçekleştirebilir. Bir Tıbbi Teknoloji Danışma Kurulu(MTAC), hastane yönetimi, büyük uzmanlık alanlarından oluşan doktorlar, hemşireler, program yöneticileri ve klinik mühendisleri bu analizi yapmak için tayin edilmelidir.Bu değerlendirme için aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır;

  • ihtiyaçlar
  • Teknolojinin değeri
  • Teknik geçerliliği
  • Teknoloji benimseme kabiliyetine
  • Mevcut teknolojik platformları ile entegre yeteneği
  • Tıbbi personel memnuniyeti
  • Personel ve bakım teslimat üzerindeki etkisi
  • Tesisleri üzerindeki etkisi
  • Bakım ve kalite standartları üzerinde etkisi
  • Ekonomik değerlendirmeler (örneğin, geri ödeme, hayat döngüsü maliyetleri)

 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Stratejik Planlama Süreci

Klinik Mühendisliği

10/07/2016 | Yorum Yok | 65 | Mustafa Küçükakarsu